Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/17/2007: "Koloniaal geweld "in eigen land""

De staat verdrukt, de wet is logen - u weet het of hoort het te weten. En staten komen niet tot stand zonder geweld. Dit geldt uiteraard ook voor de staat die thans Nederland heet.

vijftienduizendpiek (19k image)

Klik op meer

Verdraaid, zitten wij hier bij De Vrije onze tijd te verdoen met het speuren naar berichten - leuk werk hoor, daar niet van, al wordt het gaandeweg moeilijker de moed er in te houden als je niet steeds over oorlogsplannen of oorlog wilt schrijven en dat juist een beetje wilt vermijden - en dan hoor je dat Kraker Leo gaat promoveren. Op Staatsvormend geweld in de Meierij van Den Bosch tijdens wat wij kennen als de Tachtigjarige Oorlog.

Uit BN/De Stem:

Volgens [Leo Adriaenssen] is het nodig dat de Nederlandse geschiedschrijving over de Tachtigjarige Oorlog wordt herzien. "Het heldhaftige beeld van de bevrijdingsstrijd dat nu bestaat, is absoluut niet juist. Willem van Oranje maakte zich met zijn tactiek van de verschroeide aarde schuldig aan oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking."

Vooral de plattelandsbevolking in de frontlinies was het slachtoffer. Onder meer in Brabant vielen veel slachtoffers. Archiefonderzoek toont volgens Adriaenssen aan dat in de Meierij zeventig procent van de bevolking tussen 1580 en 1600 het leven liet. Volgens hem verwoestten Staatse troepen stelselmatig oogsten, zetten ze landerijen onder water en verbrandden ze dorpen. "Dit was geen bevrijdingsoorlog van het volk, maar van de Hollandse kooplieden die veilig achter het Hollandse water zaten."

De onderzoeker zet daarom vraagtekens bij het Wilhelmus. "Het is vreemd dat onze nationale identificatie berust op het verheerlijken van een vorst die oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking beging."

- Tja, die eigen bevolking, dat was maar betrekkelijk. Tot de Bataafse Revolutie hebben Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en de Staatse bezittingen in het huidige Limburg er als een soort koloniën bijgehangen. Van Limburg en het plotseling Zeeuwsch geheten stuk Vlaanderen is bekend dat ze zich niet zonder slag of stoot bij Nederland hebben laten voegen bij de Belgische Opstand. Met Limburg heeft het tot 1870 geduurd voordat het dan echt officieel bij Nederland hoorde, en of het echt helemaal goed is gekomen - laten we het daar maar niet over hebben nu.

Je kunt KL's kritiek op Willem de Zwijger alleen anachronistisch noemen als je het voor zestiende-eeuwse mensen wel acceptabel vindt dat ze gedood of uitgehongerd worden (wat op termijn op hetzelfde neerkomt). In die tijd waren ze er aan gewend. Kijk, dat is nu precies die koloniale houding, die je van witte Europeanen en Amerikanen vaak over de zogenaamde Derde Wereld hoort. Derde-Wereldmensen leven eigenlijk in een andere tijd (en wereld), waarin het er minder op aankomt. En zo heet dan een veroveringsoorlog in Afghanistan onder zo'n allerchristelijkste minister een humanitaire opbouwmissie. Het verschil merken zij niet [en dat klopt, ze verzetten zich gewoon tegen de indringers], en het klinkt toch wat minder akelig in het journaal.
Daar was Wilem de Zwijger ook mee bezig, met een humanitaire opbouwmissie. Missie, niet zending, want hij is wel altijd katholiek gebleven (iets wat veel protestantse fans van de man liever niet horen).

Is die Hogeschool, pardon Universiteit van Tilburg nou nog katholiek of niet? Het moest toch Katholieke Universiteit Brabant heten, omdat dat pretttiger afkort (RUG en KUL moeten kunnen)? We wensen Leo een geslaagde promotie en zijn benieuwd of zijn proefschrift belangwekkende geschiedschrijving en theorievorming levert.

En de twee actiefste bloggers hier op De Vrije zouden eigenlijk binnenkort ook elk promoveren, heb ik mij laten vertellen door een welingelichte bron. Maar ja, het regent en de brug staat open, geloof ik.
Wacht u gewoon rustig af. U zult nog opkijken (hij loste weer even op in een oceaan van diepe vergetelheid).


Powered by Greymatter