Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/26/2007: "De dood van een statenloze"

Een verhaal om van machteloze woede in snikken uit te barsten. Een uitgebreide versie stond vanochtend in Trouw. Je kunt het nalezen, en laat de commentaren voor wat ze zijn.

VeraFilatova1 (5k image)

Vera Filatova, 1960-2007

Klik op meer

Het volgende is overgenomen van een site die COS heet, dit staat vermoedelijk voor Comité voor Internationale Samenwerking.

- Op vrijdag 29 juni 2007 heeft Vera Filatova, een vrouw van 47 jaar, in de gemeente Sneek zelfmoord gepleegd.
Vera woonde al zo'n zeven jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Vera was wanhopig en zag geen uitweg meer. Voor haar was er geen plaats meer in de Nederlandse samenleving en ze moest terug. Alleen was dat het probleem, Vera hád geen land om naar terug te gaan.

Door de geschiedenis ingehaald
Vera werd geboren in Kirgizië (toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie) als kind van een Kirgizische vader en een Russische moeder. Ze trouwt met een Russische militair en het paar verhuist naar Letland. Als de muur valt en Letland de Russische militairen weg wil hebben, gaan ze naar Tsjetsjenië.
Ondertussen is de republiek Kirgizië, het geboorteland van Vera, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een zeer nationalistische koers gaan varen. Vera wordt als Russisch bestempeld en krijgt dus geen Kirgizisch paspoort. De man van Vera verdwijnt tijdens de oorlog in Tsjetsjenië (onder onopgehelderde omstandigheden), Vera ontvlucht het land maar krijgt ook geen Russisch paspoort, omdat ze in Kirgizië is geboren en niet in Rusland.

Totaal in de war komt ze zeven jaar geleden aan in Nederland. Vera woont in een AZC en begint een asielprocedure. Als de asielaanvraag na jaren wordt afgewezen en ze dus uit het centrum wordt gezet, leeft ze als illegaal verder. Vera lijdt aan depressies en heeft medicijnen nodig.
Eind 2006 wordt ze als illegaal opgepakt en in vreemdelingendetentie gezet. Ze blijft zeven maanden in de gevangenis, in totale onzekerheid over haar lot (hoe lang moet ze er blijven, wat is de uitkomst, et cetera).
Het wordt de Nederlandse overheid uiteindelijk duidelijk dat Vera niet uitgezet kán worden omdat geen enkel land haar reispapieren wil verstrekken. Wat nu?
Vera wordt 'geklinkerd' , oftewel, op straat gezet met een briefje dat ze binnen 72 uur op eigen gelegenheid ons land dient te verlaten. Ze heeft geen geld, geen medicijnen tegen de depressies, er is geen opvangadres en ze krijgt geen hulp. Dat heet dan "vrijlaten". En alles wat Vera wil, is eindelijk eens een "sjtabiel life", zoals ze zelf steeds zegt.
Het is haar niet gegund, ze is in een hoek gedreven en kan geen kant meer op. Einde verhaal.


Powered by Greymatter