Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/19/2007: "Getuigenis Lauren Weiner in Green Scare-zaak tegen Eric McDavid"

Afgelopen maandag 17 september was het de beurt aan Lauren Weiner om te getuigen in de rechtszaak tegen Eric McDavid die in de VS van ecoterrorisme wordt beschuldigd.
eric2aas (33k image)
Eric met zijn moeder
Ondanks dat Lauren meewerkt met de autoriteiten in het onderzoek, heeft ze niet getracht Eric erbij te lappen. Integendeel, ook nu verscheen infiltrante Anna als de motor achter de aanslagen die nooit gepleegd zijn.
Klik op meer.

Lauren verklaarde dat haar in ruil voor haar medewerking een maximumstraf van 5 jaar in het vooruitzicht was gesteld. Ze bekende ze dus explosieven te willen plaatsen op verschillende plaatsen en dat ze hiertoe met Eric en de derde betrokkene Zach Jensen samenspande. Gebruikelijke protestacties hadden onvoldoende resultaat. Met de andere betrokkenen sprak ze over explosieven.

Het was echter Anna die haar de mogelijkheid bood haar woonplaats Philadelphia te ontvluchten en met de jongens weer herenigd te worden in California door haar vliegticket te betalen. Eenmaal met zijn vieren onder een dak wonend begonnen de gesprekken over directe actie, het Earth Liberation Front (ELF) en mogelijke doelen. Op de vraag van de officier van justitie of Eric de bedenker van bepaalde doelen was, kon ze niet bevestigend beantwoorden. Wel dat Eric en Anna beiden over deze doelen spraken.

Ook het bomrecept van Eric nam ze niet al te serieus, het was te weinig concreet op grond waarvan ze zelf op onderzoek uitging. De discussie om ondergronds te gaan werd evenmin afgerond. Zowel Eric als Lauren waren te zeer gesteld op hun familie om dit serieus te overwegen. Er werd dus niks besloten over dit onderwerp zoals eigenlijk nergens iets concreets over werd besloten. ook de richtlijnen van het ELF werden niet serieus onderzocht laat staan besproken.

Wel kocht Lauren met haar credit card boeken als “The Poor Man’s James Bond” en “The Survival Chemist”. het was Anna die voorstelde een 'Burnbook' vol te schrijven met relevante zaken zoals bomrecepten. Het boek zou verbrand worden zodra de groep tot actie over zou gaan. Anna droeg zes recepten bij, die afkomstig van de FBI waren en dus niet werkten. Lauren zag dit boek niet zitten en dat gold volgens haar aanvankelijk ook voor Eric. Het idee dat er dodelijke burgerslachtoffers zouden kunnen vallen, jaagde haar schrik aan. Eric had volgens haar gesteld dat al het mogelijke in het werk moest worden gesteld om onschuldige slachtoffers te voorkomen.

Aanslagen die het viertal besprak, betroffen volgens Lauren actie tegen de Wereldbank, een bank binnendringen en al het geld verbranden, alle sloten bij banken dichtlijmen, actie bij Huntington Life Sciences (dierproeven), benzinestations, dammen nabij de oceaan, het Institute of Forestry Genetics en het kapen van een truck om de lading te lozen waardoor het verkeer vast zou komen te zitten...

Ze verklaarde nadrukkelijk dat de groep op geen enkel moment tot welke overeenstemming dan ook kwam wat betreft welk nader aangegeven doel dan ook! Regeringsgebouwen waren nooit een serieus besproken doel geweest. Wel werd de Nimbusdam door het viertal bezocht en dat gold ook voor het Institute of Forestry Genetics waar ze zich als studenten voordeden.

Ook stelde Lauren dat ze gezamenlijk naar San Francisco gingen om vrienden te bezoeken, naar de bibliotheek te gaan om onderzoek te doen en om spullen te kopen. Ze konden echter niet vinden wat ze zochten en gingen tenslotte maar een Walmartsupermarkt maar zelfs daar slaagden ze niet.

Lauren, Zach en Eric hadden nauwelijks geld. Ze bedelden, reden illegaal op treinen mee of verplaatsten zich liftend door het land en aten regelmatig in soepkeukens. Anna kocht altijd boodschappen, reed het drietal naar anarchistische bijeenkomsten in haar auto en kocht zelfs eenmaal tenten voor de groep. Anna verklaarde tegenover Lauren dat ze het vele geld waarover ze beschikte als stripper verdiende. Ze kocht zelfs de azijn om de kwalijke gevolgen van traangas te lijf te gaan. Lauren beschreef Zach en Eric als goede en aardige mensen die altijd eerlijk waren en deelden. Anna betaalde ook de spullen waar explosieven van gemaakt moesten worden waaronder een scheikundeset waar niemand om gevraagd had. Verder dokte ze voor alle boodscappen en betaalde niemand voor het onderkomen.

De advocaat van Eric, Mark Reichel, kreeg van Lauren te horen dat ze een vreselijke tijd inm de gevangenis had gehad die ze in isolatie had ddorgebracht. Al voor ze op borgtocht vrij kwam was ze met de autoriteiten gaan samenwerken om strafreductie te krijgen en bevestigde dat haar zaak pas na die van Eric zal dienen. En dat ze niet van plan was de autoriteiten ongunstig te stemmen.

ook tegenover de advocaat van Eric bevestigde ze dat er geen overeenstemming was over de doelen van de aanslagen, het gebruik van de naam ELF om de aanslagen te claimen en over tijdstippen om elkaar weer te zien. Evenmin over welk bomrecept gebruikt zou moeten worden. De dag voor hun arrestatie werd Anna zelfs boos op hen omdat er geen plannen waren. Er werd juist een schema gemaakt door de drie anderen om Anna te plezieren. Eric en zijzelf waren ook te stoned...

Anna leerde Eric hoe hij kruit moest mixen met andere stoffen. lauren verklaarde dat eric een niet erg handige indruk wekte op dit terrein. Zijn eigen recept van horen zeggen maakte de indruk niet te werken. Zach had paniekaanvallen als Anna er op aandrong dat de hele groep een aandeel moest hebben in het maken van explosieve mixjes van het een en ander en gezamenlijk de doelen moest bepalen.

Lauren verklaarde de Nimbus Dam op een gegeven moment te hebben opgegeven als doel en niet akkoord te zijn met het IFG als doel. Ook stelde ze dat niemand als leider optrad.

Lauren kon geen kant op in California. Ze had geen geld en te veel spullen bij zich om zo maar weg te kunnen gaan. 's Nachts werd ze bang zodat ze bij Eric op de kamer sliep. Ze wilde er mee kappen of in ieder geval de zaak verdagen om verder na te kunnen denken. Ze wilde Anna die als een grote zus voor haar was evenmin teleurstellen.Powered by Greymatter