Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/17/2007: "Gabriel Pombo da Silva nu ook in hongerstaking"

Deze week is na Marco Camenisch ook Gabriel Pombo da Silva in hongerstaking gegaan. Hij zal deze doorzetten tot 29 september, de dag dat er actie gevoerd gaat worden uit solidariteit met de gavangen anarchisten.
mc (7k image)
Marco Camenisch
Gabriel zal op een later moment een verklaring laten volgen.
Klik op meer.


De Zwitserse eco-anarchist en gevangene Marco Camenisch is op 16 september in hongerstaking gegaan om de internationale mobilisatie om solidariteit te betuigen met de anarchistische gevangenen José Fernandez Delgado en Gabriel Pombo da Ailva die respectievelijk in het Duitse Aken en Rheinbach vastgehouden worden.

Hier onder vind je een deel van het communiqué dat hij daarover schreef.

Als revolutionair, eco-anarchistisch gevangene zou ik van 16 tot 29 september, door middel van een symbolische actie (een hongerstaking) mijn solidariteit willen uitdrukken met de internationale solidariteitsmobilisatie met de Spaanse revolutionaire anarchisten José en Gabriël en alle strijdbare gevangenen op 29 september voor de gevangenissen van Rheinbach en Aachen, Duitsland. Op die manier wil ik wederom uitdrukking geven aan mijn solidariteit met alle strijdenden gevangenen en meer bijzonder de revolutionaire gevangenen en met alle mensen die zich levendig verzetten en rebels leven. Meer informatie over dit initiatief en over het proces en de gevangenisstrijd van bovengenoemde kameraden vind je op www.escapeintorebellion.info.

Dit initiatief past in de internationale strijd tegen de steeds scherpere terreur van de repressie.

Het is ook een gevoerde strijd voor de vrijlating van revolutionaire gevangenen, zieke gevangenen, langgestraften, de (bvb. Palestijnse) gevangen kinderen en vrouwen, tegen isolatie en folter. Dat betekent ook: strijd tegen de doodstraf, mits het geheel, net zoals de gevangenzetting, de opsluiting, deportatie en vervolging (bvb. Het botweg nazifascistische en rascistisch verkondigde vreemdelingen- en deportatiebeleid in Zwitserland) eigenlijke vormen zijn van staatsterroristische en institutionele folter, doodstraf en massamoord.

Deze strijd moet natuurlijk begrepen worden als een eerste stap naar de afschaffing van alle gevangenissen, van alle heerschappij, van alle uitbuiting en moet revolutionair en radicaal gevoerd worden.

In deze strijd moeten we ons ook altijd de vraag stellen naar de eenheid tussen oorlog, technologie en uitbuiting. Deze eenheid kan, in al haar uitdrukkingsvormen (terreur, staat, autoritarisme, kolonialisme, imperialisme, controle, patriarchaat, antropocentrisme, seksisme, racisme enz.), slechts als geheel bestreden, opgelost en uiteindelijk afgeschaft worden.

Slechts door de afschaffing van dit geheel kan de grondige en totale vernietiging van het leven, van de grondslag van het leven en uiteindelijk van de planeet zelf tegengehouden worden. Dan pas kan er ruimte geschapen worden voor het overleven, voor het leven, voor de wederopbouw van samenlevingen, waarin de onderdrukking, de uitbuiting en de vernietiging het wezen van de mens niet langer onoplosbaar brandmerken en niet langer als basisregels voor het samenleven gelden.

Deze processen en situaties worden als ´vooruitgang` verpatst en ook door ons in groten getale met bevrijding verward. Beschaving en technologie zijn wezenlijk in al hun vormen en processen in het beste geval schijnbare vormen van bevrijding. Alsmaar duidelijker en brutaler zijn het onbedekte vormen van dwang, dwang tot conformisme, beknotting, afhankelijkheid en controle. Het is de weg naar de totale en veralgemeende vernietiging van de planeet, de zelfvernietiging dus!

Laat ons nooit vergeten wat de heersers ons altijd weer doen vergeten: macht over andermans leven, over ander leven en over de natuur is slavernij en heerschappij! Vrijheid is macht over zichzelf en oorspronkelijk werd aan ons en alle wezens een vruchteloos en ontembaar leven gegeven!

De enige manier om de eigen vrijheid opnieuw te verwerven, bestaat erin voor de vrijheid van alle wezens te strijden!!!

Marco Camenisch, september 2007, vanuit het dwangarbeidskamp Pöschwitz, Regensdorf, Zwitserland.


Marco Camenisch
Postfach 3143
CH-8105 Regensdorf
Zwitzerland

2 Reacties


Een hongerstaking van 16 tot 29 september is geen hongerstaking, maar een vastenactie.

zei: Degene die altijd de rotzooi van ABC opruimt op 17/09/2007 om: 19:17u

...en de verklaring van Gabriel:

Beste kameraden,

Aangezien ik Solidariteit opvat als een daad van
Wederzijdse Hulp tussen revolutionairen en sociale rebellen en niet als een verdeling van taken en activiteiten tussen enerzijds een passief en toekijkend publiek en anderzijds een actief en militant deel, vervoeg ik mij tot de internationale
Solidariteitsdagen met een hongerstaking van 16 tot 29 september. Op die wijze onderschrijf ik volledig het voorstel van de kameraden buiten en dat wat de kameraad Marco Camenisch schreef in zijn communiqué.

Omdat het enige wat ons overblijft om te vechten, in deze omstandigheden van isolatie en exterminatie, onze
idealen en onze lichamen zijn, zetten we beide in om de sociaalfascistische Staat te tonen dat zij en enkel zij de terroristen zijn.

Voorwaarts en moed kameraden!! Neem deel aan het plezier van de agitatie en de subversie!!
Geen gedelegeerden, niets delegeren; directe actie en sociale revolutie!!
Viva la Anarquia!!

Gabriel Pombo da Silva
Exterminatiecentrum Aachen
14 september 2007

zei: abc-amsterdam op 19/09/2007 om: 12:34u


Powered by Greymatter