Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/10/2007: "Arnhemse uitkeringsgerechtigde start bezwaarprocedure tegen Work First"

Een uitkeringsgerechtigde uit Arnhem heeft een bezwaarprocedure tegen Work First opgestart nadat hij een sanctie kreeg omdat hij niet mee wenst doen aan een dergelijk project.
Workfirst05 (23k image)
Kleerhangers inpakken in het kader van Work First!
De man laat zich bijstaan door Advocaat Arno van Deuzen van ABVAKABO van de FNV in zijn verzet tegen deze praktijk van gedwongen tewerkstelling die sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet in 2004 mogelijk is geworden.
Klik op meer.

Van Deuzen: “Vaak worden in het kader van Work First eufemistische termen gebruikt. Het verrichten van deze arbeid zou ‘een uitdaging zijn’, de uitkeringsgerechtigde wordt ‘een aanbod gedaan’, dat hem ‘een nieuwe kans biedt’ [...] Wat de uitdaging is van schoffelen in het plantsoen heeft cliënt evenwel nog niet mogen ontdekken”.

De advocaat betwijfelt of work first een bijdrage levert aan het vinden van een reguliere baan. “Wie zet die arbeid nu op zijn CV?”

Daarnaast stelt hij dat het werk in de groenvoorziening eerder werd gedaan door reguliere werknemers en later door mensen met gesubsidieerde banen en/of mensen die aan de slag zijn via de sociale werkplaats. Hun banen worden nu verdrongen door work first.

Dit is in strijd met de bedoeling van de Wet Werk en Bijstand. De Memorie van Toelichting stelt immers dat work first nooit alleen een “budgetvriendelijke oplossing voor het doen verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten waarvoor geen of onvoldoende publieke financiering voorhanden is” mag zijn.

Van Deuzen stelt verder dat deelnemers aan work first in feite een arbeidsrelatie hebben en dus het reguliere (cao) loon moeten ontvangen. Nu de deelnemers slechts een bijstandsuitkering ontvangen en ook nog eens voor hun eigen werkkleding moeten zorgen, komen ze onder het bestaansminimum.

De advocaat Van Deuzen is afgelopen week begonnen aan de verdediging van de Arnhemse uitkeringsgerechtigde die door de plaatselijke Sociale Dienst werd gedwongen op straffe van korting van zijn bijstandsuitkering laagwaardig werk te verrichten als schoffelen of tubes lijm in- en uitpakken.

Hiermee lijkt de stilte te worden verbroken die sinds de invoering van de nieuwe bijstandswet op 1 januari 2004 rond de gedwongen tewerkstelling (en daarmee mogelijke mensenrechtenschendingen) in het kader van deze Wet Werk en Bijstand heerste en rond de daarmee samenhangende Work First-projecten.

De uitkeringsgerechtigde in kwestie heeft juridische hulp gezocht na lezing van het artikel ‘Kleerhangers sorteren of creperen’ van 27 april in het Katholiek Nieuwsblad, waarin deze kwestie uitvoerig aan de orde werd gesteld. De cliënt van Van Deuzen kreeg aanvankelijk helemaal geen uitkering meer, wat vervolgens is omgezet in een korting van 40%. Inmiddels hoeft hij niet meer aan Work First mee te doen.

Iedereen die onder de nieuwe bijstandswet een uitkering aanvraagt, wordt vaak onmiddellijk aan het werk gezet en is verplicht deel te nemen aan door de uitkerende gemeente - veelal onder de naam Work First - aangeboden werkverschaffingsprojecten, waarbij men in ruil voor een karige uitkering laagwaardige of zelfs volstrekt zinloze arbeid dient te verrichten (kleerhangers sorteren, papiertjes prikken, gordijnhaakjes aanzetten, schoffelen in het park). Het begrip ‘passende arbeid’ is dan ook afgeschaft. Hierdoor wordt nu elke vorm van arbeid als passend voor iedereen beschouwd. Dit alles in combinatie met een aangescherpt sanctiebeleid, waardoor bij onvoldoende medewerking de uitkering eerst wordt verlaagd en vervolgens soms zelfs volledig stopgezet.

1 Reactie


Wat er vastzit aan die nieuwe zogenaamde bijstand is verbijsterend.
Maar wat de toestand van de Nederlandse samenleving al helemaal in perspectief plaatst is dat van de mainstream media het van huis uit erg rechtse Katholiek Nieuwsblad blijkbaar als enige protesteert (de oude bijstandswet was van een katholieke miniiter tenslotte).
O tempora o mores, om met de Ouden te spreken..

zei: Prul op 11/09/2007 om: 12:50u


Powered by Greymatter