Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/06/2007: "Demonstratie tegen APEC in Sydney gaat waarschijnlijk door ondanks verbod"

Gisteren is de demonstratie die zaterdag in het centrum Sydney gaat plaatsvinden tegen de APEC-top door de rechter verboden. De route die de demonstranten zouden gaan lopen, bevindt zich te dicht bij de plek waar de top wordt gehouden.
AusApec01 (22k image)
Protesten tijdens de rechtszitting
De organiserende groep, de Stop Bush Coalitie alsmede de groep AC/DC hebben laten weten toch te zullen gaan demonstreren of er nu toestemming is of niet.
Klik op meer.

De autoriteiten vrezen dat de politielinies in het centrum van de stad onder vuur komen te liggen en er grootscheepse rellen zullen uitbreken. Beweerd wordt dat splintergroepen als Mutiny en Arterial Bloc de demonstratie gaan infiltreren om de politie te provoceren.

Organisator Alex Bainbridge van de Stop Bush Coalitie zei dat de mars zaterdag misschien toch vanaf de aanvankelijk geplande locatie wordt gehouden. "We hebben geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid nooit uitgesloten", aldus Bainbridge. Donderdag maken de organisatoren de route bekend die ze zullen proberen af te leggen. Er worden ongeveer 20.000 betogers verwacht.

De Alliantie voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid (AC/DC) liet bij monde van woordvoerder Liz Thompson in een persverklaring weten “dat het de politie is die van plan is geweld te gebruiken in de aanloop naar APEC. Deze stunt in de rechtszaal is de laatste politie-actie om met geweld te dreigen richting demonstranten en de organisatoren van de protesten. Het zal niet werken. Het is belachelijk om ons verantwoordelijk te stellen voor het bredere geweld dat ligt besloten in het beleid van APEC en de politie.”

Tijdens de rechtszaak noemde de politie groepen als AC/DC, Mutiny, ArterialBlock en de Socialistische Partij als zijnde de groepen die op zaterdag wilden gaan demonstreren en dat dat de reden was om toestemming voor de demonstratieroute te weigeren.

AC/DC veroordeelt de handelswijze van de politie dat de namen van de organisaties gekoppeld worden aan de dreiging van geweld. Op deze wijze wordt middels een lastercampagne getornd aan grondrechten. De groep werkt samen met Stop Bush and Flare in the Void om op zaterdag te demonstreren.

Volgens een andere woordvoerster van AC/DC Liz Turner is het de politie zelf die een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid door te gaan opereren met waterkanonnen en het optrekken van een muur in het centrum van Sydney. Ze stelt dat “het resultaat van de actie van de politie vandaag is dat door simpelweg deel te nemen aan de mars op zaterdag iedereen burgerlijk ongehoorzaam zal zijn”.

In Australië worden als gevolg van de APEC-top wel meer grondrechten tijdelijk even aan de kant gezet. Zo mag het parlementslid Nettle van de Groenen niet op bezoek in het Immigratiedetentiecentrum Villawood dat gedurende APEC gewoon gesloten is voor bezoek. De toegang is hem ontzegd vanwege het gevaar van mogelijke acties tegen de bajes en in het belang van de veiligheid van de senator zelf. Deze heeft immigratiezaken in zijn portefeuille.

Nettle is geschokt. “Immigratiegevangenen moet geen bezoek ontzegd worden alleen maar omdat george Bush de stad bezoekt. De collectieve paranoia over de protesten tegen APEC moet niet aangewend worden om een politiestaat te creëren.”


Powered by Greymatter