Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/05/2007: "Burgerinspectie Kamp Zeist op 15 september"

Burgerinspectiekampzeist (47k image)
Klik op meer!

Zaterdag 15 september 2007

Burgerinspectie en manifestatie bij detentiecentrum Kamp Zeist

14:00-16:00 uur
Hoofdingang Kamp Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg

Solidariteit met vluchtelingen en migranten in gevangenschap

In Nederland worden geïllegaliseerde migranten of vluchtelingen opgesloten zonder enige vorm van proces en zonder strafbare feiten te hebben gepleegd - vluchten is immers geen misdrijf.

In plaats van structureel iets te veranderen aan de oorzaken van migratie, armoede, oorlogen of ecologische catastrofes, worden er in Nederland allerlei pogingen ondernomen om de grenzen hermetisch af te sluiten. Vluchtelingen of migranten die er desondanks toch in slagen om Nederland te bereiken, worden uitgesloten, zo snel mogelijk afgewezen, of, wanneer justitie of vreemdelingendienst de kans krijgt, opgesloten en al dan niet gedeporteerd.

De overheid houdt geïllegaliseerde vluchtelingen of migranten buiten het blikveld van de samenleving gevangen in de cellen van zogeheten vertrek- en uitzetcentra. Dergelijke centra bevinden zich veelal op moeilijk bereikbare lokaties: industriegebieden, havens, op vliegvelden, of in de bossen, zoals 'Kamp Zeist'. In een vertrekcentrum als Kamp Zeist heerst een regime dat erop gericht is gevangenen psychisch te breken, zodat zij uiteindelijk bereid zijn mee te werken met 'terugkeer', wat vaak betekent: op straat belanden.

Wie in 'Fort Nederland' ongewenst is, wordt weggestopt, monddood gemaakt. Voor wie hier weg moet, lijken zelfs geen mensenrechten meer te gelden. Dit betekent in de praktijk dat gevangenen zeer lang in hun cel zitten, weinig tot geen juridische ondersteuning krijgen en in zeer beperkte mate toegang hebben tot medische zorg.

Op zaterdag 15 september 2007 organiseert het platform Burgerinspectie Kamp Zeist een massale burgerinspectie bij Kamp Zeist. Mensen zullen het terrein van het detentiecentrum betreden om zichzelf van de situatie daar op de hoogte te stellen en de aandacht van de buitenwereld op de opsluiting van onschuldige mensen te vestigen. Het is belangrijk dat de omstandigheden waarin de gevangenen verkeren breed onder de aandacht gebracht worden. Het is onze plicht om deze afschuwelijke misstanden te controleren en aan de kaak te stellen.

Deze oproep wordt ondersteund door de volgende organisaties en individuen:
Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen (ASKV)
Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)
Anarchistische Groep Amsterdam/de Vrije Bond Amsterdam (AGA)
Anti-Fascistische Actie (AFA) Nederland
Basisbeweging Nederland
Hanno Bos, asieladvocaat (De Waal & Zumpolle advocaten)
Comité 'Bajesboot: nee, bedankt!'
Eurodusnie
De Fabel van de illegaal
Hans Langenberg, asieladvocaat (Schoolplein Advocaten)
Messiaans Beraad
Onbegrensd
Politiek Infocentrum Wageningen
Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV)
Stichting Respons
STIL (Solidariteitsorganisatie voor mensen zonder verblijfsvergunning)
De Vrije Bond
Jelle Walther, asieladvocaat (De Waal & Zumpolle advocaten)
Werkgroep Vluchtelingen Vrij (WVV)
Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRVG)

http://www.burgerinspectie.nl/

1 Reactie


er gaat op 15 september een bus uit amsterdam direct naar kamp zeist.
verzamelen op de Binnnepret
Eerste Schinkelstraat 14-16
10:00 S'ochtends STIPT !!!
anamelden? stuur een mail naar de Anarchistische Groep Amsterdam
agamsterdam@yahoo.com

zei: AGA op 11/09/2007 om: 22:14u


Powered by Greymatter