Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/31/2007: "Brandoffer voor de markteconomie"

Indymedia UK heeft een opmerkelijk geïnformeerd en verhelderend artikel over de bosbranden in Griekenland. Het enige in zijn soort op het net tot nu toe.

loutra1 (34k image)

De meeste van deze bomen zijn weg...
Klik op meer

Onlangs veronderstelden wij al dat terroristen in dienst van de Markt de vele bosbranden in Griekenland aangestoken zouden hebben. En dat deze terroristen natuurlijk nooit zo genoemd zouden worden, ook al hebben ze hele provindies verwoest en zeker 65 mensenlevens op hun geweten.
Aris schetst de achtergronden, wij hopen dat u het Engels kunt volgen. Een rol spelen: de aanleg van een snelweg, de Ionische Weg, die om projectontwikkeling vraagt en langs het oorspronkelijk geplande traject hebben de meeste branden gewoed. Het traject was verlegd omdat men acties vreesde van "ecoterroristen" en de plaatselijke bevolking. Niet meer nodig.
Het westen van de Peloponnesos heet de mooiste stranden van Griekenland te hebben. Het gebied is echter "nog niet toeristisch ontwikkeld", de bevolking heet nogal conservatief te zijn. Het is hoofdzakelijk landbouwgebied, naast natuurgebied. De ontwikkeling is nu mogelijk. Ook voor golfbanen, waarvan er volgens het regime veel te weinig zijn in Griekenland, is ruimte geschapen.

Enkele kanttekeningen:

- De zoon van de beruchte nazigeneraal heet natuurlijk Keitel (tot voor kort baasje bij projectontwikkelaar Hochtief).
- De naam Mpriasouli had getranslitereerd moeten worden als Briasouli (de klank b wordt in het Nieuwgrieks als mp geschreven).
- Aris noemt de brand een holocaust. Dit is een Grieks woord dat betekent: een brandoffer waarbij alles verbrand wordt - zeer toepasselijk. Niettemin heeft de afgelopen dertig jaar onder invloed van VS-spraakgebruik dit woord de enkele betekenis gekregen van een eufemisme voor de massamoord of genocide op de Europese Joden door de Duitsers en hun handlangers. Je komt het woord hier eens in de oorspronkelijke betekenis tegen.
Lees en huiver over de Markteconomie.Powered by Greymatter