Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/30/2007: "Geen troepen meer naar Uruzgan of naar waar dan ook in Afghanistan"

Het Haags Vredesplatform heeft een kort manifest uitgegeven waarin wordt opgeroepen om paraat te zijn wanneer de regering dit najaar besluit om Nederlandse troepen langer in Uruzgan te houden dan aanvankelijk de bedoeling was.
pict5196 (19k image)
Eerder protest tegen de uitzending van militairen naar Uruzgan
Geef je op voor de actielijst!
Klik op meer.

OPROEP VOOR PARAATHEID VAN HET HAAGS VREDESPLATFORM

Dit najaar zal ­ naar wij verwachten - door het kabinet aan de Tweede Kamer een voorstel worden voorgelegd voor verlenging van het mandaat aan de regering voor uitzending van Nederlandse troepen naar Uruzgan.

Als dit voorstel wordt ingediend, mag dit niet worden goedgekeurd.
1. Het is een ondersteuning van de Amerikaanse bezetting van het zuidelijk gedeelte, dat omgevormd is tot een slachtveld, waarbinnen de bewoners als het ware in kampen of “strategische dorpen” of “beschermde gebieden” zijn opgesloten, zoals de Vietnamezen in het Zuid-Vietnam van weleer en de Nederlandse burgers tijdens de Japanse bezetting van het huidige Indonesië.
2. Ook het Nederlandse leger is door de situatie genoodzaakt eerder te opereren als een bezettingsleger dan als een vredesleger. Vrede kan in Afghanistan nimmer door de interventie van vreemde machten worden bewerkstelligd. Dat hebben de Britten in de Khyberpas in 1847 en de Russen in de jaren ’80 ervaren.
3 Het gebruik van militaire macht leidt tot kolonisatie en niet tot zelfstandigheid of tot een oplossing van de problemen die met deze zelfstandigheid in Afghanistan samenhangen.

Wij willen dat er tijdens het kamerdebat een brede manifestatie komt met een veelheid aan sprekers, die
- andere inlichtingen weten te geven over de situatie in Afghanistan dan de media ons gewoonlijk voorspiegelen;
- duidelijk maken dat vredesmissies in situaties als Afghanistan onmogelijk vrede kunnen brengen, maar per definitie partijdig zullen zijn en dus de oorlog importeren of laten escaleren.

Wij willen daarbij zoveel mogelijk standpunten aan het woord laten komen, die tot alter­natieven voor het herstel van de geschonden vrede in Afghanistan kunnen bijdragen.

Op dit moment is er nog geen datum bekend. Deels zijn er partijen, die een debat willen vóór Prinsjesdag (18 september), deels zijn er partijen die uitstel willen tot verder in het najaar. Wij roepen echter nu al organisaties en sprekers op, die bereid zijn een bijdrage te leveren aan n een manifestatie op het Plein zodra bekend is wanneer de Kamer zal debatteren. Als we nu alert zijn, kunnen we zodra de datum bekend is, iets organiseren.

Geef je op voor deze manifestatie op dit mailadres. We zullen je opnieuw benaderen zodra we weten wanneer het debat zal plaats vinden.


Jan Bervoets,
secretaris van het Haags Vredesplatform


Powered by Greymatter