Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/29/2007: "Boosheid en verdriet in New Orleans twee jaar na orkaan Katrina"

Het is vandaag twee jaar geleden dat orkaan Katrina de grootste natuurramp ooit in de VS veroorzaakte. Vier vijfde van New Orleans liep onder en ruim 1600 mensen vonden de dood.
Nola19004 (15k image)
Hoewel de grootste rommel nu wel is opgeruimd, blijft de wederopbouw van New Orleans geteisterd door tal van problemen die er voor zorgen dat mensen niet terug (kunnen) keren naar hun stad en hun woningen.
Klik op meer.

Zo'n 60% van de bevolking is pas teruggekeerd in New Orleans waaronder het aantal inwoners onder de 300.000 blijft steken. De helft van de openbare ziekenhuizen is slechts open, maar de meeste scholen hebben hun deuren wel weer geopend. De werkloosheid is laag, maar het sterftecijfer hoog. De crmininaliteit is opnieuw schrikbarend hoog en dat geldt ook voor het aantal moorden in de stad.

Het aantal daglozen is sinds Katrina verdubbeld en wordt thans op 12.000 mensen geschat. Ze zijn arm, hebben psychische e'/of verslaafd. Het aantal beschikbare onderkomens in New Orleans bedraagt naar schatting zo'n 80.000. Het aantal bedden waar de opvang in stad over beschikt is gedaald van 832 naar 232. Naar schatting leven duizenden mensen in verlaten complexen en panden.

Tot de 200.000 onderkomens die door Katrina werden verwoest, behoorden 41.000 goedkope huurhuizen waar mensen met minimuminkomens woonden. Huurprijzen zijn sinds de ramp bijna verdubbeld. Projectontwikkelaars bouwen nauwelijks voor de armen in de stad, terwijl belastingvoordelen om bestaande huizen op te knappen terechtkomen bij mensen die bovengemiddeld verdienen.

Terwijl het toeristische gedeelte van de oude stad zoals de Frech Quarter inmiddels in volle glorie is hersteld geldt dit niet voor de wijken die het zwaarst getroffen zijn zoals de 9th Ward waar herstelwerkzaamheden tot dusver grotendeels zijn uitgebleven.

De afgelopen twee jaar hebben 1,1 miljoen vrijwilligers bijgedragen aan de wederopbouw van de stad. Geschat wordt dat de arbeid die ze hebben geleverd zo'n 250 miljard dollar vertegenwoordigd. Eťn van de actiefste groepen is de anarchistische Common Ground die nog altijd aan de weg timmert in de stad. Weliswaar minder ideologisch georiŽnteerd en meer praktisch ingesteld of service gericht biedt de groep ondersteuning in de wederopbouw van panden en buurten. In mei van dit jaar kreeg de groep gedaan dat panden die met hun hulp werden opgeknapt voor sloop behoed bleven.

Er stond voor vandaag naast alle herdenkingen ook een demonstratieve mars gepland die van de Lower 9th Ward naar Congo Square zou voeren, waar het slaven ooit werd toegestaan hun eigen cultuur te beleven. Vergezeld van brass bands zal de boodschap luiden dat de hulp van de regering faalt om mensen te laten terugkeren.

President Bush stelt dat hij 116 miljard dollar ter beschikking heeft gesteld en dus zijn best heeft gedaan. Het grootste deel van dit geld werd echter besteed aan reddings- en opruimingswerkzaamheden. Zo'n 35 miljard werd slechts besteed aan wederopbouw. Minder dan 42% van dit bedrag is uitgegeven en lang niet al het geld is ten goede gekomen aan degenen die ondersteuning het hardste nodig hadden.

Van de 16,7 miljard dollar bestemd voor Community Development Block Grants, een van de twee grootste fondsen voor huisvesting was in maart 2007 pas 1 miljard uitgegeven (6%) en vrijwel uitsluitend in Mississippi. Nadat er slechte publiciteit volgde werd tussen maart en juli van dit jaar 3,8 miljard dollar gespendeerd. Zo zijn er meer voorbeelden.

"Mensen zijn boos en willen naar de politici duidelijk de boodschap overbrengen dat ze meer moeten doen en sneller moeten optreden", stelt dominee Marshall Truehill, een Baptist pastor en buurtactivist. "Niemand is van plan feest te vieren."


Powered by Greymatter