Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/25/2007: "Vrijlating John Bowden in gevaar vanwege anarchistische contacten"

John Bowden die in Groot Brittannië al langdurig vast zit, dreigt zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling mis te lopen vanwege zijn contacten met het Anarchist Black Cross (ABC).
FreeJohnBowden (8k image)
Een internationale solidariteitscampagne is gestart om de autoriteiten er van te doordringen dat vrijlating van Bowden geboden is.
Klik op meer.

John Bowden heeft nagenoeg zijn hele leven in de gevangenis doorgebracht, de laatste 25 jaar nagenoeg ononderbroken, en al die tijd stond hij in de frontlinie van de gevangenisstrijd in Groot Brittannië. Gedurende al die jaren heeft hij lange periodes van isolatie, brutale afranselingen, en folter doorstaan. Maar men is er nooit in geslaagd hem te breken, en hij is één van de meest gearticuleerde en rumoerige gevangenisschrijvers in G.B., en een onverzettelijke strijder voor de rechten van de gevangenen en tegen het gevangenissysteem.

Na decennia van strijd, en tegen het einde van zijn levenslange gevangenisstraf van 25 jaar (voor een wat hij zelf “totale zinloze” moord noemt), zat hij sinds een paar jaar in een open gevangenis in Castle Huntly in Schotland. Hij kon buiten de gevangenis werken als vrijwilliger in projecten voor geesteszieken en sociaal achtergestelden en was een bevoegd taalleraar voor mensen met leermoeilijkheden. Sinds bijna een jaar kreeg hij ook geregeld verlof om naar huis te gaan, en hij werd niet beschouwd als enig risico voor de maatschappij.

Recent veranderde dit alles echter, toen Matthew Stillman, een rechtse Amerikaanse sociale werker,
opdook en een rapport over hem schreef waarin hij hem beschuldigde banden te hebben met een “paramilitaire” en “terroristische” organisatie ­ met name het Anarchist Black Cross!!

Hoewel deze aantijgingen tegen het ABC te belachelijk zijn om ernstig te nemen, hadden ze ernstige gevolgen voor John, die weigert zijn banden met het ABC te ontkennen. Hij werd in april j.l. overgeplaatst naar een hoogbeveiligde gevangenis in Glenochil, en de beschuldiging van Stillman hangt als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd: het is duidelijk dat ze specifiek bedoeld waren om zijn kansen voor de commissie voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, die in augustus over zijn vrijlating moet beschikken, te verkleinen.

De aanval tegen John en tegen het ABC door de Schotse Gevangenisdienst is niet alleen bedoeld om een bekende en uitgesproken gevangenisactivist te straffen en blijvend in de gevangenis te houden, het is een aanval op het recht van gevangenen om er een politieke overtuiging op na te houden en steun buiten de muren te zoeken.

Een internationale solidariteitscampagne werd opgezet om John en het ABC te steunen. Die
solidariteitscampagne (hoewel tot nu toe vooral beperkt tot G.B. zelf) heeft zijn impact niet gemist en, zoals John in een brief van eind juni al schreef, weet de gevangenisadministratie zich geen raad met de protesten en zoeken ze naarstig naar een nieuwe strategie ­ één die minder opvallend wraakzuchtig en politiek is - om de protesten te neutraliseren en John Bowden nog langer in de gevangenis te houden.

De solidariteitscampagne met John Bowden moet dus volgehouden worden. Wij roepen allen op zich hierbij aan te sluiten.

Handen af van John Bowden!
Solidariteit met alle gevangenen in strijd!

Meer info over de campagne vind je hier.

Schrijven naar John Bowden is ook mogelijk:

John Bowden, 6729
HMP Glenochil
King O' Muir Road
Tullibody, Clackmannanshire
FK10 3AD. Scotland.

Bijdrage via ABC Gent


Powered by Greymatter