Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/15/2007: "Animal Rights Gathering rustig beŽindigd ondanks irritante aanwezigheid politie"

Vanmiddag vertrok de laatste bezoeker van de Animal Rights Gathering van het anarchistisch kampeerterrein. Eergister eindigde de Gathering in een opperbeste stemming.
AR2007008 (82k image)
Bezoeker van de AR 2007
De aanwezigheid van de politie in het dorp was dermate irritant dat elke deelnemer per auto naar het busstation werd gebracht dan wel rechtstreeks naar het treinstation in Assen werd gevoerd.
Klik op meer.

Na een rustige zondag bleek de politie op de laatste donderdag weer dominant in het dorpsbeeld aanwezig. Kennelijk was men bevreesd voor acties op de laatste dag van het kamp en vertrouwde men de zaak niet ondanks de herhaalde stellingname van de organisatoren dat er geen acties gevoerd zouden worden. Zoals de waard is, vertrouwt men zijn gasten!

Dit maal was het politie op de fiets die mensen achtervolgde en lastig viel. Een van de vaste kampeerders riep de irritatie op van een van deze agenten waarop meteen meerdere politiemensen per fiets kwamen aangesneld. Ook de hulpofficier van justitie, waarschijnlijk de dienstdoende politiechef, verscheen weldra in een geblindeerde zwarte auto. Onze vriend die al van zijn fiets getrokken was en met handboeien om in een politiewagen was neergezet, werd daarop vrijgelaten.

Het voorval leidde er toe dat op het terrein besloten werd iedereen die vertrok hierbij ofwel naar het busstation te rijden dan wel meteen naar Assen naar te trein te brengen. Daarmee werd voorkomen dat de politie de bezoekers van de Gathering lastig heeft kunnen vallen. Behalve politie te fiets waren er uiteraard ook surveillance- en auto's met agenten in burger actief. Tenminste drie bussen met ME stonden in de nabijheid eveneens paraat.

Maandagmiddag vloog tot tweemaal toe een helikopter over het terrein om te kijken of iedereen aan het vertrekken was. Daarna verscheen de vrouwelijke korpschef in burger om persoonlijk poolshoogte te nemen, terwijl de burgemeester telefonisch contact zocht. Tenslotte verscheen dinsdagmiddag de wijkagent om nazorg te verlenen...

Zoals gezegd eindigde de Gathering waar 21 nationaliteiten warwen vertegenwoordigd in opperbeste stemming. Geleidelijk vertrokken er vanaf zondagavond groepjes mensen huiswaarts. Het afscheid nemen van elkaar was bijzonder hartelijk. Ook de mensen van het terrein werden nimmer zo vaak bedankt voor de gastvrijheid die ervaren werd.

De Gathering is volgend jaar opnieuw van harte welkom op het terrein in Appelscha. Een van de redenen van aankoop van het terrein is juist gelegen in het verlenen van onderdak aan bijeenkomsten met een anarchistisch karakter. De strijd voor dierenrechten behoort daartoe. Of de Gathering volgend jaar in Appelscha zal plaatsvinden is overigens maar zeer de vraag, de eerste optie is namelijk Oostenrijk.

Op het terrein zelf overheerst de tevredenheid over het welslagen van de bijeenkomst. Uiteraard was men voorbereid op de repressie van de kant van de autoriteiten, die een omvang heeft gekend die nimmer in Appelscha is vertoond. Gebleken is dat slechts de organisatoren van de bijeenkomst zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden en niet de autoriteiten die bij monde van de burgemeester hadden aangekondigd dat er extra gesurveilleerd zou worden. Vele tonnen gemeenschapsgeld zijn weggegooid aan een uit het hele land afkomstige politiemacht die de omwonenden van het terrein zeer geŽrgerd heeft en voor veel overlast heeft gezorgd.

Veel blijken van solidariteit heeft het 'anarchistenkamp' uit het dorp alsmede van mensen die vroeger het kamp bezochten mogen krijgen. Veel mensen waarmee gesproken werd, vonden de reactie van de autoriteiten zwaar overdreven. Een man die zijn jeugd op het kamp had doorgebracht kwam tijdens de Gathering langs en roemde het idealisme van de jongeren die aan de bijeenkomst deelnamen.

Nu maar hopen dat de Pinksterlanddagen in eenzelfde geest gaan verlopen!


Powered by Greymatter