Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/23/2007: "De dagelijkse Balkenzwendel deel 7: de verdwijntruc met de arbeidsongeschikten"

Nieuwe WAO groot succes, balkt de krantekop. De instroom in de WAO is tot staan gekomen.
Zieken, zwakken en misselijken hebben maar te werken of ww te trekken of - eh, bijstand, bestaat dat nog?

Het onderstaande is overgenomen van deze site, vooral omdat ze dit logo voeren. Waarom? (Voor de zekerheid, voor de vele niet-in-Amsterdam-bekenden: dit is het standbeeld van Ferdinand Domela Nieuwenhuis op het Nassauplein).

powered_by (16k image)
Klk op meer

Uitkeringsinstelling UWV noteert slechts 3800 nieuwe WIA-uitkeringen. Een succes voor ex-minister De Geus.
De nieuwe WAO-wet van ex-minister De Geus, is een spectaculair succes. In het eerste jaar na invoering zijn slechts 3800 mensen volledig arbeidsongeschikt verklaard, dat is een daling van 96 procent.

Dat blijkt uit het verslag van uitkeringsinstituut UWV. Nooit eerder in de geschiedenis van de WAO is er zo’n lage instroom geweest.De politiek verwachtte door de nieuwe wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) dat het aantal nieuwe volledig arbeidsongeschikten zou dalen tot maximaal 25.000 per jaar. Dat blijkt veel te somber ingeschat. Want de trend zet dit jaar door. In het eerste half jaar waren er 2.100 nieuwe WAO-toekenningen.

Ook het oude bestand WAO-ers daalt spectaculair en zit eind dit jaar op het laagste niveau sinds 1981. Op het hoogtepunt in 2002 werden er ruim 802.000 WAO-uitkeringen verstrekt en kwamen er jaarlijkse bijna 100.000 nieuwe bij. Door aanscherping van de keuring, de verlenging van de Ziektewet naar twee jaar, de verplichte aanpak van ziekteverzuim, de werkgeversboete en de grootscheepse herkeuringsoperatie daalt het zittende bestand sindsdien tot 587.500 WAO’ers eind 2007.

In de nieuwe WIA krijgen sinds vorig jaar alleen nog mensen die te ziek zijn om ooit nog te kunnen werken een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in een vergevorderd stadium van kanker of MS of met zware psychiatrische problemen.

Wie (ernstig) ziek is, maar nog wel geacht wordt iets te kunnen doen krijgt een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid. Dat waren vorig jaar 17.200 mensen. Zo’n 300 hiervan zijn inmiddels vanwege een verslechterend ziektebeeld alsnog volledig arbeidsongeschiktheid verklaard. Het UWV verwacht dat de komende jaren meer mensen doorstromen van de ene naar de andere uitkering, omdat veel gedeeltelijk arbeidsgeschikten dezelfde ziektes hebben als de volledige arbeidsongeschikten.

Het ’spookbeeld’ van een miljoen WAO’ers dat de politiek vele jaren in zijn greep hield, lijkt definitief gekeerd.


Powered by Greymatter