Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/22/2007: "Stille Staatsterreur"

“In the territory of each member state and whatever their nationality, officials and other servants of the Communities shall… be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words (spoken or written). They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office.”
Poltie07 (17k image)
Dit geldt dus ook voor de ‘nieuwe’ Europese politie.
Klik op meer.

Het geweldsmonopolie, in andere woorden, is onaanraakbaar. Onaantastbaar. Immuun. Daarmee worden onze rechten niet beschermd, sterker, ze zijn ons afgenomen. Ik kan ze niet via de democratische en juridische weg aanklagen. Waarom zou een ambtenaar boven de wet moeten staan?

Ik heb gezocht naar de reden en kon er geen vinden in de officiële kant van de wereld. Dus verzin ik ze zelf maar. Boven de Wet staan betekent gedragingen kunnen vertonen van een crimineel om een crimineel op te pakken. Dat kan nu al, ook bij de gewone politie. Dus dat kan de reden niet zijn. Niet fundamenteel in elk geval.

Je houdt zo een macht in stand die onaanraakbaar is. Dat betekent praktisch en psychologisch dat men, de beambte in kwestie, tot een groep behoort. Een macht. Maar vooral ook een groep die zich eerder zal samenbinden aan elkaar, dan aan de mensen die hun salaris uitbetalen; wij, de belastingbetaler. Ook zal iemand zich zo verbonden voelen, verplicht voelen naar de Baas te luisteren, ongeacht wat, omdat ze weten dat ze een zeer bijzondere positie innemen binnen de hiërarchie. Men is wat waard; anders krijg je zo’n positie niet. Nu zal niet iedereen meteen corrupt worden, en toch ook wel, het systeem is corrupt.

Iedereen die in zo’n systeem stapt, spoort niet. De politie verwoordt op hun website wat ‘Integer om te gaan met...’ betekent. Het lijkt heel menselijk, maar de werkelijke toetsing ligt in de wet, niet in het geweten. Wat de wet toestaat, bepaalt wat integer is, zo werkt de politie, omdat de wet breken bestraft moet worden. Wanneer de wet gehandhaafd wordt, hangt het af van die wet wat wel en niet mag. Dat heeft niets meer met integriteit te maken. Ooit misschien wel, maar nu niet meer. Waarom? Omdat de wetten en daarmee het handelen van de politie verschoven is en nog verder zal verschuiven. Eén woord: RFID.

Als de privacy van burgers minder wordt mag de politie dus meer. Is Integriteit van mensen plots veranderd? Is de betekenis van Integriteit zo flexibel? Is Integriteit niet nu juist het recht op beschermen van het Zelf en Anderen? Hangt Integriteit niet samen met het Geweten?

De wet moet een formele vorm zijn; een formele reflectie van het geweten. Dat geweten stelt een soeverein lichaam te hebben. Dat lichaam heeft inhoud. De inhoud is het individu. Het individu heeft geen inspraak meer. En kan vervolgens zijn eigen Integriteit niet meer handhaven. Is, aldus, aangewezen op de Staat die zojuist voor deze situatie gezorgd heeft en zelf, daarom, onmogelijk nog als Integer begrepen kan worden. Daar sta je dan; naakt. De Naakte Mens. Het Naakte Leven.

Mijn vriendin wees me op Giorgio Agamben. Een gedeelte uit een stuk dat zij schreef, vertaald uit het Duits; ‘Het ‘naakte leven’ is niet iets natuurlijks of biologisch, het heeft werkelijk niets te maken met romantiek. Het is het resultaat van politieke strijd, waarbij de heersende macht haar burgers alle rechten ontneemt. Het concentratiekamp neemt hij (Agamben) als model. Hier bestaat een mens buiten de wet, buiten het recht, maar juist daardoor, in tegenstelling tot vrijheid van elke wet, volkomen overgeleverd aan de macht, de machthebber die vrijspel heeft. De wetteloosheid is hier geen anarchistische vrijheid maakt de exacte tegenpool.’

Wij leven niet direct in een concentratiekamp. Wij leven wel in een wereld waar bij Wet mijn privacy, wat de eerste linie of laag is van mijn integriteit, langzaam, maar snel genoeg, ontnomen wordt door hen die boven de Wet staan.

Onze gevangenis wordt digitaal gebouwd; wij komen in een ‘grid’ terecht. Wij zijn niet alleen gereduceerd van lichaam tot nummer. Ook zijn we gereduceerd van individu tot data. Omdat het niet direct lichamelijk is, ervaren velen van ons het ook niet. Maar dat heeft geen invloed op de volgende conclusie; moreel gezien ben ik verplicht mij te verdedigen maar dat is bij wet verboden.

Bijdrage van Chantur Chandar


Powered by Greymatter