Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/10/2007: "CDA statenfractie Friesland keert zich tegen Animal Gathering in Appelscha"

De CDA statenfractie Friesland heeft zich gekeerd tegen de jaarlijkse Animal Gathering die dit maal van 10 tot en met 13 augustus op het anarchistische terrein 'tot Vrijheidsbezinning' in Appelscha wordt gehouden. De bijeenkomst moet volgens deze christen-democraten verboden worden.
RendertAlgra (15k image)
Verkiezingstijd: Vertrouwen in elkaar, aldus Fries statenlid Rendert Algra
Het CDA Statenlid Rendert Algra laat zich daarbij kennen als demagoog met zijn verwijzing naar terreur. Volgens hem zou het gaan om activisten die mensen en instellingen bedreigen. De CDA-actie volgde op een persbericht van De Telegraaf waarin wordt gesproken van een trainings- en opleidingskamp voor radicale dierenrechtenactivisten.
Klik op meer.

Het blijft een fascinerend verschijnsel hoe beeldvorming in de media gestalte krijgt. Nu weer rond de jaarlijkse Animal Gathering, een internationale bijeenkomst van dierenrechtenactivisten. De suggestie wordt gewekt dat zij nauw verwant zijn aan terroristen. In werkelijkheid biedt de Gathering een programma dat nauwelijks onderdoet voor de jaarlijkse Pinksterlanddagen die ook altijd op het bewuste terrein in Appelscha gehouden worden. Acties zullen niet plaatsvinden. Dat wordt dan omschreven als een trainings- of opleidingskamp.

CDA-statenlid Rendert Algra, oud-lid van de Tweede Kamer, maakt het werkelijk te bont door op de site van het Friese CDA te beweren: “Het is alle hens aan dek. Als we dit soort activiteiten toestaan door activisten die openlijk mensen en instellingen bedreigen, overschrijden we een erg belangrijke grens. Dit soort organisaties moet met alle middelen die we hebben worden bestreden. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid maar ook van provincies en gemeenten. We moeten samen een vuist maken tegen terreur."

Voor de TV van Omroep Fryslan legt hij een rechtstreeks verband tussen de workshops die tijdens de gathering worden gehouden en terrorisme. (Wel in het Fries!)

(Indien wij de christenfundamentalisten in de VS die abortusklinieken platbranden en de daar werkzame artsen vermoorden bestempelen als terroristen zijn dan alle christenen terroristen? Zo ja, dan dienen we het CDA uiteraard als een terroristische organisatie te beschouwen.)

De organisatoren van de internationale bijeenkomst benadrukken dat de AR 2007 Gathering bestaat uit lezingen en workshops en een vreedzame ontmoetingsplaats wil zijn voor iedereen die voor de dieren opkomt. "Het verbaast de organisatie ten zeerste dat bepaalde politici van deze bijeenkomst iets willen maken dat het helemaal niet is. Indien deze politici onder trainingskamp verstaan dat activisten leren hoe ze bijvoorbeeld veganisme moeten promoten of hoe goede actiefoto's te nemen, dan is deze bijeenkomst inderdaad een trainingskamp. Als zij echter insinueren dat deze bijeenkomst illegale activiteiten aanleert, slaan zij de bal helemaal mis. De bijeenkomst is noch illegaal van inhoud, noch
roept zij op tot illegale activiteiten."

"In een wereld waar terrorisme een reële dreiging is, vinden wij het dan ook verwonderlijk dat bepaalde politici zich, geheel onterecht, druk maken over een vreedzame bijeenkomst van dierenvrienden. Activisten die geweldloos maar gedreven opkomen voor de dieren opgesloten in bontfokkerijen, proefdierlaboratoria, legbatterijen, circussen, ... kan men bezwaarlijk terroristen noemen.
Geen enkel weldenkend mens kan het opkomen voor andere levende wezens die zichzelf niet kunnen verdedigen, veroordelen."

"Wij zijn ervan overtuigd dat sommige politici verkeerd zijn ingelicht, en kunnen alleen maar hopen dat zij deze bijeenkomst zien voor wat het echt is, namelijk een samenkomst van mensen met een hart voor dieren", aldus de organisatie van de Gathering.

Burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf, waar Appelscha onder valt, is op de hoogte van het kamp, maar houdt het hoofd vooralsnog koel. Hij heeft tot dusver geen signalen gekregen dat het uit de hand zou lopen. De gemeente heeft geen idee hoeveel mensen er komen. "Maar om op de camping te verblijven, hebben ze geen vergunning nodig. Die is pas vereist als ze gaan demonstreren", vertelde de woordvoerder van de burgemeester aan Omroep Friesland (wel in het Fries!). De burgemeester overlegt de komende weken met politie en justitie over de komst van de activisten. "Op de jaarlijkse landdagen op de camping gaat het ook altijd goed"", liet hij er op volgen bij Omroep Friesland.

1 Reactie


Boeren pleiten voor permanente bewaking van het kamp: http://www.omropfryslan.nl/Mear_Nijs_40730.aspx

zei: Arend op 10/07/2007 om: 23:24u


Powered by Greymatter