Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/08/2007: "De republikanisering van het CDA"

Een week geleden moet er van twee CDA-diepdenkers een stuk in NRC-Handelsblad hebben gestaan met de strekking dat "wij" dreigen uit te sterven, en dat "onze " cultuur daarmee bedreigd wordt. "Wij" moeten meer kinderen krijgen om "hun" voor te blijven.

275px-Grumman_TBF_Avenger (8k image)

Het soort middelen waarmee tot nu toe de CDA-beschaving verdedigd is

Klik op meer

Ik lees het NRC-Handelsblad niet, het stuk staat niet online en het heeft in ieder geval geen grote beroering teweeggebracht. Stelt J.A.A. van Doorn vast in zijn column in Trouw dit weekeinde. Hij was benieuwd wie de handschoen zou opnemen.
Wat ik er van kan reconstrueren getuigt van een verder doordringen van het Republikeinse gedachtengoed in het CDA: fascisme zonder massamobilisatie maar met zo grof mogelijke racistische praat. De Republikeinen in de VS besteden dit culturalisme/racisme nog zoveel mogelijk uit aan het buitenland: Irak, Palestina., Afghanistan enzovoort. Het racisme binnenslands wordt vooral uitgeleefd in de vorm van being tough on crime - misdaad is gedefinieerd als bezigheden van vooral gekleurde mensen.
Voor het CDA is dit ook een middel om stemmen bij Wilders weg te trekken natuurlijk - maar waartoe, als dit het CDA-gedachtengoed is?

1) Van De Vrije Gedachte. Wat betreur ik het dat de goede dagen van de vrijdenkers in Nederland zo duidelijk geweest zijn - voorbij, voorbij - voorgoed? Ik ben geen atheïst maar een inteligent genootschap ter bestrijding van georganiseerde godsdienstgekte zou best mijn steun krijgen. Inmiddels zwemen ze zelf nogal naar New Age, voorzover ik er een touw aan kan vastknopen (wat ik eigenlijk nauwelijks wil). Maar goed, de voorzitter had iets over het CDA-stuk, ik heb het uit de cache moeten halen, want bij De Vrije Gedachte vonden ze dit verder niet zo belangrijk.

Krijg kinderen

Onder de kop “Krijg kinderen en red 'onze’cultuur”. Jeugd en Gezin kan wel eens belangrijkste ministerschap zijn, eergisteren (28 juni) in het NRC Handelsblad een mallotig stuk over bevolkingspolitiek. Wim Lutter en Wim de Kok zijn lid van de partijdelegatie van CDA Zuid-Holland, zij schreven het. Laat ik om te beginnen maar aangeven, dat ik uiteraard geen enkel bezwaar heb tegen opiniërende stukken over de bevolkingspolitiek van Nederland. Bij nadenken over de toekomst van ons werelddeel, hoort dit aspect zeker en het krijgt nog nauwelijks directe openbare aandacht. Het zou wel wellicht een goed idee zijn als b.v. onze vereniging daar eens onbevangen en op toetsbare feiten gebaseerd, over zou nadenken.
Maar de opinies van deze heren, nee, ik denk dat het zo niet moet. Ik geef een paar voorbeelden, zonder verdere uitwerking natuurlijk. Dat komt misschien later wel.
Zij vinden dat het Nederlandse cultureel en intellectuele superioriteitsgevoel ons verblindt voor een harde waarheid. Welke waarheid dan?
Door 'ontgroening’, wij, bedoeld is geloof ik, de niet moslims, krijgen veel en veel te weinig kinderen, zijn we op weg naar wat zij noemen 'versterven’. De kranten staan bol van de artikelen over de vergrijzing en de gevolgen die de auteurs van die artikelen voor de Nederlandse samenleving als geheel zien, maar vanuit dit perspectief heb ik het nog niet benaderd gezien. De botsing der culturen, om het netjes te zeggen, op polder en moerasdelta niveau!
In duidelijke zinnen wordt 'ons’ lot treffend neergezet door de CDA politici. Wij nemen af, er blijft niets van ons over en de plek wordt ingenomen door een cultuur die demografisch succesvoller is, en mede groeit door voortgaande immigratie. Nu ben ik - en ik niet alleen gelukkig -, om een heleboel redenen geen voorstander van blinde en ongeplande immigratie. Toelating in Nederland moet door beleid gestuurd worden. Maar zulk beleid moet natuurlijk niet op mallotig en onwerkbare uitgangspunten gestoeld zijn. Ook hier geldt het vrijdenkers ideaal, wetenschap, toetsbaarheid en vooral geen dogma’s. Een atheïstische en humanistische levenshouding vraagt om rationeel denken en dan moreel handelen. In ons manifest elders op deze site staan daar verstandige dingen over.
Onverstandig is het bijvoorbeeld om te doen alsof de traditionele waarden door de jaren vijftig en de rebelse sixties onder druk zijn komen te staan en hersteld moeten worden. Juist niet, wij zijn in die periode en de jaren daarna met mensenrechten, emancipatie en vrijheid voor het individu steeds meer rekening gaan houden. Die inmiddels serieuze waarden beleving moet juist nadrukkelijk centraal blijven staan, a.j.b. geen restauratie. Een liberaal en modern samenlevingsconcept wordt door de meerderheid van onze bevolking steeds nadrukkelijker gekozen, de seculiere partijen in het parlement, de staten en de gemeenten hebben niet voor niets steeds meer aanhang gekregen.
Waarden als seksuele moraal, door de heren naar voren geschoven, samen met huwelijkse trouw en verantwoordelijkheidsbesef helpen ons niet veel verder. De weg terug naar minder huwelijksontbindingen, wie verzint zoiets?, kan natuurlijk geen beleid worden. De minister van Jeugd en Gezin moet met beide benen op de grond en zonder restauratiedromen aan zijn zware klus beginnen. Juist zijn werk zal op basis van de strikte scheiding van kerk en staat tot stand moeten komen.
De door de heren gesignaleerde 'onthutsende kentering in de kerkgang’ voor een land 'met een lange en rijke christelijke traditie’ is een door onze bevolking nadrukkelijk gekozen bevrijding. Die vrije moraal behoeft doordenking, zeker, moreel Esperanto, zoals de vrijdenker Cliteur het onlangs zo fraai verwoordde. Dat is de basis, een pluriforme zelfgekozen nieuwe eenheid, geen terugkeer naar die oude vormen.
De heren hebben een groot aantal onrealistische plannetjes voor de minister op een rijtje gezet, de maakbare samenleving lijkt in hun dromen weer terug. Kinderbonus, betaalde kosten die met kinderen samenhangen, het zoeken van een betere balans tussen werken en ouderlijke zorg. In de familiesfeer moeten, op initiatief van de minister?, betere afspraken gemaakt worden. Komt de pastoor dan weer gezellig langs? Of een deskundige ambtenaar wellicht?
Ja, hoor 'kerken kunnen de helpende hand bieden’, hoe verzin je het!
Maar de heren houden de bevolkingssamenstelling wel stevig in de gaten, geen kinderbijslag (om excessen te voorkomen, voelt u wel?) boven de drie kinderen.
Op die basis, maar liever niet, zou ik zeggen en dan blijf ik beleefd...
Lex Hagenaars, voorzitter DVG.

2)Van Doorn (ik vind het een veeg teken dat ik het zo vaak eens ben dezer dagen met deze dwarse rechtse man - eens, niet omdat hij rechts is, maar omdat hij dwars is).

- Er is daarom alle reden aandacht te vragen voor een artikel in NRC Handelsblad van vorige week donderdag, waarin twee leden van het CDA, Ton Lutter en Wim de Kok, de gevoelige kwestie niet alleen plompverloren aan de orde stellen maar er meteen het antwoord aan toevoegen, in de kop verwoord met ’Krijg kinderen en red onze cultuur’. Anders gezegd: ’Demografie is het sleutelwoord van deze eeuw’.

Zoals boven is aangegeven, was dit ook het sleutelwoord van een eeuw geleden. Ook nu wordt gewezen op factoren van culturele aard die de groei van de autochtone bevolking nadelig beïnvloeden en die dichterbij brengen wat wij willen voorkomen: dat de bestaande cultuur en haar dragers langzaam worden verdrongen door een groeiende vreemde massa die kennelijk als inferieur wordt beschouwd.

De toon van het stuk is even alarmistisch als sommige uitingen van sociaal-darwinisten van een eeuw geleden, maar in plaats van eugenetische interventie – onmogelijk te verdedigen – bepleiten de auteurs de terugkeer naar een conservatieve politiek waarbij vrouwen niet toetreden tot de arbeidsmarkt, maar het krijgen en verzorgen van kinderen weer als hun eerste taak gaan zien. ’Zij zijn’, schrijven Lutter en De Kok pathetisch, ’de onbaatzuchtige heldinnen van deze tijd’.

Het is logisch dat de auteurs de overheid te hulp roepen om deze ’heldinnen’ in ieder geval financieel te ondersteunen en het bedrijfsleven willen verplichten jonge moeders na verloop van tijd weer aan de slag te helpen. Maar de algemene teneur is duidelijk: de recente roep van emancipatoire zijde om veel meer vrouwen de arbeidsmarkt op te sturen, wordt vierkant weersproken. In latere reacties in de krant is dit dan ook het meest genoemde kritische commentaar.

3) Op dit ogenblik het enige commentaar op het net in de vorm van een weblogstuk van de sympathiek overkomende Karolien uit Groningen:
Hier.

ADDENDUM:

De lafbekken van CDA en NRC-Handelsblad hebben de kop veranderd, het stuk Schund heet nu: De westerse cultuur sterft uit, zie hier. Het CDA-tuig (spijt mij, heb geen andere woorden) kent de betekenis van de typisch-christelijke term versterven (sterven voor de wereld, speciaal aanbevolen voor monialen) natuurlijk niet.
Via deze ingang komt men ook op de reactie van de nog steeds onontbeerlijke Jan Blokker.

1 Reactie


Gelukkig hebben we Piet Grijs altijd nog. Die noemde z'n column over dit geval:

WESTRIJD KINDERWERPEN

(hier even neergeplaktsmile

Slechts één keer in mijn leven ben ik voor de rechter gesleept door iemand die meende dat ik te erg over hem geschreven had.

Dat was diep in de vorige eeuw.
Het Tweede Kamerlid van D'66 Imkamp had in NRC Handelsblad een artikel gepubliceerd waarin hij zijn zorg uitte over de lage geboortecijfers onder de blanke Nederlanders. Daar moest nodig wat aan gebeuren, anders zou ons land ten onder gaan. Natuurlijk noemde ik daarop Imkamp in een column een fascist of iets dergelijks. Een dag later werd ik opgebeld door een bevriende D'66'er die mij aanried om mijn excuses voor die belediging aan te bieden, want Imkamp was vna plan mij voor de rechter te brengen.

"Laat hij dat vooral doen, Hans", zei ik, "dan kan er nog meer aandacht vallen op zijn racistische praatjes."
"Denk er om", zei de D'66'er, "Imkamp is een advocaat, dus die weet waar hij aan begint. Zo'n veroordeling raak je je hele leven niet meer kwijt. Ik heb je gewaarschuiwd: je wordt veroordeeld."
"Nee", zei ik, "advocaten zijn nu juist de enige bevolkingsgroep waarvan vast staat dat ze de helft van hun processen verliezen, om de simpele reden dat bij elke zaak twee advocaten tegenover elkaar staan, waarvan er eentje verliest."
Daar moest Hans om lachen, maar hij bleef mij bezweren dat ik veroordeeld zou worden.

In de gezellige wachtkamer van het gerechtshof aan de Prinsengracht ontmoette ik Hans van Mierlo, die vertelde dat hij een klasgenoot en vriend van Imkamp was. De rechter sprak mij vrij en veroordeelde Imkamp tot de kosten van het geding. Imkamp stemde later als enige van D'66 tegen abortus en verdween uit de politiek. Hans Gruijters heb ik nooit meer aan de telefoon gehad.

Vorige week donderdag schreven twee CDA'ers precies hetzelfde als Imkamp in NRC Handelsblad. Terwijl Imkamp, als ik me goed herinner, puur racistisch bang voor de Surinamers was, zijn de heren Lutter en Kok puur-religieus bang voor de mohammedanen. Zij schrijven: "In de islamitische traditie staat het traditionele gezin - en het geloof - veelal nog overeind. Dat is hun succes en precies hetgeen waarin wij falen. Het percentage moslims bedroeg in 1971 nog maar 0,4 procent van de bevolking en in 2004 5,8 procent... Onze westerse cultuur wordt vervangen door de islamitische cultuur."

Dankzij de rechterlijke uitspraak inzake de klacht van Imkamp mag ik de twee CDA'ers nu racisten of fascisten noemen, maar u kunt die conclusie zelf trekken.

De twee westerse cultuurdragers komen met de volgende oplossing: "Het is tijd dat we weer voor kinderen kiezen. Dat is de enige mogelijkheid om onze westerse cultuur te behouden en door te geven aan toekomstige generaties." In het CDA betekent het woordje 'we' kennelijk 'wij witte Nederlanders'.

Wel grappig dat de katholieken het nu over het joods-christelijk-humanistische karakter van ons volk hebben. Over een halve eeuw zullen ze aan die serie nog islamitisch moeten toevoegen - als er dan tenminste nog katholieken bestaan.

Maar zouden de islamitische burgers niet evenzeer van de sterk verhoogde kinderbijslag profiteren? Nu komen Lutter en Kok met een slimmigheidje: de hoge kinderbijslag moet alleen gaan gelden voor de eerste drie kinderen! De pastoors hoeven dus niet langer langs vrouwen te gaan die hun achttiende kind geworpen hebben, om te zeuren wanneer nummertje negentien de Roomse god komt helpen om eindelijk de Tachtigjarige Oorlog op de geuzen te winnen.

Elke godsdienst heeft zijn hemel.
Maar goden hebben afgesproken om samen één hel te exploiteren.
Daarin zitten straks Imkamp, Lutter, Kok, Wilders, Netanyahu en Osama bin Laden gezellig samen in het vuur.

zei: Kees op 08/07/2007 om: 14:54u


Powered by Greymatter