Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/04/2007: "Was Marcel T. uit op meer afrekeningen in Nijmeegse kraakbeweging?"

De vandaag in Arnhem begonnen rechtszaak tegen Marcel T. is op verzoek van zijn advocaat aangehouden zodat de 38-jarige verdachte door het Pieter Baan Centrum in Utrecht onderzocht kan worden. Hij blijkt een vorm van autisme te hebben.
Arnhemserechtbankseveke (11k image)
De Arnhemse rechtbank
Marcel T. zou uit wraak meerdere mensen uit de Nijmeegse kraakbeweging hebben willen liquideren, zo heeft de politie aan De Volkskrant laten lekken. Verdere slachtoffers bleven uit omdat Marcel T. terugschrok door de commotie na de moord op Louis Sévèke. Voorts maakte De Gelderlander bekend dat het dagboek van de verdachte lange tijd op internet heeft gestaan!
Klik op meer.

Het meest opzienbarende nieuws was wel dat De Volkskrant vanochtend onthulde dat Marcel T. volgens bronnen rond het onderzoek naar de moord op Sévèke plannen had om met meer betrokkenen uit de Nijmeegse kraakbeweging af te rekenen. De oorsprong van dit voornemen zou liggen bij de kwestie van de ‘oprotpremie’ die de bewoners van een Nijmeegs kraakpand halverwege de jaren negentig kregen aangeboden, waaronder Marcel T. Als enige van deze bewoners wilde Marcel de geboden 12.000 gulden wel aannemen.

De kwestie werd door de bewoners ingebracht als discussiepunt binnen de kraakbeweging in Nijmegen op grond waarvan Louis Sévèke bij de zaak betrokken raakte. Hij en de overige bewoners waren van mening dat je geen geld kan aannemen, een standpunt dat binnen de politiek gemotiveerde kraakbeweging steeds als norm heeft gegolden.

Daarbij is nu het verhaal gekomen dat deze kwestie, die destijds binnen het Nijmeegse nauwelijks commotie heeft veroorzaakt, zou hebben geleid ‘tot heftige aanvaringen met krakers die hem ernstig wantrouwden en zelfs als een spion van de geheime dienst BVD zagen’.

Het zou best kunnen dat in de kringen van de betrokken jonge krakers hem dit werd aangerekend en dat die suggestie is gedaan, maar op stedelijk niveau is dit geenszins het geval geweest. Het is ondenkbaar dat Louis Sévèke een dergelijke beschuldiging zou hebben geuit zonder zoals te doen gebruikelijk hiervan schriftelijk of anderszins de Nijmeegse beweging hiervan op de hoogte te stellen.

Dat is uiteraard iets anders dan de wijze waarop Marcel T. dit alles heeft opgevat. Dat blijkt uit de mededeling van De Volkskrant dat hij met zijn voormalige huisgenoten ooit een rekening wilde vereffenen. Sévèke stond bovenaan zijn lijst als de prominentste vertegenwoordiger van de kraakbeweging alsdus de bronnen van De Volkskrant. T. zou echter geen gedetailleerde dodenlijst opgesteld hebben, hoewel de officier van justitie Van Veen vandaag in de zitting juist stelde dat hij wél een „hitlist” zou hebben samengesteld van „mensen die hij op een dag zou verzoeken te komen voor de dag van de afrekening. En aldus geschiedde”, zo citeerde Van Veen Marcel T.

Marcel T. heeft inderdaad zoals verwacht mocht worden een stoornis, zo bleek tijdens de zitting. Uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek van de Forensisch Psychiatrische Dienst die Marcel T. heeft onderzocht, blijkt dat hij leidt aan het Syndroom van Asperger, een aan autisme verwante stoornis. Mensen met dit syndroom hebben vaak beperkte sociale vaardigheden alsmede moeite met het onderhouden van relaties met andere mensen. Ze hebben daarentegen vaak een bovenmatige belangstelling voor de techniek van dingen.

Volgens de onderzoekers hangt dit syndroom samen met de misdaden die de verdachte inmiddels heeft bekend. De feiten zouden hemzelf daarom minder aan te rekenen zijn dan normaal gesproken het geval zou zijn. Wel hebben de deskundigen later een aanvullend rapport uitgebracht waarin het typerende gebrek aan inlevingsvermogen bij Asperger voor T. weer wordt genuanceerd. Inderdaad was Marcel T. bepaald geen contactgestoorde jongen of anderszins een 'zielig' geval.

Dat Marcel T. Louis Sévèke zou vermoorden, stond al heel lang vast, zo laten de politiebronnen van De Volkskrant weten. Voor Marcel T. was Louis Sévèke namelijk het symbool van de Nijmeegse kraakbeweging, een constatering die op zich niet bevreemdend is gezien diens voraanstane positie in deze beweging. De reden dat dit tien jaar later zou gebeuren, tien jaar na afloop van zijn krakersbestaan, zou mede ingegeven zijn door een verbroken liefdesrelatie die wraakgevoelens teweeg brachten.

De Volkskrant wijdt ook uit over het e-mail contact dat Marcel T. met Sévèke had onder het pseudoniem ‘Edmund Dantes’. Hij zou zich in die correspondentie hebben voorgedaan als een voormalig lid van de Nijmeegse kraakbeweging die veel gesproken had met agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), nu AIVD. Hij was nu tot inkeer gekomen en wilde het complete verhaal openbaren.

Sévèke, die zoals bekend met deze materie bezig was, reageerde zoals Marcel T. moet hebben geweten, namelijk buitengewoon geïnteresseerd. Wat volgde was een spel waarin T. de boot afhield en telkens schermde met een mogelijke afspraak tussen de twee mannen.

Tijdens de politieverhoren zou Marcel zijn verwondering hebben uitgesproken dat het zo lang had geduurd voordat hij was opgepakt. Hij zou vrij snel hebben bekend en legde gedetailleerde verklaringen af over wat er rond de moord was voorgevallen. Hij stond Louis op te wachten, achtervolgde hem voor korte tijd, sprak hem bij zijn naam aan en schoot kalm twee maal gericht met zijn geweer met afgezaagde loop. “Marcel T. leek eerder opgelucht dan teleurgesteld te zijn over het feit dat de politie hem had gearresteerd,“ aldus De Volkskrant.

De aanklacht tegen T. bevat behalve moord ook acht overvallen op grenswisselkantoren en banken in de periode van 1999 tot 2006. Justitie verdenkt de verdachte tevens van brandstichtingen en bomaanslagen in Nijmegen en Arnhem in de jaren negentig. Volgens justitie heeft T. in 1994 en 1995 brand gesticht bij een benzinestation en een bank. Op dezelfde bank in Arnhem pleegde hij een mislukte bomaanslag. In 1996 pleegde hij twee geslaagde aanslagen op een bank en chemiebedrijf BASF, beiden in Arnhem. De Gelderlander stelt vandaag dat hij deze aanslagen niet heeft bekend tegenover de politie.

Marcel T. werd opgepakt door een tip van zijn familie nadat Opsporing Verzocht videobeelden van een bankovervaller in Leiden uitzond en deze Marcel T. daarin herkende. Nog diezelfde avond belde hij het politiekorps Hollands-Midden dat de bankovervallen onderzocht. Waar Marcel verbleef was ook voor zijn ouders, de enigen met wie hij al die jaren contact heeft gehouden, onduidelijk. T. had een appartement in Antwerpen, maar uit de mails die hij af en toe verstuurde, viel af te leiden dat hij in Spanje zat. De ouders bezaten de sleutel van een kluis in Rotterdam, waar ze op zijn verzoek zijn spullen hadden ondergebracht.

Daar zou de politie behalve zware explosieven ook zijn laptop hebben gevonden met daarin zijn autobiografie. Daarin zou hij al zijn daden beschreven hebben, ook de moord op de activist. Hij had het geschreven in zijn eigen woorden, afgewisseld met teksten uit liedjes, zoals uit nummers van Bob Dylan. Wat hij had gedaan, was in zijn ogen onvermijdelijk.

Het bizarre is nu dat De Gelderlander vandaag bekend heeft gemaakt dat dit hele verhaal onder de titel ‘Bedankt en tot ziens’ op internet heeft gestaan. Op de site www.lulu.com , een website voor schrijvers die buiten een uitgeverij om zelf een boek willen uitgeven, heeft dit autobiografisch dagboek geruime tijd een plek gehad. Kort na zijn arrestatie is het dagboek van internet gehaald. T. wilde dat ook zelf, bevestigde zijn advocaat Bénédicte Ficq tegenover deze krant. In een eerder stadium stelde ze al dat het dagboek onder de Auteurswet valt en dat niemand er zonder toestemming van haar cliënt uit mag citeren.

(Met de woorden ‘Bedankt en tot ziens’ nam Marcel regelmatig afscheid na het plegen van een bankoverval. Buiten kleedde T. zich dan telkens om met reservekleren die hij in een tas bij zich droeg. Zo ontsnapte hij altijd aan de aandacht van de politie).

De advocaat van Marcel T. heeft vandaag tijdens de zitting meteen om aanhouding van de zaak gevraagd. Volgens haar is het mogelijk dat de bekentenissen van haar cliënt niet kloppen, omdat hij zijn levensverhaal heeft geromantiseerd en nader en aanvullend psychologisch onderzoek nodig zou zijn. Ficq betwijfelt namelijk of T. de moord wel heeft gepleegd, al houdt hij zelf wel vast aan zijn bekentenis.

Volgens de advocaat is het mogelijk dat T. informatie over de moord die alleen bij een dader bekend kan zijn via andere wegen heeft verkregen. Delen van zijn bekentenis zouden niet stroken met de technische feiten. Zo heeft T. uitgelegd dat hij Sévèke twee maal in de rug heeft geschoten, hoewel bij het slachtoffer schotwonden in borst en hals zijn aangetroffen. Het wapen is nooit gevonden op de plek waar T. zei dat hij het had weggegooid. Ook blijft onduidelijk of er twee of drie maal is geschoten, aldus de advocaat.

Marcel T. zelf wilde vandaag wel met de rechtbank praten over de brandstichtingen, de bomaanslagen en de overvallen waarvan hij tevens wordt verdacht. De rechtbank stelde echter alle beschuldigingen tegelijk met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte te willen behandelen, zo zei rechtbankvoorzitter M. Jurgens.

Officier van justitie Aidan van Veen citeerde tijdens de zitting toch enkele stukken uit de autobiografie van Marcel T. Hij zou volgens de officier met geen woord over de moord op de Nijmeegse activist zelf gerept hebben, maar zou wel veel aanwijzingen hebben gegeven.

Na de moord woonde Marcel T. in Barcelona. In 2006 schreef hij dat er daar opnieuw geruchten over hem de ronde deden. „Het is een herhaling van zetten. Degene die hiermee is begonnen heeft de rekening al gepresenteerd gekregen”, zo zou Marcel T. hebben geschreven volgens de officier.

2 Reacties


Op nederland 2 is vanavond om 22.40 een uitzending van reporter over Louis Seveke.
http://reporter.kro.nl/

zei: Bolus op 04/07/2007 om: 22:32u

Merkwaardig verhaal, ik ben wel erg benieuwd naar technische feiten. Het zou goed kunnen dat hij geschoten heeft. Het geheugen is niet altijd te vertrouwen, maar als hij zegt datie Seveke in z'n rug heeft geschoten... dat zijn zaken die je wel herinnerd lijkt me...

zei: spooky op 06/07/2007 om: 21:10u


Powered by Greymatter