Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/29/2007: "Albayrak: "Lever de illegalen uit!""

Van mij mag Albayrak naar het Plein op het Binnenhof worden opgebracht teneinde haar aldaar in een schandpaal te plaatsen ten behoeve van het broodnodige volksvermaak.
Albayrak004 (16k image)
Of ik zulks mag denken, laat staan opschrijven en publiceren, zal nog moeten blijken, maar het zou niettemin opluchten de eerste rotte tomaat in het gezicht van de grootste huichelaar sinds Job Cohen te mogen werpen.
Klik op meer.

Met het akkoord over een generaal pardon beloofde ze al dat ze nu snel werk zou maken van de deportatie van al die mensen die niet onder dat pardon vallen. Voorzichtig werd nog in de Tweede Kamer getracht om Albayrak tot een ruimere pardonregeling te verleiden, maar zulks werd naar verwachting geweigerd.

Even bleef het stil. Maar nu is het zover: Albayrak heeft de gemeenten gevraagd lijsten met namen van ‘illegalen’ te verstrekken die voorheen nog gebruik konden maken van schamele voorzieningen die hen in leven hielden, zulks in afwachting van pardon of geen pardon en, hoe het ook zij, vastgeklemd in de immer duizeligmakende mallemolen van de Hollandse koloniale ambtenarij anno 21e eeuw.

Wat zullen de gemeenten doen? De lijsten verstrekken? Dan wordt het tijd om, analoog aan het Amsterdams bevolkingsregister tijdens WOII, die lijsten voortijdig te vernietigen.

Eerder deze week sijpelde nog wat nieuws uit de burelen van het best beveiligde torentje van Fort Europa: er gaat nóg meer geld gepompt worden in het “tegengaan van illegale migratie”. 380 miljoen euro hebben ze er voor over. Daar kan Albayrak moeilijk nee tegen zeggen. De eurotekens in haar ogen blinken verblindend vanaf het Haagse pluche. Wie durft haar nog aan te kijken?

Natuurlijk; zij die met veel plezier voor haar werken! Bijvoorbeeld de Securiknor-bewakers in uitzetcentrum Zestienhoven. Daar bracht Albayrak onlangs een werkbezoek. IJlings werd het deportatiekamp opgepoetst en zij sprak er menig aanwezige.. het laat zich raden wie zij níet sprak… Immers, zij kwam er niet om de waarheid over de vernederende behandeling van haar gevangenen te achterhalen, maar om het personeel een hart onder de riem te steken, want zij, de harde werkers der natie, kijken gezagsgetrouw op naar wie het ook is die hen die nuttige baan heeft bezorgd.

Zonder hen zou Neederland een stuk voller zijn, zo zal onze kersverse staatssecretaris gloedvol hebben gesproken.

Maar laten we vooral niet vergeten te vermelden dat Neederland nu ook weer niet zo ongastvrij is. Kennismigranten en hun familie hebben namelijk een streepje voor: die kunnen we wèl gebruiken! In onze kantoren, universiteiten, in ons bedrijfsleven, en bij de overheid.

Aldus zijn we in een nieuw koloniaal tijdperk aangeland. We roven de derde wereld leeg van alles wat we kunnen gebruiken; grondstoffen, productie, goederen…. én mensen met kennis! Wat we niet, of hooguit tijdelijk voor het vuile werk, kunnen gebruiken: armoede, trauma’s, politieke dissidentie, dát sturen we onverwijld terug “retour afzender”, met als bonus een vloot gifschepen en een stapel asbest, alsmede de batterijenberg, verzuurde boter, en een handdruk toe.

Intussen is dit naar ontbindende lichamen riekende moeras door het Europees Hof gedwongen iets soepeler met het asielbeleid om te gaan. Ben benieuwd wat ze erop gaan verzinnen om toch die 380 miljoen uit te mogen geven met z’n allen, en welke mensenrechtenschendingen dat weer tot gevolg zal hebben, maar dat blijkt allicht over een jaartje of tien. Zoals altijd voor velen dodelijk te laat.

De klopjacht gaat door, de grensbewaking wordt opgevoerd, de rollen natodraad hoog opgestapeld, de muren verder opgetrokken en de burger voorgehouden: Nederland is een fantastisch land voor wie geld in het laatje brengt. Onder Albayrak en de haren breekt een volgende gouden eeuw aan. Driewerf hoera! We hebben het in geen tijden zo goed gehad!

Joke Kaviaar 27/6/07

5 Reacties


Burgemeester Bakker van Hilversum gaat namen van uitgeprocedeerde asielzoekers die buiten de pardonregeling vallen, niet doorgeven aan staatssecretaris Albayrak van Justitie.
Hij zegt dat in een interview in de Volkskrant.Bakker vindt dat asielzoekers in vertrouwen met hem moeten kunnen praten.

Voorzitter Deetman van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wijst de oproep van staatssecretaris Albayrak af om een lijst aan te leggen met namen van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet onder de pardonregeling vallen. Volgens Deetman kan dat niet gevraagd worden van gemeenten. De afspraak met de staatssecretaris houdt in dat alleen de namen van illegalen worden doorgegeven die wel in aanmerking komen voor het pardon, zegt Deetman.

Burgemeester Wallage van Groningen is het eens met de staatssecretaris. Hij roept in Trouw zijn collega's op om de gegevens wel te verstrekken. Burgemeesters zijn niet verplicht lijsten met gegevens van illegalen te verstrekken, zei Albayrak eerder deze week. Ze verwachtte wel dat ze het zullen doen. De pardonregeling geldt sinds 15 juni.

zei: Arend op 30/06/2007 om: 12:17u

En deze Wallage houdt zich op deze manier aan de oorspronkelijke partijlijn van de PvdA, die ook door Albayrak werd uitgedragen: niks pardon, laat staan generaal. De wet uitvoeren die door partijgenoot Cohen is ingesteld. Kiezen tussen het Nationale of Socialisme is voor de PvdA nooit moeillijk geweest - als u de toespeling voelt...

zei: R.F.G.M. Gerritsen op 30/06/2007 om: 12:58u

Ondanks dat ik veel voel voor de emoties van Joke, waardeer ik des te meer de gedegen aanvullingen van Arend.
Ik ben van mening dat als we zulke informatie van analyses voorzien we daar verder mee komen.

zei: Bas op 30/06/2007 om: 11:37u

Burgemeesters spreken zich uit

bron: Alkmaarse Courant

Burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard zal niet aarzelen om namen en adressen van illegalen door te geven aan Albayrak, zegt ie.

De burgemeesters van Langedijk en Bergen gaan juist weigeren.

Alkmaar heeft nog geen beslissing genomen.

zei: Joke Kaviaar op 04/07/2007 om: 11:49u

De gemeente Utrecht weigert ook.

Chantage:

Vandaag, 6 juli, heeft Rutte (vvd) gezegd dat hij wil dat weigerende gemeenten worden gestraft. Hij wil dat de weigerende gemeenten 5% worden gekort op hun vaste bijdrage.
Ze moeten volgens hem ook worden uitgesloten van de pardonregeling. Gevolg daarvan is dat pardonaanvragers naar een andere gemeente moeten, of rechtstreeks naar 'het rijk'.

zei: Joke Kaviaar op 06/07/2007 om: 10:57u


Powered by Greymatter