Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/12/2007: "Internationale syndicalistische bijeenkomst Parijs"

De Franse anarcho-syndicalisten van de CNT organiseren van 28 april tot en met 1 mei een internationale syndicalistische bijeenkomst in Parijs.
Parijsio7 (31k image)
Dit treffen dat als IO7 wordt aangeduid volgt op soortgelijke bijeenkomsten in San Francisco (1999) en het Duitse Essen (2002).
Klik op meer.

De Franse CNT heeft inmiddels laten weten dat er delegaties worden verwacht uit de gehele wereld: Bangladesh, Kameroen, Zweden, Polen, Colombia, Duitsland, Ivoorkust, Palestina, Marokko, ArgentiniŽ, Algerije, Nieuw Zeeland, Burkina Faso, Portugal, Griekenland, Guinea-Conakry, Ierland, Benin, Groot BritanniŽ, Verenigde Staten en Mexico.

De organisatoren bieden vooral een platform voor het uitwisselen van strijdervaringen en hopen een basis van internationale klassesolidariteit te creŽeren. Doel hierbij is concrete vormen van samenwerking aan te gaan. Dit vanuit de wetenschap dat er van politici niets verwacht hoeft te worden en dat er slechts iets bereikt kan worden door verzet vanuit het volk zelf voorzover het berust op zelfbestuur. Het motto van de Eerste Internationale dat de bevrijding van de arbeiders slechts het werk van de arbeiders zelf kan zijn, is daarbij nog altijd actueel: Verzet voor hoop en waardigheid!

Een moeilijke taak aangezien het kapitalisme gewapend is en niet aarzelt om te onderdrukken en te doden indien het wordt uitgedaagd. Tegenover zo'n systeem dienen we gezamenlijk te vechten in actieve en internationale solidariteit. Aan ons de taak te bevestigen dat hoop bestaat en dat we niet zullen buigen voor dergelijke bazen.

Meer dan ooit bestaan vandaag de dag twee soorten syndicalisme. Het institutionele vakbondswerk maakt deel uit van het kapitalistische systeem. I07 zal juist gelegenheid bieden aan het promoten van een ander syndicalisme dat anti-bureaucratisch en anti-kapitalistisch is en juist revolutionaire aspiraties heeft. Want kapitalisme kan niet hervormd worden.

De illusie van een kapitalistisch systeem met een menselijk gezicht is een misvatting die ook de anti-globaliseringsbeweging bederfd. Wij menen dat een systeem dat bestaat uit armoede, uitsluiting en oorlogen bevochten dient te worden. En strijden moeten we wil de dag aanbreken waarop we kunnen zeggen dat een andere samenleving mogelijk is.

I07 zal slechts ťťn stap betekenen op de weg naar uitwisseling en het coŲrdineren van onze acties. er is echter een lange weg te gaan, maar de toekomst behoort aan hen die er voor vechten. Dit tegen de achtergrond van de wereldwijde teloorgang van sociale verworvenheden door deregulering van de verzorgingstaat die een aanval op de rechten van de werkers betekent.

De zogeheten hervormingen van werkersrechten en de arbeidsmarkt, privatiseringen, kortom de hele neo-liberale omvorming van de economie leidt tot wereldwijde onzekerheid. Een kleine groep wordt steeds rijker en profiteert van de stijgende winsten terwijl de armoede over de gehele wereld groeiende is. Miljoenen zijn op drift en zoeken naar een beter leven en een loon waar van te leven valt.

PROGRAMMA

Vrijdag 27 april 2007 : Ontvangst van de delegaties

Zaterdag 28 april 2007 :

's Morgens: Bijeenkomsten van bonden
's Middags: Bijeenkomsten van bedrijfstakken
's Avonds: Concert
vening : Concert

Zondag 29 april 2007:

's Morgens: Bijeenkomsten rond thema's (vrouwenstrijd, sociale ekologie, antifascisme, huisvesting, migratie)
's Avonds: Synthese van de verschillende bijeenkomsten
's Middags: Synthese of the different meetings
's Avonds: Grote internationale bijeenkomst
Evening : Great international meeting

Maandag 30 april 2007 :

's Middags: Vertoning van militante films/bezoek aan Parijs

Dinsdag 1 mei 2007 :

's Middags: Internationale Demonstratie
's Avonds: Concert

Meer informatie op de webstek van de Franse CNT.


Powered by Greymatter