Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

04/10/2007: "Alzheimer van harte aanbevolen"

In februari 2003 hoorde ik dat Irak een levensbedreigende schurkenstaat was die in staat was wolken in de vorm van een paddestoel te veroorzaken in New York en andere Noordamerikaanse metropolen.

najafdemo (67k image)

Najaf, 9 april

Klik op meer

In diezelfde dagen demonstreerden overal ter wereld mensen tegen een eventuele aanval op Irak. Amsterdam zag een van de grootste demonstraties aller tijden. Drs. Wouter Bos, door de Shell uitgeleend aan de PvdA en in die tijd in onderhandeling over regeren met Balkenende, zei dat hij wel wat beters te doen had dan demonstreren op dat ogenblik.

Een maand later zag en hoorde ik Aznar, Blair en Bush zeggen dat er onmiddellijk een einde gemaakt moest worden aan het levensgevaarlijke regime van Saddam Hoessein.

Met Perzisch/Koerdisch Nieuwjaar in 2003 begon de invasie en werd Baghdad gebombardeerd. Het was de bedoeling dat de Irakezen geschokt en vol ontzag waren voor de overmacht van de kruisvaarders.

De regering-Balkenende, die inmiddels niet uitgebreid zou worden met Shellman Bos, verklaarde dat zij de invasie "politiek" ondersteunde. Er werden ook bezettende militairen gestuurd in een latere fase.

Op 9 april 2003 werd op het Paradijsplein in Baghdad door het bezettersleger het enorme standbeeld van Saddam Hoessein omvergehaald. Een handjevol Irakese mannen mocht er bij juichen. Baghdad was gevallen.

Op 1 mei 2003 sprak George W. Bush, die voor het eerst van zijn leven een militair uniform had aangedaan, dat de missie volbracht was.

In december 2003 werd Saddam Hoessein, die een verwilderd voorkomen had en uiterlijk wat deed denken aan Michael Bakoenin (haar, baard), op een persconferentie getoond onder het motto: "We hebben hem."

In juni 2004 werd door de bezettingsmacht de soevereiniteit over Irak aan de Irakezen teruggegeven. De bezetters bleven. Zij moesten tegen antidemocratische opstandelingen vechten, soennieten, aanhangers van Saddam Hoessein en al-Qaeda.

Irakezen stemden over een grondwet en voor een parlement. De bezetters hadden na een jaar nog geen spoor van de levensgevaarlijke wapens van Saddam Hoessein gevonden. De geheime diensten van de bezettende staten waren blijkbaar niet eens in staat zelf maar sporen te fabriceren. Het verhaal was nu dat de invasie had plaatsgevonden om een wrede dictator af te zetten en democratie te brengen aan het gekwelde volk van Irak.

In de stad Falloedja werden vier huurlingen door boze Irakezen gelyncht. De stad met zijn vierhonderdduizend inwoners werd zo goed als met de grond gelijkgemaakt door het officiële leger van de Verenigde Staten.

2005, 2006 - nog steeds was de bezettingsmacht naar eigen zeggen nodig tegen "de opstandelingen": aanhangers van het oude regime, soennieten en al-Qaeda. De sjiieten, de meerrheid onder de Arabische bevolking van Irak, konden eindelijk vrij hun godsdienst belijden en waren van het saddamistische soennitische regime bevrijd.

In de herfst van 2006 brengt een onderzoekscommissie namens de regering van de VS een rapport uit, dat overleg met de Iraakse opstandelingen en met de buurlanden, inclusief Syrië en Iran, aanbeveelt.

In het Britse medische tijdschrift The Lancet wordt het aantal doden ten gevolge van de bezetting aan Iraakse zijde op misschien wel 650.000 geschat.

Na enig nadenken kondigt George Bush aan dat hij meer militairen stuurt naar Irak om de opstand te onderdrukken.

Eind 2006 wordt Saddam Hoessein opgehangen.
Het dagelijks geweld gaat door. Twee miljoen mensen zijn de afgelopen vier jaar geëmigreerd (gevlucht) uit Irak, ongeveer evenveel gelden als binnenlandse vluchtelingen.

Shellman Bos maakt intussen deel uit van een zoveelste regering-Balkenende. Er hoeft niet teruggekomen te worden op de beslissing de aanval op Irak te steunen, vindt hij. Nederlandse militairen zijn inmiddels druk bezig in het kader van de ontwikkelingshulp Afghaanse dorpen in puin te schieten, met inwoners en al.

Begin 2007 maakt Washington bekend dat de wapens die de Iraakse opstandelingen inzetten tegen de bezetters geleverd worden door Iran. Irakezen worden niet competent geacht zelf bermbommen in elkaar te zetten. Wij dienen de oorspronkelijke reden voor de invasie inmiddels vergeten te zijn. Aangezien de bezettingsoorlog officieel gericht is tegen soennieten en Iran sjiietisch is heeft het Bushregime een probleem met geloofwaardigheid.

Op de vierde verjardag van de val van Baghdad wordt hier nader definitief wat aan gedaan. Het is nu bekend dat de sjiieten, de meerderheid van de Arabische bevolking van Irak, winnaars van de toegejuichte democratische verkiezingen, de te bestrijden vijand zijn.

Op dezelfde dag demonstreren honderdduizenden Irakezen in Najaf tegen de bezetting. "Dat konden ze toch maar mooi niet vier jaar geleden," zegt een VS-generaal tevreden.

Als voorlopige sluitsteen van de puzzel lekt uit dat het Bushbewind inmiddels samenwerkt met het soennitische gezleschap al-Qaeda in Baloetsjistan om het bewind in Teheran te destabiliseren.

1 Reactie


Ik ben het overigens met de regering eens (ja ja) dat er geen duur onderzoek hoeft te komen naar de oorlog in Irak. Het is allemaal immers zo klaar als een klontje: ze hebben Bush en Blair meegeholpen met liegen en bedriegen en aan het vervolgens bezetten van Irak. En nu mag Shell de buit hebben (http://www.globalinfo.nl/content/view/1197/30/).
Ze kunnen het onderzoek achterwege laten en meteen de schuldigen aanpakken. Maar dat is misschien een beetje teveel van het goede?

zei: met regering eens op 10/04/2007 om: 16:03u


Powered by Greymatter