Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

03/21/2007: "De ideologische vrinden van Wilders"

21 maart, begin van de lente, is klaarblijkelijk ook Antiracismedag. Het lijkt mij dat racisme iedere dag bestreden dient te worden, maar allez - we klappen er niet meer over. Wat dunkt mij wel besproken zou kunnen en moeten worden is die onzegbare, het babyhoofdje met de zonnebankkleur en het gebleekte Mozartkugelnblikjeskapsel. We kunnen wel net doen alsof hij niet serieus te nemen is (en dat klopt inhoudelijk natuurlijk), maar...

nbk_logo_mini (15k image)

Klik op meer

Een paar dagen geleden had ik zowaar een nachtmerrie over dat mannetje en zijn fractie. Negen mensen, de grootste oogst die een nieuwe partij ooit heeft binnengehaald bij Kamerverkiezingen sinds de invoering van het algemeen kiesrecht - op de Lijst Pim Fortuyn na. De winst van die laatste partij doet het geval van deze zich noemende Partij voor de Vrijheid al snel klein lijken, maar dit klopt natuurlijk niet. En er is in ieder geval een belangrijk verschil. De LPF was geen racistische one-issuepartij, wat je er ook verder van mag denken.

Wilders is een geslaagde Janmaat. Hij voorziet in het gat in de markt van xenofobie en moslimhaat dat Janmaat wilde vullen maar waar deze nooit in geslaagd is. Hij heeft zo groot kunnen worden doordat het de afgelopen jaren in zich als intellectuele beschouwende kringen racisme en moslimhaat volstrekt bon ton zijn geworden. De socioloog Van Doorn noemde in Trouw zaterdag mensen als Hirsi Ali, Ellian, (Leon) De Winter en Ephimenco als ideologen die door inhoud en toon de weg vrijgemaakt hebben voor het meer volkse racisme van Wilders en zijn club. Een soortgelijk lijstje komt voor bij de Fabel van de Illegaal, die de wegbereiders van Wilders heeft geïnventariseerd. Zelfs als deze ideologen nu afstand nemen van de plebejische variant van Wilders gaat het stoken op quasi-belezen manier door. Voorhoede is het opinieblaadje van de fortuynist Pieper - deze week: ene Mark Steyn over hoe de moslims maar doorfokken en de echte Europeaan intussen uitsterft. Je moet het zien om het te kunnen geloven - in de pre-Fortuynperiode werden dergelijke praatjesmakers professioneel en routineus voor de rechter gesleept. Nu valt racisme "gewoon" onder artikel 7 van de grondwet: vrije meningsuiting.

Antiracisten zijn niet per se moegestreden, maar zijn er nog creatieve ideeën om het wildersisme te pareren? Morgen 21 maart, 20.00 in de Oudemanhuispoort in Amsterdam, een forum over Wilders als racist. De sprekerslijst maakt mij niet vrolijK:

Peyman Jafari (Internationale Socialisten)
Ed van Thijn (lid Eerste Kamer, PvdA)
Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme)
Jan Dirk de Jong (docent Universiteit van Amsterdam)
Mohamed Rabbae (één land, één samenleving)

Maar wie weet. En lieve lezer(es), heeft u een creatief idee?

*

NAGEKOMEN:

Vanuit PvdA-kring is een website begonnen tegen het wildersisme. Zij hebben een ander stuk van bovengenomede socioloog Van Doorn, waaruit dit:

(T)er voorkoming van misverstand: niet de momenteel zo heftig stampvoetende Geert Wilders is het probleem maar de massale bijval waarop intolerante uitspraken tegenwoordig kunnen rekenen - tot verbazing van menige goed geďnformeerde buitenlander die ons land als een bolwerk van redelijkheid had leren kennen. De Nederlandse bevolking, ooit blind voor het “multiculturele drama,” dreigt nu met open ogen in de val van een gemakzuchtig populisme te stappen. Er wordt zowaar in brede kring geloof gehecht aan de stelling dat wij door “de Verlichting” zijn gegaan en daarom een superieure beschaving vertegenwoordigen. En wie eraan twijfelt of wij het wel “so herrlich weit haben gebracht” wordt meteen geattendeerd op de aanwezigheid van een als inferieur gedefinieerde onderklasse. Die onderklasse is echter een mentale constructie, bedoeld als ideologisch wapen. Ze mist de homogeniteit die haar wordt toegedicht. Ze kent de spanning tussen leer en leven, zoals elke geloofsgemeenschap. Ze vertoont diepgaande verschillen in etnische en nationale herkomst, zoals pijnlijk duidelijk wordt uit het onvermogen zich op basis van haar religie te organiseren. Ze is op weg naar integratie en ze beschikt inmiddels over een ontwikkelde elite die de onmisbare rolmodellen levert. Het is deze feitelijke heterogeniteit die moet fungeren als uitgangspunt van elk integratiebeleid. Wie daarentegen zweert bij “Feindmarkierung”, zoals onze oosterburen dat zo mooi zeggen, draagt bij tot wat hij zegt te bestrijden: verdere uitdieping van de kloof die nu reeds de Nederlandse samenleving verdeelt.


Powered by Greymatter