Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/28/2007: "Ronkende taal niet goed voor gratie"

Ponto, Buback, Schleyer, wir werden immer freier!
Twee jaar geleden stond het nog op een muur in de Amsterdamse Potgieterstraat - ik moet nog eens gaan kijken of het inmiddels niet weg is (ik meen van wel). Wat een kreet! Het zou net zo goed ironie kunnen zijn van tegenstanders van de praktiijk van politieke moorden door de Rote Armee Fraktion anno 1977, maar helaas is de kans groot dat het serieus bedoeld was. De leuze is in onverwacht actueel licht komen te staan, nu twee hoofdontvoerders/moordenaars gratie hebben gevraagd aan de president van de Duitse Bondsrepubliek.

HByIrzsE_Pxgen_r_210xA (6k image)

Klik op meer

Christian Klar, een van de gratieverzoekenden (de andere is Brigitte Mohnhaupt) richtte in januari een boodschap tot een herdenkingsbijeenkomst van Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht. Ik heb mijn best gedaan er een begrijpeljke vertaling van te maken:

"Beste vrienden, het thema van de Rosa-Luxemburgconferentie dit jaar “Het gaat anders” houdt naar ik begrijp vooral de waardering van de inspiratie in, die sinds enige tijd van verschillende Latijnsamerikaanse landen uitgaat. Daar komen na twee decennia van sociaal vernietigende recepten van de internationale bezittende klasse eindelijk weer de rechten van de massa’s op de voorgrond en wordt hierbovenuitgaand aan een perspectief gewerkt.

Maar hoe ziet het er in Europa uit? Vanhieruit rolt dit imperiale verbond door, dat het zich veroorlooft ieder land dat zijn inzet voor de actuele herverdeling van de winsten weerstaat, vanuit de hemel te tuchtigen en zijn gehele maatschappelijke bestaan in een puinhoop te veranderen. Het propagandistische voorwerk hiervoor verrichten regeringen en grote professionele PR-bureaus, die ideologieën verspreiden waarmee alles verheerlijkt wordt wat de mens ertoe reduceert, gebruikt te worden. Desondanks geldt ook hier: “Het gaat anders”. Waar zou anders de kracht tot strijden vandaan komen? De speciale zaak zou kunnen zijn, dat de in Europa juist ondergaande grote maatschappelijke eenheden aan de chauvinistische “redders” ontnomen worden. Anders zou het niet mogelijk zijn de nederlagen van de plannen van het kapitaal te voltooien en de deur te openen voor een andere toekomst. Het moet steeds weer beklemtoond worden: tenslotte is de wereld er rijp voor, dat de nieuwgeborenen van de toekomst een leven binnenkomen dat de volle bevordering van al hun menselijke potentieel kan inhouden en dat de spoken van de vervreemding van de maatschappelijke bestemming van de mens kan verdrijven.”

Klar als modder! De tekst wordt nu door politici in Duitsland gezien als een bewijs dat Klar de heersende orde nog steeds niet accepteert. Dat lijkt mij ook, zoveel begrijp ik er wel van, maar het zegt niets over eventuele spijt voor de moorden op de bovengenoemde mensen (en - tja, neem je een klassestandpunt in?) schandalig genoeg ook op hun chauffeurs, die anoniem blijven.

Ja, dat klassestandpunt. Die hele Rote Armee Fraktion heeft het grootste deel van haar bestaan met bolle eisen van solidariteit en begrip voor hun acties de linkerzijde in Duitsland en elders voor de voeten gelopen, desnoods onder bedreiging met geweld. Wat hinderlijkheid betreft gelijk aan de gewone communisten - en wat een démasqué - dat bleken ze al met al te zijn. Gerund door de Duitse Demokratische Republiek. De boodschap van Klar is afgedrukt en wordt luidruchtig verdedigd in Junge Welt, het orgaan van de Freie Deutsche Jugend, oftewel de jeugdbeweging van de Partij van de DDR. Kijk zelf - er waren en er zijn nog steeds mensen die vinden dat de RAF anarchistisch was, ook al ontkenden zij dit zelf (volkomen terecht). Anarchisten die een steun en toeverlaat hebben in het Duitsland van Ulbricht en Honecker? (Alleen dat al). Kom op zeg!
Laat die gasten vrij, maar ik hoop wel dat we vervolgens nooit meer iets van hen vernemen.

2 Reacties


Nu ja, dat Klar in eerste instantie refereert aan de inspiratie die uit zou gaan van de huidige linkspopulistische Latijnsamerikaanse bewegingen, vertelt ons toch vooral dat hij geen revolutionair is, maar een reformist. Zoals de RAF altijd al radicaal-reformistisch geweest is, trouwens.

Overigens werd, voor zover ik weet, alleen de tweede generatie van de RAF ondersteund door de DDR. Dat heeft de RAF ook duur moeten bekopen - toen de BRD gedurende de jaren tachtig weer een ontspanningspolitiek richting oosten ging voeren, compleet met kredieten om de doodlopende DDR-economie overeind te houden, werd de RAF plotseling weer opgerold, inclusief al hun logistieke structuren en wapenopslagplaatsen. Ze fungeerden dus slechts als wisselgeld in de onderhandelingen tussen de bourgeoisie in het westen en de arme bureaucratische broertjes in het oosten.
De contacten tussen de RAFler en de Stasi liepen, ironisch genoeg, aanvankelijk wel via een overstappend lid van de oorspronkelijk meer anarchistisch georienteerde Beweging van de Tweede Juni.

Die leus op de hoek van de Amsterdamse Potgieterstraat is, bij mijn weten, al langer dan twee jaar geleden verwijderd. Hoe serieus die bedoeld was, zou ik echter niet weten - het rijmde wel mooi.
Ik zou Ben Sijes nog eens moeten herlezen - is op diezelfde hoek in 1941 niet een februaristaker doodgeschoten?

zei: x op 28/02/2007 om: 23:06u

Heb bij Sijes juist herlezen hoe de schietinstructies niet werden nageleefd in de Potgieterstraat, zodat een staker gemakkelijk het hazenpad kon vinden. Elders in Amsterdam werd wel op forse schaal geschoten.

zei: Prul op 16/03/2007 om: 21:05u


Powered by Greymatter