Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/18/2007: "Israelische anarchist Jonathan Pollak veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk"

Jonathan Pollak, een van de bekendste activisten van de IsraŽlische Anarchisten tegen de Muur, is vandaag (zondag 17 februari) veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf.
JPa3-sm (23k image)
Jonathan Pollak in de rechtszaal

Samen met tien anderen stond hij terecht voor het blokkeren van een weg in Tel Aviv uit protest tegen de Muur van Apartheid.
Klik op meer.

De andere tien activisten kregen 80 uur alternatieve straf. Pollak kreeg als enige een voorwaardelijke straf hoewel hij gepleit had voor een onvoorwaardelijke veroordeling. Hij is namelijk niet van plan zijn verzet tegen de Muur te staken.

In zijn slotverklaring stelde Pollak: "Deze rechtszaak zou een zaak tegen de Muur zijn ware het niet dat het zich afspeelt in de rechtbank van een democratie die het land bezet van 3,5 miljoen Palestijnen die elk grondrecht worden ontzegd. Dezelfde Muur die door het hoogste rechtscollege in de wereld illegaal is verklaard, dezelfde Muur die als een politiek instrument fungeert in de campagne van ethische zuivering die IsraŽl in de bezette gebieden uitvoert."

"Niet wij zouden hier terecht moeten staan maar degenen die de IsraŽlische Apartheid bedacht hebben en uitvoeren", vervolgde Pollak. Hij toonde zich niet verbaasd over zijn veroordeling, hij acht het niet legitiem. Vandaar ook zijn weigering om met de autoriteiten samen te werken of akkoord te gaan met een alternatieve straf.

Aan het einde van zijn verklaring vroeg Pollak aan de rechtbank hem tot een celstraf te veroordelen en hem geen voorwaardelijke straf te geven. "Gezien de omstandigheid dat elke bijeenkomst in de bezette gebieden als illegaal wordt beschouwd vanwege de wijdverspreide anti-democratische praktijk van het uitroepen van gesloten militaire zones, zal elke voorwaardelijke straf snel een onvoorwaardelijke straf worden", betoogde Pollak. Hij sprak daarop persoonlijk tot de rechter en zei dat "wanneer de edelachtbare meent dat iemand naar de gevangenis moet vanwege dergelijke daden, neem dan de vrijheid en stuur me dan persoonlijk hier en nu naar de gevangenis".

De openbaar aanklager eiste daarop echter een voorwaardelijke straf.

6 Reacties


is dat niet een beetje overdreven, te zeggen dat de arabieren in Israel helemaal geen rechten hebben? Die hebben toch ook stemrecht, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid?. Ik vind dat de "anarchisten tegen de muur" soms een beetje te veel uit PLO handboeken citeren.

zei: keesjemaduraatje op 19/02/2007 om: 17:10u

O Eeuwige, waar hebben we het toch aan te danken, al die selectieve lezertjes met korte Israellontjes?
Het gaat hier overduidelijk over de ingezetenen van de sinds 1967 bezette gebieden, maar wat kan het schelen, het orakel van Zeeburg heeft weer gesproken. De groeten aan Hans Jansen, hoor!

zei: Prul op 19/02/2007 om: 21:28u

Sorry Prul, maar Keesje Maduraatje is een ander figuur als ik hoor. Ik ben hem virtueel al eerder tegengekomen en vind hem dus inderdaad meer passen in de neo-conservatieve hoek.
Ben het dus over het algemeen niet met hem eens. Maar in deze: waarom heten die bewoners van de na 1967 door de staat Israel bezette Jordaanse gebieden eigenlijk Palestijnen? Dat was, bij mijn weten, slechts een aanduiding die door de Britse kolonisatoren is bedacht... Als aanduiding voor een lokale Arabische identiteit is het pas aan het eind van de jaren vijftig in zwang gekomen.
Tja Prul, er worden lastige vragen gesteld en die lastige vragen zullen steeds weer omhoog komen. Misschien moeten we toch echt maar eens terug komen op de inhoud van de Vrije Socialist in 1940...

zei: x op 20/02/2007 om: 01:35u

Dat x en Keesjemaduraatje twee personen zijn had ik wel door, hoor.
Het mandaatgebied Palestina is inderdaad door de Britten tot stand gebracht, maar de aanduiding van de inwoners van het gebied tussen Jordaan en Midellandse Zee als Palestijnen was al in de Ottomaanse tijd in zwang bij westerlingen. Tot 1948 werden alle inwoners van dit gebied zo aangeduid. Sinds de stichting van de staat Israel is de spltsing ook in de naamgeving ontstaan.
De Palestijnse identiteit is in hoge mate een gevolg van de diaspora, en sinds Jordanië het gebied ten westen van de Jordaan heeft opgegeven zijn de Arabischtalige inwoners van dit gebied ook officieel Palestijnen.

Het wordt pijnliijk als je het hebt over Arabieren binnen het internationaal erkende Israel. Veel geïmmigreerde joden in dit gebied komen uit de Arabische wereld en hebben/hadden Arabsch als eerste taal. De niet verdreven moslims en christenen worden meestal Arabische Israeli's genoemd - en alleen al het feit dat zij niet mogen trouwen met wie ze willen en uitdrukkelijk niet dienstplichtig zijn, en meer, stempelt hen wel degelijk tot tweederangsburgers in een staat die apartheidscriteria hanteert. Daarmee past Israel goed in het Levantijnse wereldje, dat klopt.

Een opinie van iemand die meermalen in die hoek van de wereld is geweest, en dat niet voor het strand of zo: ik maak mij zorgen over de houdbaarheid van Israel. Als koloniaal stadhouder van de Verenigde Staten heeft het geen toekomst, en toch is dat het belangrijkste dat de achtereenvolgende regeringen daar hebben nagestreefd de laatste decennia. Zonder Israel is iedere Jood een ongedekte cheque, zeker, maar is het huidige Israel een betrouwbare bank, om de beeldspraak aan te houden? Het is toch raar dat inmiddels veel linksgezinde Israeli's (van liberals tot en met anarchisten) het land verlaten op goede gronden!

zei: Prul op 20/02/2007 om: 13:52u

ik heb de bijeenkomst van de "Anarchisten tegen de Muur"in Appelscha, een paar jaar geleden, bezocht. Daar bleek dat de activisten een zeer kritiekloze houding ten opzichte van de Palestijnse Terreurorganisaties hadden. Ze presenteerden het verhaal alsof Israel alle problemen veroorzaakt.
Daarna kwam de terugtrekking uit de Gazastrook en bleek dat het geweld helemaal niet gestopt is. Het is de vraag of het terrorisme zal stoppen als ook Judea en Samaria door de Israelis verlaten wordt. Niet waarschijnlijk. Voor de arabieren in dat gebied zou het de overgang naar een diktatuur betekenen.
Ik zie niet in wat er "anarchistisch" aan is om terroristische organisaties als de Hamas en de PLO te steunen.

zei: keesjemaduraatje op 20/02/2007 om: 22:35u

Het is wel duidelijk - wat KM betreft is het inderdaad: anarchisten tegen de muur (de dubbelzinnigheid van de naam drong zojuist tot mij door).

zei: Prul op 21/02/2007 om: 11:31u


Powered by Greymatter