Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/13/2007: "Slachting van beren in Slovenie"

De schatting van het aantal beren in nieuwbakken EU- en eurostaat Slovenië lopen uiteen: van vierhonderd tot zevenhonderd. Niet veel dus. Het regime in Ljubljana ziet echter aanleiding om een quotum van 106 te schieten beren op te stellen voor het lopende kalenderjaar. De afgelopen jaren is er steeds zo'n quotum vastgesteld, meestal op tachtig. Er wordt droogjes aan toegevoegd dat er jaarlijks ook zo'n twintig beren worden doodgereden.

beer (41k image)
Klik op meer

De beer Ursus arctos is officieel beschermd, overal in Europa, maar geldt tegelijk als bejaagbaar wild. Dit laatste is niet de reden waarom het bewind van Slovenië vindt dat er geschoten mag worden. Overlast is de smoes: er zijn er te veel (!). In reactie hierop hebben boeren hun terrein uitdrukkelijk als verboden voor jagers aangegeven, onder aanhaling van het vijfde van de Tien Geboden (Gij zult niet doden). Sloveense dierenactivisten willen (daarom) ook de R.K. Kerk benaderen. Wij zien hier niets in. Hieronder echter wereldlijke adressen om protesten tegen te richten, met voorbeeeldbrief in het Engels:


Janez Podobnik

The Minister of the Environment and Spatial Planning

Government of the Republic of Slovenia

Dunajska c. 48, SI-1000 Ljubljana

E-mail: janez.podobnik@gov.si, gp.mop@gov.si, janez.podobnik@sls.siJanez Janša

President of the Government of the Republic of Slovenia

Gregor?i?eva 20, 25, SI-1000 Ljubljana

E-mail: gp.kpv@gov.si, predsednik@sds.siDr. Janez Drnovšek

President of the Republic of Slovenia

Erjav?eva 17, SI-1000 Ljubljana

E-mail: gp.uprs@up-rs.si

Below is a sample protest letter for mr. Janez Podobnik, Janez Janša and dr. Janez Drnovšek.Feel free to edit it.Your Excellency,I, the undersigned, protest against the killing of brown bears in Slovenia, planned to take place in 2007.There is no rhyme or reason in causing suffering to innocent living creatures and in violence towards nature.If it is true, as alleged, that there are too many bears in Slovenia, that is no reason for resorting to killing, as there are other, non-violent means of resolving the situation. Slovenia has provided for such means, witness its Strategy of brown bear population management. Furthermore, nature can be trusted to ensure natural balance on its own; there is no reason for man to interfere, as attested by numerous natural reserves where there is no hunting and also no imbalance. Human interfering with natural processes can bring about even greater imbalance – and even greater damage to all of us.Your Excellency, I appeal to you to do everything in your power to prevent the planned killing of bears – the killing of innocent living beings that have the same right to life as humans.Thank you for your kind attention.Sincerely,(Your name and address)


Powered by Greymatter