Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

02/05/2007: "Ruimhartig generaal pardon voor asielzoekers op komst?"

Volgens het conceptregeerakkoord dat maandag gedeeltelijk uitlekte via BNR Nieuwsradio zou er een ruimhartig generaal pardon op komst zijn voor de asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen.
noOneIsIllegal-2 (31k image)
Canadese demonstratie voor vluchtelingen

Enkele groepen asielzoekers die over een tijdelijke verblijfsvergunning beschikken, zouden eveneens aanspraak kunnen gaan maken op de regeling. Asielzoekers die lange tijd uit het zicht zijn verdwenen, worden nadrukkelijk uitgesloten, zo gaat het verhaal.
Klik op meer.


De pardonregeling is opgebouwd rond het zogenoemde Project Terugkeer. Dat bestaat sinds 2004 en is bedoeld voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet (voor april 2001) een eerste asielaanvraag indienden en geen verblijfsvergunning hebben gekregen of nog in de procedure zitten. Oorspronkelijk ging het om naar schatting 26.000 vreemdelingen.

Vluchtelingen in de noodopvang komen in aanmerking als ze kunnen aantonen dat ze sinds begin 2006 daar onderdak hebben gekregen. Daarnaast vallen asielzoekers die categoriale bescherming genieten onder de regeling, evenals vluchtelingen die om medische redenen een tijdelijke vergunning hebben. Bij categoriale bescherming krijgen vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning omdat het te gevaarlijk is in hun land van herkomst.

Asielzoekers vallen onder het pardon als zij halverwege december aan een van de voorwaarden voldeden. Dat is het moment waarop de Tweede Kamer een uitzetstop afdwong, in afwachting van de pardonregeling in het nieuwe regeerakkoord. Uitgesloten zijn vluchtelingen met een crimineel verleden en oorlogsmisdadigers.

VluchtelingenWerk Nederland is buitengewoon tevreden met de concept-pardonregeling. ‘We hebben ons hier jarenlang voor ingezet en het ziet er naar uit dat er nu werkelijk een oplossing komt voor die mensen die hier al zo lang zijn’, aldus Edwin Huizing, directeur VluchtelingenWerk.

Ook is VluchtelingenWerk blij met de reikwijdte van de regeling; ’De regeling lijkt te gelden voor iedere vluchteling die voor 1 april 2001 in Nederland asiel heeft aangevraagd, mits hij of zij kan aantonen tenminste in 2006 in Nederland te hebben verbleven, met uitzondering van de asielzoekers met contra-indicaties’.

Naar schatting zal de regeling voor zo’n 24.000 tot 30.000 asielzoekers gelden. Bang dat dit pardon extra asielzoekers aantrekt is VluchtelingenWerk niet; ‘deze eenmalige regeling is heel duidelijk bedoeld voor een specifiek afgebakende groep mensen die ook aantoonbaar in Nederland is gebleven, zegt Huizing.

VluchtelingenWerk wacht met spanning op de definitieve tekst in het regeerakkoord en de juridische uitwerking hiervan; ‘We hopen dat de uitvoering van deze regeling net zo ruim is als de geest van dit voorstel lijkt te zijn’, aldus een tevreden Huizing. ‘Wij zullen in ieder geval doen wat we kunnen om een bijdrage te leveren aan de invulling van deze regeling en aan de inburgering en participatie van deze vluchtelingen in de samenleving.´


Powered by Greymatter