Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/26/2007: "Acties tegen Wereld Economisch Forum (WEF) in Zwitserland"

In Zwitserland hebben deze week al enkele acties plaatsgevonden tegen het jaarlijkse Wereld Economisch Forum (WEF) dat 24 tot en met 28 januari plaatsvindt in Davos.
WEF45749 (24k image)
Morgen hebben radicale groepen opgeroepen in Davos zelf weer acties te voeren nadat dit jaren door politierepressie onmogelijk bleek.
Klik op meer.

Voor het WEF zijn de duizend machtigste bedrijven in de wereld uitgenodigd alsmede zogeheten belangrijke personen uit de wereld van politiek en maatschappelijke organisaties. Achter gesloten deuren plannen deze ‘wereldleiders’ de toekomst van onze planeet.

Voor hen is het kapitalisme de enige mogelijke samenlevingsvorm waarin winst en status maatgevend zijn. Uitbuiting staat niet ter discussie, schendingen van mensenrechten en het verpesten van het milieu zijn onbelangrijke details. De gevolgen bestaan er ondermeer uit dat duizenden door mensonwaardige verhoudingen een nieuwe toekomst in ‘Fort Europa’ zoeken.

Het WEF wordt bewaakt door een overmaat aan politie, legereenheden en particuliere beveiliging. Grondrechten zoals het recht op meningsuiting en recht op vrije beweging worden in de regio Davos tijdens de WEF terzijde geschoven. Protestacties krijgen te maken afschrikkingstrategieën van politie en leger. De protesten richtten zich dan ook niet alleen tegen het WEF maar ook tegen de inperking van grondrechten.

De laatste jaren is verzet tegen het WEF in Davos steeds moeilijker geworden. Door de aanhoudende repressie en de criminalisering van de anti-WEF-beweging heeft het protest zich uit de stad teruggetrokken. Dat garandeerde het WEF een ongestoorde verloop en werd het Forum niet met kritiek geconfronteerd. Dit jaar zullen we echter het protest weer in Davos laten klinken.

Op zaterdag 27 januari zal er in Davos en omgeving door radicale groepen een actiedag gehouden worden. In 2001 werd een demonstratie verboden omdat er naast het WEF geen plaats zou zijn voor een dergelijke actie. Om te verhinderen dat politie de actie in de kiem gaat smoren, is er geen verzamelplaats, tijdstip of gezamenlijke reisgelegenheid afgesproken. Iedereen dient zich in kleine of grotere groepen autonoom op de burgerlijke ongehoorzaamheidsacties voor te bereiden. Voorgesteld worden creatieve en directe acties, blokkades, stooracties, straattheater, informatiestands, absurde interventies en Flash Mobs die het verzet tegen het WEF duidelijk moeten maken.

Ook in andere steden zullen op zaterdag 27 januari achter acties plaatsvinden, zoals een demonstratie in Basel.

Afgelopen week vonden in diverse plaatsen in Zwitserland al acties tegen het WEF plaats. In Burgdorf vond op zaterdag 20 januari al een ludieke actie plaats tegen het WEF. Vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven liepen geld in te zamelen om tegelijkertijd het WEF ten grave te dragen. Op dezelfde dag vond in Delemont een demonstratie tegen het WEF plaats waar ruim honderd mensen aan deelnamen.

In St. Gallen ontrolde het Autonoom Anti-WEF Verbond (Autonomes Anti-WEF-Bündnis) afgelopen maandag 22 januari bij het hoofdstation twee spandoeken in de stad.
WEFStGallen46079 (33k image)
Eén van de twee spandoeken die werd neergelaten

Tevens vond er een demonstratie tegen het WEF plaats waaraan vooral jongeren deelnamen (ruim 300).
WEFStGallen46113 (34k image)
Anarchisten waren ruim vertegenwoordigd in St. Gallen

De demonstratie die dezelfde dag in Zurich gehouden werd telde slechts de helft van dit aantal deelnemers.
WEFZurich166571 (29k image)
De demonstratie wist een confrontatie met de politie te voorkomen.

Daarvoor waren in deze stad bedrijfspanden van KPMG en Ernst & Young met stenen en verf onder handen genomen.

In Lugano vond een actie plaats bij het bedrijf RUAG Aerospace waarvan je hier en hier foto’s ziet.


Powered by Greymatter