Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/12/2007: "Meldpunt Misbruik Identificatieplicht boos over lobby rond Burger Service Nummer"

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht heeft in een brief aan de Eerste Kamer zijn boosheid en verontrusting kenbaar gemaakt over de gang van zaken rond het Burger Service Nummer (BSN).
IDNee009 (18k image)
Op 16 januari beslist de Eerste Kamer Commissie over de verdere procedure qua behandeling van het BSN voorstel. Er is een sterke lobby gaande van grote organisaties om invoering van het BSN af te dwingen.
Klik op meer.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht roept op om ook te schrijven aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Het Burger Service Nummer is gelukkig, net als vorig jaar, niet ingevoerd per 1 januari. Invoering van een BSN nummer, als uniek persoonsnummer waar alle informatie van iedere burger in wordt opgeslagen, zou rampzalige gevolgen hebben voor de rechtszekerheid, de veiligheid en de gezondheid van de bevolking.

De Eerste Kamer moet nog beslissen of men toch akkoord gaat met wetgeving waarvan volgens deskundigen bij voorbaat vaststaat dat het rampzalige onomkeerbare gevolgen zal hebben.

Organisaties als zorgverzekeringen, onderwijsinstellingen, pensioenfonds PGGM, uitkeringsorganisatie UWV, financiele instellingen en banken trachten invoering van het BSN af te dwingen, door net te doen of invoering van het BSN vaststaat of zelfs al ingevoerd zou zijn.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht beschouwt dat als wanbestuur van betreffende instellingen, als grove schoffering van de Eerste Kamer en als poging tot onoorbare beinvloeding van democratische besluitvorming. De wetgever die moet handelen vanuit de taak de burger te dienen en te beschermen wordt onder druk gezet door machtige organisaties om in te stemmen met het wetsvoorstel ter voorkoming dat instellingen last krijgen van praktische gevolgen als het moeten terugdraaien van onwettige praktijken, vervangen van foute formulieren en pasjes, correctie van foute informatieverstrekking in briefwisselingen, tijdschriften en op websites.

Niet-overheidsinstellingen Nota Bene, terwijl het BSN uitsluitend zou dienen voor contact tussen de overheid en de burger. Dat de voorlichting van de overheid via Postbus 51, eind december 2006, nog vermeldde dat het BSN per 1-1-2007 zou worden ingevoerd, en daarmee bovenstaande praktijken fiatteerde, maakt duidelijk hoe sterk de lobby in Den Haag van binnenuit is om de invoering af te dwingen.

Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht heeft zijn boosheid en verontrusting per brief kenbaar gemaakt aan de leden van de Eerste Kamer. 16 januari beslist de Eerste Kamer Commissie over verdere procedure qua behandeling van het BSN voorstel.

We roepen mensen op om ook te schrijven en om protest aan te tekenen bij organisaties, waar men persoonlijk mee te maken heeft, indien ze zich aan bovenstaande praktijken bezondigen. Het adres: Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal, Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag. e-mail: griffie@eerstekamer.nlfax: 070- 3129390 Voor meer informatie zie http://www.ID-nee.nl

Meldpunt Misbruik Identificatieplicht, Lauwerecht 55, 3515 GN Utrecht

1 Reactie


Is al in stilte ingevoerd

Het BSN is al stil ingevoerd kijk maar op je zorgpas van de zorgverzekeraar.
VGZ heeft het al want op mijn pas staat al een BSN nummer.
Wat heeft het voor zin als het nergens aan gekoppeld is.

Mensen zeg NEE tegen het BSN!

NEE tegen het BEESTEN SERVICE NUMMER!

zei: Rood ledje op 12/01/2007 om: 23:36u


Powered by Greymatter