Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/10/2007: "Jubileumconferentie Vereniging Basisinkomen over basisinkomen als houdbaar ideaal"

De Vereniging Basisinkomen (VBI) organiseert ter ere van haar vijftienjarig bestaan op 19 januari 2007 een jubileumconferentie onder de titel 'Basisinkomen: een houdbaar ideaal'.
cartoonnietmeerverdienen (24k image)
De conferentie vindt plaats in de Lutherse kerk in Utrecht en is vrij toegankelijk.
Klik op meer.

De VBI ziet het basisinkomen als een houdbaar ideaal. Niet alleen houdbaar in de zin van verdedigbaar, maar ook in de betekenis van nog steeds actueel. Toch is het basisinkomen niet altijd terug te vinden in de politieke discussies van vandaag de dag, laat staan in de uitvoeringspraktijk. Via deze jubileumconferentie wil de vereniging allereerst terugkijken op hoe de gedachte- en beleidsvorming over het basisinkomen de afgelopen vijftien jaar gestalte heeft gekregen. Maar er wordt vooral ook vooruit gekeken: hoe kan het basisinkomen de nodige aandacht krijgen in 2007?

Na een openingswoord van de voorzitter van de VBI, begint de bijeenkomst met een forumdiscussie. Hierin wordt teruggekeken op hoe het debat over het basisinkomen zich in Nederland de afgelopen vijftien jaar heeft ontwikkeld. Deelnemers aan het forum zijn Greetje Lubbi, Paul de Beer en Robert J. van der Veen. Zij hebben zich allen in het verleden op een of andere manier beziggehouden met de discussie rond het basisinkomen. Zo waren Lubbi en De Beer initiatiefnemers van de Werkplaats Basisinkomen, de voorloper van de VBI, en heeft Van der Veen diverse studies over het basisinkomen gepubliceerd.

Het forum staat onder leiding van Wim de Boer, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Na het forum is er een lezing door Arjen van Witteloostuijn onder de titel Linksom of rechtsaf: het basisinkomen als sluiproute vooruit. Hierin komt vooral de actuele waarde van het basisinkomen aan de orde en de vraag hoe het basisinkomen weer op de politieke agenda kan worden gezet. Van Witteloostuijn is hoogleraar Economie en Management aan de Universiteit van Antwerpen lid van de Raad van Economische Adviseurs van het Nederlandse parlement.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een nieuwjaarsborrel. De jubileumconferentie wordt gehouden in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie en opgave: info@basisinkomen.nl

Programma:
13.00 uur zaal open
13.30 uur Welkom leden en gasten uit Nederland en Belgie. Inleiding door Michiel van Hasselt, voorzitter Vereniging Basisinkomen met een speciaal woord van dank aan Saar Boerlage.
13.50 uur Reflectie op 15 jaar gedachten- en beleidsvorming basisinkomen; Forum o.l.v. Wim de Boer, fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer 1991-2003, met deelname van: Paul de Beer, hoogleraar economie / arbeidsverhoudingen Greetje Lubbi, voormalig voorzitter voedingsbond FNV Robert van der Veen, politiek filosoof
14.40 uur Vragen en discussie vanuit de zaal o.l.v. Wim de Boer
15.10 uur Pauze
15.30 uur 'Linksom of rechtsaf: het basisinkomen als sluiproute vooruit', door Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar economie Universiteit Antwerpen, tevens lid Raad van Economische Adviseurs van het Nederlandse parlement.
16.00 uur Vragen en discussie vanuit de zaal o.l.v. Heleen de Boer
16.45 uur Afsluiting met een 'Dutch Basic Income statement 2007' Aansluitend nieuwjaarsborrel (tot 18.00 uur)

Website: http://www.basisinkomen.nl/vbi_index.html


Powered by Greymatter