Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/10/2006: "Turkse dienstweigeraar Halil Savda gearresteerd"

De Turkse dienstweigeraar Halil Savda is op 7 december gearresteerd terwijl hij zijn rechtszaak bijwoonde van de militaire rechtbank in Corlu.
Halil_Savda (22k image)
Savda is woordvoerder van de Turkse gewetensbezwaarden en voert al jaren actie voor het recht op dienstweigering dat in Turkije niet wordt erkend.
Klik op meer.

Het verhaal van Halil Savda is complex. Hij zat verschillende jaren vast vanwege 'steun aan een verboden organisatie'. Na zijn straf te hebben uitgediend werd hij op 18 november 2004 vrijgelaten uit de gevangenis om geboied te worden overgebracht naar het Antep politiebureau vanwege desertie uit het leger. Op 25 november werd hij vervolgens overgebracht naar zijn militaire eenheid in Corlu-Tekirdag. Daat verklaarde hij dat hij als gevolg van marteling die hij in 1993 had ondergaan zijn dienstplicht niet kon vervullen.

In een brief aan de commandant omschreef hij zichzelf als een dienstweigeraar op grond van gewetensbezwaren en eiste dat Turkije eindelijk het recht op dienstweigering zou erkennen. Hij kwam vrij op 28 december 2004 terwijl zijn rechtszaak nog liep. Hij kreeg als order zich te melden bij zijn militaire eenheid maar ging in plaats daarvan naar huis.

Op 4 januari 2005 veroordeelde de militaire rechtvan van Colu hem tot 3 maanden en 15 dagen celstraf vanwege 'hardnekkige ongehoorzaamheid'. Hij ging hiertegen in beroep en op 25 oktober 2005 deed hij een beroep op het Europees Hof van de Mensenrechten om hem tegen vervolging te beschermen en om te voorkomen dat hij tegen zijn wil naar zijn militaire eenheid zou worden gestuurd.

Op 13 augustus 2006 verklaarde het militaire Hooggerechtshof de uitspraak van de militaire rechtbank in Colu nietig vanwege procedurele fouten. De zaak werd teruggezonden naar deze rechtbank en op 7 december vond zodoende een eerste hoorzitting plaats. Daarbij werd Halil dus gearresteerd.

Halil Savda is woordvoerder van het Platform Dienstweigering op grond van gewetensbezwaren dat werd gevormd op 21 oktober 2006. Het Platform werd opgericht om het recht op dienstweigering in Turkije te bewerkstelligen.

Hij en andere Turkse dienstweigeraars worden gesteund door de War Resisters' International (WRI), een geweldloze antimilitaristische organisatie die rond 1920 werd opgericht en waar ook geweldloze anarchisten bij betrokken waren, zoals uit ons land het geval was met Kees Boeke.

De WRI roept op om protestbrieven te sturen naar de Turkse autoriteiten en Turkse ambassades:
Generale Staf van het Turkse leger: Fax +90-312-4250813
Presidentschap van de Turkse republiek:Fax +90-312-4271330, email cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Een protestemail naar de Turkse President Ahmet Nezdet Secer kan gestuurd worden via de website van WRI waar een keurige voorbeeldbrief staat afgedrukt.

De WRI voert al enkele jaren campagne om de Turkse dienstweigeraars te ondersteunen. Je kunt ze mailen via dit mailadres.


Powered by Greymatter