Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/06/2006: "Manifestatie voor het recht op legale en veilige abortus Den Haag"

Op dinsdag 12 december 2006 is er een manifestatie voor het recht op legale en veilige abortus in Den Haag.
1979-1980JokeDallinga (21k image)
Affiche van Joke Dallinga uit 1979
Deze begint om 11.30 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken(Bezuidenhoutseweg 67) en gaat na een wandeling met spandoeken vanaf 12.30 verder op Het Plein (nabij ingang Tweede Kamer).
Klik op meer.

Doel van de manifestatie: Onder de aandacht brengen dat vrouwen in levensgevaar zijn en in de gevangenis komen waar abortus illegaal is. Wereldwijd hebben jaarlijks zo'n 46 miljoen vrouwen een abortus, waarvan ongeveer 20 miljoen illegaal en onveilig. De gezondheid en het leven van deze vrouwen staat op het spel. Elke zes minuten sterft een vrouw vanwege een onveilige abortus. Ook is er in landen waar een restrictieve wetgeving heerst, een tendens naar totaalverbod van abortus, zelfs als het leven van de vrouw in gevaar is. Voorstellen van politici voor nog meer restricties worden vaak met electorale bedoelingen gedaan en onder druk van de katholieke kerk en conservatieve evangelische kerken. Naast het zelfbeschikkingsrecht worden hiermee ook het recht van vrouwen op vrijheid, gezondheid en leven geschonden.

In El Salvador bijvoorbeeld is al 8 jaar totaal geen recht meer op abortus, zelfs niet als het leven in gevaar is door de zwangerschap en worden vrouwen strafrechtelijk vervolgd.

In Nicaragua is sinds 17-11-2006 zo'n totaalverbod.

Ook binnen Europa zijn gevaarlijke ontwikkelingen. In Polen dreigt een grondwetswijziging richting 'beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie.' Als dat doorgaat komen de rechten van de foetus in de plaats van die van de vrouw.

Het ComitÚ voor recht op abortus roept Nederland op om het abortusbeleid in haar partnerlanden aan de orde te stellen. Nederland moet de dialoog durven aangaan en een pleidooi houden voor veilige, legale abortusvoorzieningen. Tevens verzoeken wij Nederland meer financiŰle middelen beschikbaar te stellen voor reproductieve gezondheidszorg, voorlichting en anticonceptiva. Belangrijk is ook dat Nederland bij zal dragen aan het abortusfonds van IPPF.

We roepen het Ministerie van Buitenlandse Zaken op om in partnerlanden met een restrictief abortusbeleid een dringend en continue pleidooi te houden voor veilige abortusvoorzieningen. Binnen de EU dient BZ te pleiten voor verwijdering van Polen uit de EU als de grondwetswijziging die het vrouwenrecht schendt daar wordt aangenomen.

Er wordt tijdens de manifestatie gesproken over de volgende onderwerpen:
* Conservatieve ontwikkelingen binnen de abortuswetgeving in Polen. (Anneke Wensing/World Population Foundation)
* Vrouwenrechten in Latijns Amerika.
* Wat betekent een abortusverbod voor jongeren (Sille Jansen:Choice for youth and sexuality)
* Recht op abortus vanuit feministisch-historisch perspectief (Inge v.d. Velde)
* Women on Waves zal vertegenwoordigd zijn op de manifestatie.

De sambaband begeleidt ons tijdens de manifestatie.

Voor meer info, ook wat betreft ondersteunende organisaties: zie http://www.abortionright.nl


Powered by Greymatter