Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/04/2006: "Het generaal pardon en de kabinetsformatie"

Vandaag liet premier Balkenende weten bijzonder ongelukkig te zijn over het generaal pardon voor de 26.000 oude asielzoekers waar de meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer zich heeft uitgesproken.
GeneraalPardon (22k image)
Tegelijkertijd werd bekend dat er gesprekken starten tussen SP, PvdA en CDA om een nieuw kabinet te formeren.
Klik op meer.

Balkenende meent dat het parlement zich op haar controlerende taak moet richten en de formatie van een nieuw kabinet niet moet frustreren. SP-voorman Jan Marijnissen kaatste de bal meteen terug door er op te wijzen dat het demissionaire kabinet ondanks haar status gewoon is door gegaan met het doorvoeren van omstreden besluiten als die rond de huurliberalisatie en de Joint Strike Fighter.

Uiteraard heeft het parlement ook een wetgevende taak en is het binnen het huidige regime volstrekt legitiem om aan te sturen op een generaal pardon voor de groep oude asielzoekers die door een falend systeem jarenlang aan het lijntje is gehouden. Elk kabinet heeft zich hier rekenschap van te geven, demissionair of niet. In laatste instantie spreekt in een parlementaire democratie de meerderheid van de Kamer. Een kabinet dat hieraan niet wenst te gehoorzamen, geeft blijk lak te hebben aan deze democratische spelregels die vastliggen in het staatsrecht van dit land.

Dat hiermee de kabinetsformatie op scherp wordt gezet, is duidelijk. Maar dat geldt voor veel meer onderwerpen, wat het schouwspel de komende weken slechts zal verhogen. Marijnissen heeft duidelijk gemaakt dat er op een aantal terreinen een duidelijke koerswijziging zal moeten optreden. Indien dit niet gebeurt zal de SP niet gaan regeren. De SP maakt het daarmee Balkendende gemakkelijk om deze coalitie om zeep te helpen maar zal het spel met de grote winnaar van de verkiezingen moeten spelen om democratisch gezichtsverlies te voorkomen.

De rol van de PvdA in dit proces is van groot belang. Het CDA zal liever met de ChristenUnie en de PvdA een nieuw kabinet vormen. Dat levert de christendemocraten immers een betere machtspositie op. De vraag in hoeverre Bos werkelijk ballen heeft zal dan kunnen worden beantwoord.

4 Reacties


Democratie of geen democratie , er waait nog steeds een gure wind door Nederland..
mede ook dankzij het CDA...hoe zat het ook alweer ? toen Jozef en Maria bij de herberg aanklopten....

zei: Ferry op 05/12/2006 om: 12:55u

Vanuit betrouwbare bron verneem ik dat een vooraanstaand CDA-er het houdt op een kabinet van CDA, PvdA, CU en GL...

zei: waegari op 06/12/2006 om: 18:34u

Balkenende heeft de LPF, de VVD en D66 klein gekregen. Als de SP buiten een volgend kabinet geleid door die vent blijft is het rijk oogsten over een jaar of twee, en daahaag PvdA, Groen Links of ChristenUnie. Ze zouden wel gek zijn als ze er aan begonnen.

zei: Prul op 06/12/2006 om: 20:18u

Je noemt ook precies de reden waarom de Staatskapitalische Partij graag een rondje over zal slaan...Eenmaal aan de regering, kunnen ze op hun daden worden afgerekend, en dat hoeft niet per se in hun voordeel uit te vallen. Hun financiƫle voordeel, let wel. Ze verdienen tenslotte goud geld met die afdrachtsregeling voor hun volksvertegenwoordigers. Het zou me niets verbazen als ze zelf dusdanige blokkades op zullen werpen, dat ze nog eens comfortabel in de oppositie gaan zitten wachten tot ze de PvdA kunnen overvleugelen. Er moest eens diepgaand onderzoek worden verricht naar de financiƫle handel en wandel van die gratis internetprovider (Tomaatnet).

zei: waegari op 08/12/2006 om: 13:03u


Powered by Greymatter