Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/23/2006: "Minachting voor protestactie bij wapenbeurs NIID"

Hoewel het samenwerkingsverband "Ontwapen!" en het Haags Vredes Platform het voorgenomen protest bij de NIID wapenbeurs in Rijswijk vandaag hadden afgeblazen, waren er vanochtend toch zes vredesactivisten ter plekke.
IMG_0350 (35k image)
Dit om eventuele sympathisanten van het protest op te vangen, contacten met de pers te hebben en om de gang van zaken te observeren om in de komende bezwaar- en klachtenprocedures tegen de Gemeente Rijswijk goed beslagen ten ijs te komen.
Klik op meer.

De reden om het protest af te blazen, de beperkingen die de gemeente aan het protest had opgelegd, werd nog eens onderstreept door het politieoptreden ter plekke tegen deze zes aanwezige vredesdemonstranten.

Hoewel de gemeente tijdens het kort-geding nog beweerde dat op de door hen aangewezen plek voor het protest voldoende gelegenheid zou zijn om in gesprek te gaan met de deelnemers aan de wapenbeurs en hen flyers aan te bieden, bleek dit grotendeels onmogelijk.

Op grote afstand van de ingang van de evenementenhal was een veiligheidssluis neergezet, bewaakt door particuliere beveiliging en politie, waar een groot deel van de deelnemers aan de beurs per auto doorheen werden geloodst. Het uitdelen van flyers werd verboden.

Ook werd het verboden om maskertjes te dragen met anti-wapenhandel teksten en afgeplakte monden met daarop de tekst: "monddood".
IMG_0365 (24k image)

Ondanks het feit dat de vredesactivisten bekend waren, was dit volgens de politie een te groot veiligheidsrisico.

Een van de vredesactivisten; verkleed als Jan Soldaat met doodsmasker werd hierom gearresteerd.
Voor ons onderstreepte het nog eens de dubieuze rol die de Gemeente Rijswijk en politie Haaglanden hebben gespeeld als belangenbehartigers van de wapenindustrie en het schenden van de vrije meningsuiting en demonstratierecht.
IMG_0363 (30k image)
Arrestatie van Jan Soldaat

We denken dat het verstandig is geweest om het protest af te blazen, zodat de Gemeente Rijswijk niet de illusie kan wekken dat het wel degelijk mogelijk was om te demonstreren tegen de NIID wapenbeurs.
Overduidelijk is gebleken dat de Gemeente het protest zelfs in het verdomhoekje nog verder uit beeld probeerde te werken.

We zullen de gang van zaken via een bezwaarprocedure en klachten bij gemeenteraad, klachtencommissie en Nationale Ombudsman aanvechten.
Daarnaast zullen we natuurlijk doorgaan met de strijd tegen wapenproductie en wapenhandel.

De wapenhandel heeft direct belang bij oorlog en het in stand houden van conflicten/oorlogen en geen belang bij vrede, want aan vrede valt geen cent te verdienen!

Wapenhandel = Moordhandel = Oorlogsvoorbereiding.

Oorlog = en veroorzaakt terreur.


Powered by Greymatter