Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/14/2006: "Stemcomputers maken verkiezingen oncontroleerbaar"

Bij de verkiezingen van 22 november wordt veelal gestemd met behulp van computers die nauwelijks beschermd zijn tegen manipulatie.
Stemcomputer3 (22k image)
Verkiezingsuitslagen kunnen op deze manier achteraf niet worden gecontroleerd!
Klik op meer.

Als we straks gaan stemmen worden onze stemmen bewaard, geteld en omgerekend in een uitslag voor de Tweede Kamer. Dit werk is geautomatiseerd door stemcomputers en daardoor is de werkwijze streng geheim. Niet waarneembare electromagnetische signalen worden geteld door een geheim computerprogramma van de firma Nedap dat ons de uitslag zal voorschotelen. Het is een staaltje privatisering die rechtstreeks kan leiden naar een fascistische dictatuur. Want de controle van de telling is voorbehouden aan een select groepje technici in dienst van een privaat bedrijf.

Onderzoek door onafhankelijke experts heeft uitgewezen dat sjoemelen met de programmatuur, en dus de uitslag, mogelijk is. De actiegroep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl dreigde daarom met een kort geding. De minister schakelde in allerijl de AIVD in. De stemcomputers van de SDU werden afgekeurd omdat zij teveel straling zouden afgeven, waardoor het stemgeheim niet kon worden bewaard. Maar de stemcomputers die nog wel gebruikt mogen worden geven ook straling af, het is alleen wat minder. Toch werd het kort geding afgeblazen door de ge´ntimideerde actiegroep.

Ondertussen blijft de kiesgerechtigde door het geheimzinnige karakter van de stemcomputer het zicht kwijt op de telling van de stemmen. Er is alle reden voor waakzaamheid en protest.

Protest
Teken protest aan bij je stemlokaal en laat weten dat je bezwaar hebt tegen het gebruik van stemcomputers waarvan de werking geheim wordt gehouden. Van je bezwaar moet een aantekening worden gemaakt! Het proces-verbaal dat na afloop van de stemming wordt opgemaakt moet ter inzage worden gegeven. Volg de verrichtingen van het stemburo kritisch en zet je verhaal op het web!

Als je protest hebt aangetekend kan je naar een andere gemeente gaan waar wel met potlood en papier wordt gestemd! Kijk op deze kaart om te zien waar dat kan.

Als jouw gemeente nog met stemcomputers werkt moet je dus ergens anders naartoe. Voorwaarde om in een andere gemeente te stemmen is dat je een kiezerspas hebt. Een dergelijke kiezerspas kan je t/m 17 november a.s. aanvragen bij het stadhuis of stadsdeelkantoor. Een kiezerspas is iets anders dan een stempas! Vraag dus deze week de kiezerspas aan anders ben je te laat.

Meer informatie over de problemen met stemcomputers is terug te vinden op de website www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Bijdrage van Van Drukken


Powered by Greymatter