Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2006: "AFA demonstreert tegen rechtsextremisme in Zoetermeer"

Op zaterdag 11 november organiseert de Anti Fascistische Actie (AFA) een demonstratie tegen extreem-rechts in Zoetermeer. Op dezelfde dag gaat namelijk ook de kleine nazipartij de Nederlandse Volks Unie (NVU) de straat op met hun stoet van vele extreem-rechtse groeperingen waaronder Jeugd Storm Nederland uit Zoetermeer.
antifa002 (5k image)
De gemeente Zoetermeer poogt om deze groep in bedwang te houden en de NVU heeft hierop een demo georganiseerd tegen criminalisering van volksnationalistische jongeren, dus in de praktijk wordt het een Jeugd Storm Nederland demo.
Klik op meer.

Laat horen wat je ervan vindt en kom 11 november om 11:30 naar het Vernede Sportpark (bij de skatebaan) bij station Zoetermeer-Oost. Er rijden bussen vanuit Nijmegen, Arnhem en Utrecht (bij voldoende belangstelling)en waarschijnlijk ook uit Amsterdam). Dus mail naar info@afanederland.org om je op te geven voor de bus. Op eigen gelegenheid komen kan natuurlijk ook. Lees hieronder het persbericht met meer informatie.

Zoetermeer laat harde kern extreem-rechtse jongeren links liggen

Zaterdag 11 november organiseert AFA in Zoetermeer een strijdbare doch geweldloze demonstratie tegen extreem-rechts in deze gemeente. Dit naar aanleiding van een extreem-rechtse betoging diezelfde dag die pleit voor het ongestoord laten radicaliseren van extreem-rechtse jongeren.
We verzamelen om 11.30 uur bij het Vernede Sportpark (bij de skatebaan) bij station Zoetermeer-Oost.

Vanuit Nijmegen vertrekt een bus. Je kunt je opgeven via info(at)afanederland.org Je ontvangt dan een mail met meer informatie. Bij voldoende aanmeldingen stopt de bus ook in Utrecht en Arnhem. In Zoetermeer zijn de laatste jaren veel problemen geweest met extreem-rechtse jongeren. Zo vonden er op bevrijdingsdag 2004 rellen plaats, werd het jaar daarop een groot feest gehouden door extreem-rechtse jongen wat voor veel ophef heeft gezorgd en was er in 2006 onder andere een grote vechtpartij bij een skatebaan. De gemeente Zoetermeer heeft onlangs eindelijk erkend dat er een probleem is, en hiervoor een plan van aanpak gepresenteerd.

Maar de harde kern van radicaal rechtse jongeren worden in dit plan terzijde geschoven als zijnde ”niet meer te bereiken door de gemeente”. Volgens AFA maakt de gemeente zich hiermee op te gemakkelijke wijze van haar verantwoordelijkheid af. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de gemeente
Zoetermeer na jaren van radicaliserende extreem-rechtse jongeren heeft besloten dit probleem serieus te nemen en een plan van aanpak hiertegen heeft ontwikkeld. Aan de andere kant is het zaak om niet af te wachten tot de reeds geradicaliseerde groep overgaat tot zwaardere strafbare feiten voor hier iets
mee wordt gedaan.

Wij willen 11 november een geluid laten horen tegen extreem-rechts. Extreem-rechtse jongeren vormen een serieus probleem, zeker als zij radicaliseren en zich aansluiten bij organisaties als Jeugd Storm
Nederland (JSN) en Racial Volunteer Force (RVF).

De organisatie van de extreemrechtse demonstratie is in handen van de Nederlandse VolksUnie (NVU). De NVU is een extreem-rechtse politieke partij die op electoraal vlak weinig succesvol is. Wel organiseert de partij regelmatig extreem-rechtse optochten, die voornamelijk bezocht worden door Duitse neonazi's en zeer radicale groeperingen als de JSN en de RVF.

Jeugdstorm Nederland (JSN) is een in Zoetermeer ontstane groep van radicale nationaal-socialistische jongeren die naast het vereren van Hitler ook pleiten voor een nationaal-socialistische revolutie waarbij de leden hun leven willen geven voor het vaderland. Deze groep is voortgekomen uit de gabber en
'Lonsdale jongeren' groepen uit Zoetermeer.

De Racial Volunteer Force (RVF) is ook een zeer radicale neonazi groep die onderdeel is van het wereldwijde nazi netwerk Blood & Honour (al vindt RVF de meeste Blood & Honour groepen nog niet
politiek en radicaal genoeg). De RVF is een organisatie waar extreem-rechtse Zoetermeerse jongeren mee in contact zijn gekomen en mede hierdoor geradicaliseerd zijn.

Na de overlast en gewelddadige incidenten van extreem-rechts heeft de gemeente Zoetermeer dit probleem eindelijk erkend en een plan van aanpak gemaakt. Deze aanpak richt zich vooral op de groep zogenaamde “Lonsdale jongeren”. Dit zijn jongeren met extreem-rechtse sympathieën die nog niet tot een zeer radicale groep als JSN behoren. De gemeente wil een dergelijke doorstroming met haar
beleid voorkomen, en dat is inderdaad een dringende noodzaak om nog verdere radicalisering tegen te gaan. De reeds geradicaliseerde jongeren zoals de leden van JSN kunnen volgens het plan niet meer bereikt worden door gemeentelijke instanties en vallen onder de verantwoordelijkheid van justitie
en politie.

AFA vind het een goede ontwikkeling dat de gemeente Zoetermeer na jaren van radicaliserende extreem-rechtse jongeren heeft besloten dit probleem serieus te nemen en een aanpak hiertegen heeft ontwikkeld. Aan de andere kant is het zaak om niet af te wachten tot de reeds geradicaliseerde groep overgaat tot zwaardere strafbare feiten voor hier iets mee wordt gedaan. Ook omdat de gemeente Zoetermeer in haar rapport al aangeeft dat “detentie en werkstraf” vaak niet effectief zijn. Daarnaast zal zoals in het plan van aanpak aangegeven wordt de aanpak van de gemeente Zoetermeer slechts langzaam gestalte krijgen. Er moet eerst samenwerking tussen verschillende organisaties ontstaan en er moeten “analyses” plaatsvinden.

Maar NU, op 11 november, vindt er een extreem-rechtse mars plaats waar geradicaliseerde Zoetermeerse jongeren waarschijnlijk een belangrijke rol zullen vervullen. Met deze mars zal geprobeerd worden andere jongeren ook te radicaliseren. NU is dan ook de kans om te laten zien dat extreem-rechts
in Zoetermeer niet getolereerd wordt en dat wij niet de andere kant op kijken als extreem-rechts zich manifesteert op straat.

AFA roept de gemeente en inwoners van Zoetermeer op om waakzaam te zijn tegen extreem-rechtse ontwikkelingen. Racisme en extreem-rechts horen niet thuis in onze samenleving. Niet in Zoetermeer en niet elders. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
AFA Landelijk Secretariaat
Postbus 1184, 6501 BD Nijmegen
Perscontact: 06 - 43 77 94 76
Giro: 947.42.45
afa@afanederland.org
www.afanederland.org

Bijdrage van Anar Chist


Powered by Greymatter