Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/07/2006: "Bezwaren tegen invoering Burger Service Nummer"

Het kabinet wil het Burger Service Nummer (BSN) per 1 januari 2007 invoeren. De enige manier om dit te voorkomen is dat de Eerste Kamer niet akkoord gaat.
Slave (10k image)
Het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht stuurde dan ook het dringende beroep aan de leden van de Eerste Kamer om het wetsontwerp te verwerpen.
Klik op meer.

Het nummer wordt ingevoerd onder het mom dat het een nummer is dat de klantcontacten tussen de overheid en de burger moet vergemakkelijken. Het zou enkel voor publiekrechtelijke taken van de overheid dienen. Nog vooor de wet wordt ingevoerd is duidelijk dat de overheid ruimer gebruik van het BSN gaat maken en het geen probleem vind dat andere instellingen en het bedrijfleven ook van de gegevens gebruik mogen maken.

- 1 persoonsnummer voor alle sectoren/domeinen bij de overheid is onveilig. Experts op gebied van
computerbeveiliging en organisaties die de privacy bewaken waarschuwen dat invoering zal leiden tot schending van de privacy, toename van identiteitsfraude en een warboel in medische dossiers. De verschillende sectoren zoals sociale zaken, onderwijs en gezondheidszorg moeten van verschillende
nummers gebruik maken.

- Het is het zoveelste staaltje van wetgeving waarbij de privacy wordt ingeperkt, zonder dat fatsoenlijk naar alternatieven is gezocht.

- De zoveelste wet waarvan de te verwachten nadelen worden weggewuifd, terwijl zonneklaar is dat door computers fouten zich sneller zullen verspreiden en de burger geen notie meer heeft wie er over zijn persoonlijke gegevens beschikt en wat ermee wordt gedaan.

- Het is een wet waarvan ook het College Bescherming Persoonsgegevens aangeeft dat hij toename van
identiteitsfraude zal veroorzaken.

- De zoveelste wet dus waarvan bij voorbaat vaststaat dat hij de kwaal die hij beoogt te genezen zal verergeren.

- De zoveelste wet waar de Tweede Kamer goedkeuring aan verleende terwijl de Kamerleden, bij gebrek aan kennis van technologische mogelijkheden, geen notie hebben van de gevolgen.

- Het is weer een wetsvoorstel waarin niet wordt vastgelegd wie er van de wet gebruik mag maken, wanneer en onder welke voorwaarden.

- Het is weer een wet waarin niet is voorzien in een deugdelijk vangnet waar de burger met klachten over, of fraude met het BSN terecht kan.

- Het is weer een wet waarbij technologische mogelijkheden en commerciele belangen de motor zijn van de inrichting van onze maatschappij.

- Wij zijn van mening dat een brede maatschappelijke discussie met mensen uit 'het veld', die weten hoe maatregelen in de praktijk uitwerken, grondslag moet zijn om onze samenleving aan te passen aan de eisen en mogelijkheden van de moderne tijd.

- Wij vinden dat wet- en regelgeving zich moet aan passen aan technologische ontwikkelingen in plaats van andersom.

- Wij vinden dat de overheid in eerste instantie zijn burgers dient te beschermen in plaats van ondeugdelijke wetgeving op de bevolking los te laten met de instelling dat mensen achteraf maar moeten klagen als het fout loopt.

- Wij zijn van mening dat het huidige wetsvoorstel na invoering grote schade zal aanrichten aan de rechtzekerheid, de veiligheid en de gezondheid van de bevolking.

Bent u het ook niet eens met invoering van het Burger Service Nummer? Stuur dan een beleefde brief naar de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal: Postbus 20017, 2500 EA, Den Haag, e-mail: griffie@eerstekamer.nl, fax: 070-3129390


Powered by Greymatter