Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/06/2006: "Het scherm op zwart en groen"

Het opgetogen volk in Irak ging meteen blij de straat op om de lof te zingen van de Amerikaanse bevrijders. Dat mocht gezien worden. Toen televisiezenders ook beelden brachten van protesten kwam bliksemsnel de oproerpolitie in actie en ging ...

mod1.0 (11k image)
...bij Zawra TV het scherm op zwart...
Klik op meer

mod2.0 (19k image)
... en bij Salahaddin TV op groen...
Het feestje van George W. Bush en zijn regime mocht niet verstoord worden.
De Britse minister van butenlandse zaken was plus New Labour que New Labour door snel haar instemming te betuigen. Blair zei later dat hij tegen de doodstraf was, dus ook tegen de doodstraf voor Saddam Hoessein.

En dan onze nationale medeplichtigen aan de oorlogsmisdaden in Afghanistan en Irak - te miezerig zelfs voor de galg, maar toch al gauw goed voor levenslang:
"Er wordt recht gedaan aan hetgeen hij heeft gedaan," zei Balkenende, die er aan toevoegde dat Nederland tegen de doodstraf is. "De doodstraf hoort eigenlijk niet."
Sterker nog, mijnheer Balkenende, het aanvallen en bezetten van landen uitsluitend op grond van het idee dat je ze aankunt mag niet. U hoort elders in Den Haag thuis.
Koenders van de Partij van de Aardolie:
"Belangrijk is dat tegen een staatshoofd dat massamoorden op zijn geweten heeft nu een rechterlijk vonnis is geveld. Geen straffeloosheid, maar een rechterlijke uitspraak."
Weet u nog meer kandidaten, mijnheer Koenders?

Voor wie Engels leest en een blijde bevrijde Iraakse aan het woord wil is hier iets te lezen.


Powered by Greymatter