Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/31/2006: "Statement van anarchisten New York over de moord op Brad Will"

De Metro Alliantie van Anarchisten in New York heeft een statement geschreven over de moord op Brad Will en anderen die onlangs in de Mexicaanse stad Oaxaca zijn vermoord. Zoals bekend woedt in de stad al maandenlang een opstand tegen de huidige gouverneur van de gelijknamige deelstaat.
brad_will_otherTrailer (13k image)
Brad Will
Brad blijkt dus een anarchist te zijn geweest. Klik op meer voor de verklaring.

Brad Will, onafhankelijk journalist, videofilmer, kraker, milieuactivist en anarchist werd op vrijdag 27 oktober 2006 neergeschoten terwijl hij verslag deed over de sociale strijd die in Oaxaca gaande is. Hij was onze vriend en kameraad, een man met een vurig hart en beschikkend over onwrikbare moed als het ging om onrechtvaardigheid en onderdrukking. Hij sloot zich aan bij de volksbeweging in Oaxaca in Mexico en maakte deel uit van een beweging die af wil rekenen met onrechtvaardigheid, onwaardigheid en geweld waarmee mensen te maken krijgen die strijd voeren voor een betere wereld.

Brad was een van de velen die vanuit de VS naar Oaxaca reisde om getuige te zijn van de sociale revolutie die daar en elders in Mexico plaatsvindt en daarover te berichten. Brad is niet de eerste en zal niet de laatste zijn die in de handen van de staat is gevallen, de politie of de huurlingen die geronseld zijn. Honderden zijn de afgelopen jaren gestorven en velen zijn gewond geraakt als gevolg van geweld en onderdrukking. Verdwijningen en politieke moorden zijn dagelijkse kost voor de mensen in Mexico, recent in Oaxaca en Chiapas en ondersteund door de regering van de VS.

We roepen alle bewuste mensen op om deze onrechtvaardigheden af te wijzen en alle beschikbare middelen aan te wenden om de inbreuk van de Mexicaanse, Amerikaanse en paramilitaire staat op de sociale revolutie die beslist in Oaxaca en Mexico plaatsvindt een halt toe te roepen. We roepen de hele linkse beweging in de VS ongeacht de politieke kleur op om steun te betuigen aan de ‘Andere Campagne’ die door de Zapatistas is gestart. Gedenk de honderden en duizenden doden door je te organiseren in de plaats waar je woont en de plek waar je werkt. De bevolking van Oaxaca heeft zichzelf georganiseerd en verwerpt het gezag van de Mexicaanse staat. Wij kunnen hetzelfde doen.

Alejandro García Hernández, inwoner van Oaxaca, presente!
René Calva, inwoner, presente!
Pánfilo Hernández, onderwijzer, presente!
Emilio Alonso Fabián, buurtbewoner, presente!
Esteban López Zurita, onderwijzer, presente!
Brad Will, organisator, journalist, vriend, presente!
Alle naamloze slachtoffers van staatsgeweld in Mexico en elders in de wereld, presente!

http://www.narconews.com
http://zapagringo.blogspot.com/2006/07/other-campaign.html
http://www.nymaa.org


Powered by Greymatter