Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/31/2006: "Het techno-anarchisme slaat toe..."

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart jongstleden sloeg de Moderniteit toe in Amsterdam: er werden stemcomputers gebruikt. Amsterdam was een van de laatste bolwerken van het rode potloodje en het grote stembiljet. En de stembus.

algemeen-kiesrecht (40k image)
Klik op meer

Als lid van het stembureau - jawel, vice-voorzitter zelfs, en laat ik u uit de droom helpen: ik ben niet de enige geestverwant die dit doet, het is naast een teken van maatschappelijk betrokkenheid ook nog een baan - kon je, voorzover je het niet aan andere tekenen kon zien of horen, de provincialen er meteen uithalen (studenten in het algemeen): waar staan de computers? Haha, dit is de grote stad, daar doen we het met een potloodje (of lippenstift als u wilt). Dit was dus in maart plotseling voorbij. Het scheelde wel een hoop met tellen. In nog niet zo oude tijden stuurde de CPN zijn leden de wijken in om te helpen tellen en meteen de uitslag door te kunnen geven aan het partijbureau. Ik heb het een paar keer gedaan om meteen op de vrije radio te kunnen melden hoe de uitslag in de buurt geweest was. Omdat een enkele druk op een knopje meteen een strookje uitslagen oplevert is het ritueel van het leegschudden, stapelen en tellen (als je een collega hebt die hardop telt is dat extra handig) vervallen.
Mooi niet. Wij vertrouwen stemcomputers niet heeft aannemelijk gemaakt dat de computers in Amsterdam, geleverd door de geprivatiseerde Staatsuitgeverij (zucht), afgeluisterd kunnen worden, dat derhalve de anonimiteit en de geheime stemming niet verzekerd zijn. Amsterdam moet terug naar het rode potloodje, de grote biljetten en de grote melkbus met gleuf, stembus geheten. Had men net bij wijze van bezuiniging het aantal stembureaus verminderd, vond men dat het met één stemcomputer per bureau wel kon en dat iedereen overal in Amsterdam moest kunnen stemmen, voorbijgaand aan het woonadres (met een legitimatie zou je er niet komen, je moest een verkiezingspasje hebben). Iets meer dan drie weken voor de verkiezingen reden tot paniek. De stembussen zijn in een aanval van schraperigheid en Moderniteit voor 25 euro per stuk verpatst. Die zouden nooit meer nodig zijn.
Door de stemcomputers te ontmaskeren en op deze termijn uit te schakelen zijn kortom de verkiezingen in Amsterdam tot een paniekoperatie geworden. Alles moet anders, namelijk op de ouderwetse manier. Hebben ze bij de buurlanden geen stembussen te huur?
Woordvoerder van Wij vertrouwen stemcomputers niet is Rop Gonggrijp. Die kennen we nog van Hack-tic, het blad van techno-anarchisten, dat ook ten grondslag ligt aan Xs4all. Goeie techno-anarchistische zet, mensen.

Met veel poeha is een alternatief voor de Stemwijzer aangewezen in de vorm van het Kieskompas. Dat zou veel diepgaander zijn. Omdat het mijn vak is zal ik maar zeggen (polotoloog, net als Kneupma jr.) heb ik hem voor u uitgeprobeerd. Welnu, de Nederlandse oorlog tegen de moslims en het broeikasefect zijn al evenmin punten van belangstelling bij deze site als bij Stemwijzer. Wel de vraag of ik Bas van der Vlies een betrouwbaar en bekwaam persoon vind. Toevallig vind ik dat wel, maar dat wil niet zeggen dat ik ook maar een ogenblik overweeg op hem te stemmen. De uitslag was dat ik het dichtst bij de PvdA sta. De Partij voor de Dieren doet trouwens helemaal niet mee bij Kieskompas. Tot zover dit Kieskompas.


Powered by Greymatter