Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/22/2006: "Ich habe es nicht gewusst"

Natuurlijk, Rita. Je wist het niet, op welke vreselijke wijze mensen worden gedeporteerd.
Deportations (16k image)
Ierse anarchisten demonstreren tegen uitzettingen in hun land
Er heeft ook niemand geprobeerd om dat bekend te maken voordat Netwerk dat deed. Er heeft ook nooit iemand geklaagd. Nee, natuurlijk niet. Weg is weg.
Klik op meer.

Twee jaar geleden in juli van het jaar 2004, las ik het: de marechaussee zou vanaf augustus datzelfde jaar de beschikking krijgen over maskers om hen bij hun zware taak te helpen. Het was de aanzet tot het schrijven van “Diss Op Het Nietszeggend Ik”, een gedicht waarover Rita zich meer kon opwinden dan over de harde waarheid van haar eigen geweld.

Het ministerie van justitie heeft sindsdien angstvallig mijn website in de gaten gehouden, en daarmee ook de pagina’s met verhalen van deportaties en hoe die plaatsvonden, van gevangenen op de bajesboten of in Zestienhoven, van overlevenden van de Schipholbrand, maar toch … Rita heeft het “nicht gewusst”.

Leugenaar!

Het is hetzelfde als wat Bush doet. Soldaten martelen gevangenen, maar het regime Bush weet van niets. De soldaten worden vervolgd. Het doet ook alwéér denken aan de Schipholbrand, en alweer die omstandigheden waarvan Rita zegt nooit te hebben geweten, behalve dan dat er adequaat gehandeld is, een uitspraak die zij nog altijd niet heeft ingetrokken. En nu? Zíj is niet verantwoordelijk. Aan overheidszijde worden in het beste geval een paar bewakers kop van jut. Het vertrek van die andere twee ministers valt immers nauwelijks als straf voor begane misdaden te karakteriseren, maar als een handige vlucht in tijdelijke vergetelheid.

Zeg het vooral niet, waar dit alles je nog het meeste aan doet denken: aan deportaties in de tweede wereldoorlog. Een kamerlid van de ChristenUnie kreeg zwaar het deksel op haar neus toen ze dit heel voorzichtig stelde. Heel voorzichtig, en terecht. Terecht, niet om Rita te ontzien, maar om slachtoffers van WO II niet af te nemen dat wat zij hebben meegemaakt onbeschrijflijk en onvergelijkbaar is. De vergelijking daarmee is er dan ook een die ik zelf niet graag maak, maar het is die gedachte eraan die zich steeds vaker en telkens weer opdringt en - kennelijk juist bij oorlogsslachtoffers! - niet te ontkennen valt.

De holocaust ontkent men ook niet. In Nederland is dat zelfs strafbaar. En díe vergelijking gaat wèl op: dat je schendingen van mensenrechten, zulk een onrecht op zo een grote schaal, niet onder het kleed dient weg te vegen en dan kunt doen alsof alles netjes en beschaafd is.

Nee, Rita Verdonk. Je wist het zoals zoveel mensen het wisten. En je wil het niet weten, zoals zoveel mensen het niet willen weten. Want dat is wel zo makkelijk. En wat is er mooier dan de gespeelde verontwaardiging zo kort voor verkiezingstijd? Welke andere verkiezingsstunt kunnen we de komende tijd nog verwachten, behalve het eerdere ‘Nederland is immigratieland’? Want wat klinkt dat allemaal weer positief. En wat windt het rechtse klootjesvolk zich er weer over op. Maar het is, behalve het lichtjes leunen naar de linkerflank van de eigen partij, ingegeven door kapitalistische motieven omdat we wel wat mensen kunnen gebruiken om onze economie draaiende te houden. Mensen die, voorzover ze niet blank en westers of investeerders uit Het Land van de Onbegrensde Mogelijkheden zijn, met hetzelfde gemak zo weer overboord gaan met hetzes over het niet goed spreken van de taal, niet genoeg ingeburgerd zijn, niet voldoende geld in het laatje brengen, crimineel zijn, illegaal zijn en al waartoe ik niet in staat ben om het te bedenken.

“Ich habe es nicht gewusst” past in een traditie van dictatuur, zoals ook het fascisme daarin past. Het stelt machthebbers in staat om de geschiedenis naar hun hand te zetten. Daar is een woord voor; revisionisme. Neo nazi’s zijn er gek op, net als op het herhalen van leugens tot iedereen ze gelooft. Daarom herhaal ik de waarheid nog maar eens: Rita Verdonk is een tirannieke minister onder de met bloed besmeurde vlag van een dictatoriale democratische orde die zichzelf Neederland noemt en die onder leiding staat van een populistische minister president die, al ‘normen en waarden’ roepend, de misdaden van zijn ministers beleid noemt.

Deze orde en haar machthebbers kunnen nooit meer recht van bestaan hebben dan een individuele migrant, vluchteling of niet, die door deze orde het recht op een leven in vrijheid en vrede wordt ontnomen. Dat laatste kan alleen dankzij een goed geolied uitzetapparaat dat met geweld in stand moet worden gehouden.

Als het aan Rita Verdonk ligt, hoort nooit iemand daarvan.

Joke Kaviaar 20-10-2006

1 Reactie


Van Dj

Olie smeert de deportatie-machines en apparaten!

Van JK:

Dat laatste kan alleen dankzij een goed geolied uitzetapparaat dat met geweld in stand moet worden gehouden.

mijn reactie:

Een uitzetapparaat en een oorlogs-machine lopen gesmeerd door S(hell) en andere olie-domme instituten.
Tijd om scherp bouw-zand in de machinerie te strooien tot ie kapot is.

zei: Dj van MovingRadio op 22/10/2006 om: 23:55u


Powered by Greymatter