Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/17/2006: "Domela Nieuwenhuis en Provo tellen niet mee"

De samenstellers van de vaderlandsche geschiedeniscanon doen niet mee aan de mythologisering van de jaren zestig, waar de dames en heren politici en columnisten zo graag op schelden. Trouwens, de gehele arbeidersbeweging is even niet meegenomen, dus zeker niet aartsvader FDN, grondlegger van dit blad, als ik zo vrij mag wezen. Eigenlijk niet iets om over te treuren, als je de rest (de tweede helft) bekijkt.

17102006LodewijkNap (46k image)
Koning Lodewijk Napoleon
Klik op meer

De tweede helft van de gecanoniseerde Canon:

26. De patriotten 1780-1795
Crisis in de Republiek

Het wonderlijke is dat de basis van de eenheidsstaat Nederland en de burgerrechten die er bij horen, de Bataafse Republiek, even wordt overgeslagen. Evenals de eerste koning van dit land, Lodewijk Napoleon. Of zou hij genoemd worden bij zijn broer?

27. Napoleon Bonaparte 1769-1821
De Franse tijd

28. Koning Willem I 1772-1843
Het koninkrijk van Nederland en België

29. De eerste spoorlijn 1839
De versnelling

30. De Grondwet 1848
De belangrijkste wet van een staat

Die niet uit de lucht is komen vallen. Revolutiejaar 1848 - weer niets voor een weddenschap.

31. Max Havelaar 1860
Aanklacht tegen wantoestanden in Indië

32. Verzet tegen kinderarbeid 19e eeuw
De werkplaats uit, de school in

Komt het verzet tegen dit verzet ook ter sprake - de geestelijke en financiële voorzaten van de Balkenendes, Bossen en de Bolkesteinen en de rest? Houd uw centen maar op zak...

33. Vincent van Gogh 1853-1890
De moderne kunstenaar

Is dit tevens een kunstcanon?

34. Aletta Jacobs 1854-1929
Vrouwenemancipatie

35. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Oorlog en neutraliteit

Een miljoen vluchtelingen uit het zuiden, ik wil zeggen: België. Toen kon dat. Ik ga er maar weer niet over wedden.

36. De Stijl 1917-1931
Revolutie in vormgeving

37. De crisisjaren 1929-1940
Samenleving in depressie

38. De Tweede Wereldoorlog 1940-1945
Bezetting en bevrijding

39. Anne Frank 1929-1945
Jodenvervolging

40. Indonesië 1945-1949
Een kolonie vecht zich vrij

Nu nog die Soekarnostraat waar ik eerder om gevraagd heb.

41. Willem Drees 1886-1988
De verzorgingsstaat

42. De watersnood 1 februari 1953
De dreiging van het water

De afsluiting van de Zuiderzee - merk ik nu - was niet belangrijk.

43. De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een massamedium

Waarom de televisie en niet de radio wordt behandeld - Paul Vlaanderen mag het zeggen.

44. Haven van Rotterdam vanaf ca. 1880
Poort naar de wereld

Nee hoor, vooral poort naar het Duitse achterland. Maar dat bekt niet lekker.

45. Annie M.G. Schmidt 1911-1995
Tegendraads in een burgerlijk land

Met alle gerechtvaardigde respect - waarom zij? Of zij alleen? Zal zij zich zelf daar ergens aan Gene Zijde ook wel afvragen.

46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
Dekolonisatie van de West

Vertel ook eens over het vertrek van al die blijde Surinamers voor de zo smartelijk gewenste onafhankelijkheid, en de petitie van prominente Surinameers voor herstel van de Koninkrijksband, zo'n twaalf jaar geleden... En hoezeer de Antillen gedekoloniseerd zijn - weer iets om geen weddenschappen over af te leggen.

47. Srebrenica 1995
De dilemma�s van vredeshandhaving

De vredeshandhaving? Wat een originele gedachte.

48. Veelkleurig Nederland vanaf 1945
De multiculturele maatschappij

Nee, van dat woord zijn we nog niet af.

49. De gasbel 1959-2030?
Een eindige schat

Joepie. Groningen telt toch mee.

50. Europa vanaf 1945
Nederlanders en Europeanen

Je hebt multicultuur en je hebt Europa. Daar is het eigenlijk ook wel mee samengevat.

1 Reactie


grootste nederlander aller tijden

Simon Stevin
Piet Paaltjens
Frederik Hendrik
Domela Nieuwenhuis
Christiaan Huygens
Julius Civilis
Max Havelaar
Pieter Jelles Troelstra
Wilhelmina Drucker

Quiz der quizen
Kijkers kiezen:

Pim Fortuyn

zei: kO op 22/10/2006 om: 15:58u


Powered by Greymatter