Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/17/2006: "De universiteit van Franeker en andere curiosa..."

Joechei en leve ons Oranjehuis! Sinds afgelopen maandag is er een officiële staatscanon voor de Vaderlandsche Geschiedenis. Geen wollig-linkse flauwekul alstublieft over de geschiedenis die het Vaderland heeft gemaakt, niet andersom, en geen gezeur svp van mensen uit Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen die in het verhaal niet voorkomen - behalve als hunebedbouwers. De kreet luidt toch H.O.L.L.A.N.D., Holland spreekt een woordje mee! Nou dan!

17102006hunebed (68k image)
Klik op meer

Dat "Nederland" het eindstadium is van de geschiedenis van de Landen van Herwaarts Over doet er niet toe. Dat België, Luxemburg en hele stukken land die nu bij Duitsland of Frankrijk horen, deel uitmaken van deze historische gewesten doet er niet toe. Het kolonialisme, dat het huidige Nederland mede heeft gevormd (en niet andersom) wordt volgens de nieuwste politiek-correcte mode behandeld. De Goudkust, Ceylon en Zuid-Afrika hoeven we niet te weten, laat staan Brazilië en Angola, en meer. Indonesië en de slavernij - gunst, het is iets, zeker, maar het is meteen alles.

Ontleend aan entoen.nu de eerste helft van de Canon:

1. Hunebedden ca. 3000 voor Christus
Vroege landbouwers

2. De Romeinse Limes 47-ca. 400
Op de grens van de Romeinse wereld

3. Willibrord 658-739
Verbreiding van het christendom

Kijk, dat is nu zo aardig. Sint Servaas, van wie gezegd wordt dat hij het christendom al veel eerder in het zuiden gebracht heeft, telt niet. Het zuiden telt immers helemaal niet.

4. Karel de Grote 742-814
Keizer van het avondland

5. Hebban olla vogala ca. 1100
Het Nederlands op schrift

Daar zullen ze het nog knap moeilijk mee krijgen. De meeste van de oudste zinnen in het Nederlands komen niet uit Nederland. Inclusief deze.

6. Floris V 1254-1296
Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

Jaja, een Hollandse graaf. De Hoekse en Kabeljauwse twisten, de Schieringen en de Vetkopers blijven ons bespaard.

7. De Hanze 1356-ca. 1450
Handelssteden in de Lage Landen

Men zou denken dat dit zou verwijzen naar een groter geheel. Er waren heel wat handelssteden die niet tot de Hanze behoorden, en heel wat Hanzesteden die niet in de lage Landen lagen.

8. Boekdrukkunst ca. 1450
Revolutie in reproductie

Het zal mij benieuwen of Laurens Jansz. Coster hier aan te pas komt, aan wiens historisch bestaan ernstig getwijfeld wordt, laat staan aan zijn uitvinding.

9. Erasmus 1466?-1536
Een internationaal humanist

10. Karel V 1500-1558
De Nederlanden als bestuurlijke eenheid

11. De Beeldenstorm 1566
Godsdienststrijd

Een beroemd boek over 1566 (Erich Kuttner) heet Het hongerjaar 1566. Er zat meer achter die Beeldenstorm dan godsdienststrijd. Het zal mij benieuwen (maar ik koester geen illusies).

12. Willem van Oranje 1533-1584
Van rebelse edelman tot �vader des vaderlands�

Ayez pitié...

13. De Republiek 1588-1795
Een staatkundig unicum

14. De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799
Overzeese expansie

Nu maar afwachten wat hier aan de orde is - de slachting van Banda? de kolonisatie van de Kaap? Angola? Lijkt mij niet iets om weddenschappen op af te sluiten.

15. De Beemster 1612
Nederland en het water

Het aardige is dat het meeste geld voor de droogleggingen van vluchtelingen uit het zuiden kwam. "Het zuiden", thans België geheten. Weer niet iets om over te wedden.

16. De grachtengordel 1613-1662
Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw

17. Hugo de Groot 1583-1645
Pionier van het moderne volkenrecht

Hij blijkt meer dan die boekenkist. Dat is toch winst ten opzichte van vroeger.

18. De Statenbijbel 1637
Het boek der boeken

Misschien is het vermelden waard dat er oudere Nederlandse vertalingen zijn (waardoor er veel Hoogduitse woorden in het Nederlands terecht zijn gekomen trouwens ) - hè Prul, wil je nu steeds het nationale feestje versjteren?

19. Rembrandt 1606?-1669
De grote schilders

Grappig dat ze zijn geboortejaar in twijfel trekken. Waar hebben we al die poeha om gehad in 2006?

20. De Atlas Major van Blaeu 1662
De wereld in kaart

Er zijn meer cartografen, maar ja, Mercator kwam uit Antwerpen, om maar iemand te noemen.

21. Michiel de Ruyter 1607-1676
Zeehelden en de brede armslag van de Republiek

22. Spinoza 1632-1677
Op zoek naar de waarheid

23. Slavernij ca. 1637-1863
Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld

24. Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Rijk wonen buiten de stad

25. Eise Eisinga 1744-1828
De Verlichting in Nederland

Ha, Friesland mag toch meedoen.


Powered by Greymatter