Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/14/2006: "Smeltende gletsjers brengen drinkwater van miljoenen in gevaar"

Wetenschappers stellen dat het smelten van ijskappen en gletsjers door het opwarmen van de aarde in een kritieke fase is beland.
gletsjer (22k image)
Onderzoek wijst uit dat de snelheid waarmee het smeltproces zich op de aardbol voltrekt de laatste jaren een stuk hoger is geworden. Zelfs gletsjers die tot dusver stabiel waren, zijn in gevaar. In Zuid-Amerika en AziŽ bedreigen de oplossende gletsjers binnen enkele tientallen jaren de watervoorziening van miljoenen mensen, waarschuwen de deskundigen.
Klik op meer.

Georg Kaser, een glacioloog van de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk die het onderzoek leidde, zei: " De gletsjers zullen smelten en smelten totdat ze allemaal zijn verdwenen. Er zijn thans geen gletsjers meer die groter worden.Ē

Het verlies aan op land gelegen ijs is een van de duidelijkste signalen dat de temperatuur op de aarde stijgt terwijl de staat waarin de gletsjers verkeren een sleutelrol speelt in het debat over klimaatverandering. Afgelopen jaar publiceerde het blad New Scientist een brief van de van de televisie bekende botanist David Bellamy, een erkend klimaat scepticus. Hij beweerde dat 555 van de 625 gletsjers die gemeten waren door World Glacier Monitoring Service sinds 1980 zouden zijn gegroeid. Zijn bewering werd snel onderuit gehaald maar de zienswijze dat gletsjers zowel groeien als smelten is gebleven.

Dr. Kaser stelt dat "99.99% van alle gletsjers" thans aan het smelten zijn. Toenemende sneeuwval zorgden er voor dat vooral in Nieuw Zeeland en Noorwegen enkele gletsjers in de jaren negentig groter werden. Erg warme zomers hebben er sindsdien voor gezorgd dat deze trend is omgebogen. Zijn team combineert verschillende wijzen van meten waarbij gaten en stokken in het ijs worden geboord om veranderingen in de massa te meten. Sinds 1940 zijn er op deze manier meer dan 300 gletsjers gemeten. De uitkomsten werden vertaald naar duizenden andere gletsjers die niet direct werden onderzocht.

De resultaten komen er op neer dat de gletsjers en ijskappen op aarde (gedefinieerd als alle op land gelegen ijs met uitzondering van Groenland en de ijsschotsen in West Antartica) sinds 2001 veel sneller zijn gaan smelten. Gemiddeld verloren alle gletsjers en ijskappen op aarde tussen 1961 en 1990 een hoeveelheid water die de zeespiegel jaarlijks met 0,35 tot 0,4 mm deed stijgen. In de periode 2001 tot 2004 is dit cijfer gestegen tot 0,8 tot 1 mm per jaar.

In het tijdschrift Geophysical Research Letters schreven de wetenschappers: "het verdwijnen van gletsjers aan het einde van de 20-ste eeuw is in essentie een antwoord op het opwarmen van de aarde na 1970.Ē Dr Kaser stelt: "Er is erg sterk bewijs dat dit wordt veroorzaakt door veranderingen in de atmosfeer die door mensen is veroorzaakt."

Uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide houden de hitte vast in de atmossfeer waardoor de aarde opwarmt. Een van de eerste gevolgen van het smelten van gletsjers zal zich waarschijnlijk voordoen in Zuid Amerika. In augustus waarschuwde een rapport afkomstig van twintig in Engeland gevestigde milieu- en ontwikkelingsgroepen dat de gletsjers in het Andes-gebergte zo snel smelten dat van sommige wordt verwacht dat ze binnen 15 tot 20 jaar zullen zijn verdwenen.

De watervoorziening van belangrijke steden komt hiermee te vervallen. De bevolking en de voedselvoorziening lopen hierdoor gevaar en raken landen als Colombia, Peru, Chili, Venezuela, Ecuador, ArgentiniŽ en Bolivia.

Ook andere landen zullen de gevolgen ondergaan. Onderzoek wijst uit dat de sneeuw- en ijsbedekking in het oostelijk gedeelte van de Himalayas sinds de jaren zeventig met 30% is afgenomen. Smeltende gletsjers hebben in de bergen meren gecreŽerd die kunnen doorbreken en overstromingen kunnen veroorzaken. In het oorden van de VS gelegen Glacier National Park zijn er van de 150 gletsjers thans slechts 27 overgebleven. De Environmental Protection Agency van het land stelt dat de grootste gletsjers gekrompen zijn tot een derde van de omvang die ze in 1850 hadden. Bij voortdurende warmte zouden ze in 2030 compleet gesmolten kunnen zijn

Bron: Guardian


Powered by Greymatter