Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/14/2006: "Normen, normen en nog eens normen (en wat waarden er bij)"

Op 22 november mag het Nederlandse kiesvolk zijn mening laten horen door een kandidaat aan te wijzen voor de Tweede Kamer. Het is niet der anarchisten om zich druk te maken over verkiezingen - maar er zijn toch enkele dingen die gezegd dienen te worden - opnieuw en steeds opnieuw.

141006-onzejongens (24k image)
Klik op meer

Kandidaten van Turkse afkomst moesten onlangs plechtig verklaren dat er in 1915-16 in het Osmaanse Rijk genocide gepleegd is tegen de Armeniërs. Anders waren zij niet welkom als kandidaat voor de Nederlandse Tweede Kamer. In het Franse parlement is inmiddels gestemd voor het strafbaar stellen van het ontkennen van deze massamoord - of met andere woorden: men moet het genocide noemen.
De deportatie van onder andere de Krimtataren en de Tsjetsjenen onder Stalin in 1944 hoeft nog steeds niet zo genoemd te worden. Schrijnend genoeg gaat de discriminatie, ja, de oorlog tegen de laatstgenoemden dagelijks door. Wie er de waarheid over schrijft wordt geliquideerd - namens het Russische regiem, vermoedelijk, maar ja, bewijs het maar eens.
We horen wel bijna dagelijks over wat er in Darfur gebeurt - en daar gebeuren vreselijke dingen - meer dan een miljoen mensen ontheemd, tweehonderdduizend gedood en het dodental loopt dagelijks op. Genocide waar iets aan gedaan moet worden, zegt men. Helaas komt het luide roepen over dit schandaal uit een hoek waar men zacht uitgedrukt boter op zijn hoofd heeft.

We zullen de Nederlandse Harry Potter weer horen zwatelen over normen en waarden de komende weken. Dat het leuk is als de jongelui opstaan in de bus (die natuurlijk wel rendabel moet zijn, dus opgeheven of stampvol en geprivatiseerd) voor een oudere - normen en waarden weet uwel? Tegelijkertijd benoem je mensen van vorderende leeftijd tot vergrijzingsprobleem - en een probleem is er om op te lossen - en zodoende wordt "de zorg" geprivatiseerd en aan de eisen van rendabel en marktconform onderworpen en staan er massaontslagen voor de deur. Voor jongeren worden kampen ingericht om ze eens goed op te voeden, gezond gezin gezond volk zeggen christen-democraten van oudsher.

Maar de echte boter boven de smoelwerken van degenen die de regering vormen in Nederland - als we de opsluitindustrie tegen vreemdelingen even buiten beschouwing laten - hangt samen met hun medeplichtigheid aan dagelijkse oorlogsmisdaden. Het regime-Balkenende zal zich hier verschuilen achter VN-resoluties die zogenaamd de aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak en Afghanistan rechtvaardigen.
De Iraq Body Count houdt het aantal doden aan Iraakse zijde ten gevolge van de Anglo-Amerikaanse agressie voorzichtig ergens op 40.000 - dit getal wordt door Bush met chimpentrots nagekraaid. Alsof het wel meevalt. Maar veertigduizend valt niet mee - en een medisch insttuut, gesponsord door de dynastie waar de Republikeinse burgemester van New York toe behoort, aan de prestigieuze Johns Hopkins Universiteit, becijfert het aantal doden tengevolge van oorlog en bezetting op meer dan een half miljoen, 655.000 wellicht (precisie is niet mogelijk bij deze duizelingwekkende aantallen). We hebben u er al over bericht.

Let er op dat het Nederlandse debat in deze verkiezingsweken over de premie van het opgeheven ziekenfonds zullen gaan of over een of ander type dat haar kinderen verwaarloost om televisiester te worden. Niet over de Nederlandse medeplichtigheid onder leiding van de normen-en-waardenman aan genocide - hoe moeten we een aantal van ruim zeshonderdduizend doden anders noemen?

Omdat ook de zogeheten oppositie over normen en waarden, gouden kooien en ziekenfondspremies voor de geprivatiseerde ziekenfondsen zal praten is het maar de vraag of de medeplichtigen ter verantwoording geroepen zullen worden. De vijf partijen die in Nederland in aanmerking komen voor de regering zijn in feite één partij. Als de Nederlandse militairen met de staart tussen de benen wegmoeten uit Afghanistan horen we weer iets. Wat - daar kunt u nu al over nadenken.


Powered by Greymatter