Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/08/2006: "Wereldwijde protesten tegen onderdrukking van migranten"

Gisteren op 7 oktober werd er wereldwijd actie gevoerd tegen de verslechterende maatschappelijke positie van migranten.
Engeland352866 (23k image)
Blok van anarchisten in de demonstratie in Londen
Van Warschau tot Londen en van Hamburg tot Nouakchott hebben duizenden migranten en anderen geprotesteerd tegen de miskenning van hun rechten, tegen de criminalisering van vluchtelingen die als zondebok worden aangewezen maar bovenal tegen de controle op immigranten.
Klik op meer.

Er werd aangedrongen op een onvoorwaardelijke legalisering in Europees verband en gelijke rechten voor alle migranten, het sluiten van alle detentiecentra in Europa en daarbuiten, en het stopzetten van alle deportaties.

De oproep tot deze actiedag was afkomstig van een brede coalitie van verschillende initiatieven die zich om de positie van migranten bekommeren en werd gedaan tijdens het Europees Sociaal Forum in Athene eerder dit jaar. Deze oproep gaf gevolg aan een eerdere oproep die klonk op het Wereld Sociaal Forum in Bamako (Mali) in januari 2006. Meer dan 250 groepen afkomstig uit 23 landen onderschreven de oproep.

De actiedag was de derde in zijn soort. De eerste dag vond plaats op 31 januari 2004. Toen ging het om de sluiting van de detentiecentra, erkenning van het recht op ballingschap en het bewerkstelligen van een behoorlijke positie voor immigranten in Europa. Wereldwijd vonden er toen zo’n 50 acties plaats. De tweede actiedag werd gehouden op 2 april 2005. Het thema van destijds was ‘vrijheid van beweging en het recht op verblijf’. Afgesproken was om dit jaar de nadruk te leggen op de controle op migranten en grensprocedures.

Het lijkt er op dat deze keuze voortkomt uit de toenemende militarisering van de migratiepolitiek van de EU zoals dat tot uitdrukking komt in het Europees Agentschap voor de grensbewaking, Frontex. Deze is opgezet om de controles te intensiveren met behulp van vliegtuigen en schepen om zo ondermeer te voorkomen dat Afrikaanse bootvluchtelingen Europa bereiken. Ook gaat het om de ‘externalisering’ van de Europese grenzen, een proces waarin Europa Noord-Afrikaanse en Oost-Europese landen ondersteunt om de migrantenstroom richting Europa stop te zetten. Tot slot gaat het hier om de toenemende druk op Afrikaanse landen om strikte visabeperkingen in te voeren, detentiekampen in te richten en terugkeerprogramma’s op te starten.

Ter illustratie waar de dag over ging, werd op vrijdag 6 oktober een bus met vluchtelingen op weg naar de demonstratie in Warschau aangehouden door de politie. De inzittenden werden met hun kinderen zeven uur vastgehouden. Drie van hen die geen identiteitsbewijs bij zich droegen, riskeren deportatie. Als reactie hierop besloten de demonstranten in Warschau het Bureau te blokkeren dat zich met deportatie en buitenlanders bezig houdt. De bus in kwestie werd door de politie terug naar het punt van vertrek, Lublin, gedirigeerd. Op zaterdag werd een van de vluchtelingen alsnog gearresteerd.

In Europa en daarbuiten vonden in tientallen steden acties plaats. In het Italiaanse Bologna wachtte een delegatie van antiracisme groepen en autonome activisten bij het detentiecentrum van de stad verschillende uren op een Ministeriële Commissie die wordt geleid door VN-ambassadeur De Mistura. De commissie bestaat uit afgevaardigden van verschillende Italiaanse NGO’s en groepen die samenwerken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken die een rapport moet schrijven over de omstandigheden in de detentiecentra.

De activisten confronteerden de commissie met hun aanwezigheid, dwongen het konvooi tot stoppen en vroegen om een discussie van gezicht tot gezicht om de werkzaamheden van de commissie te kunnen kritiseren. Ze eisten dat de Commissie haar conclusie onmiddellijk zou meedelen en de sluiting van de detentiecentra per direct.

In Bologna werd door migrantenorganisaties, autonome groepen en andere politieke groepen ook gedemonstreerd bij het gemeentehuis. In Venetië werd betoogd tegen een regionale wet, die afkomstig is van de beweging voor het leven, een reactionaire katholieke beweging. In Palermo vond een sit-in plaats terwijl in Milaan en Rome gedemonstreerd. Werd.

In Londen liepen meer dan 500 mensen luidruchtig en kleurrijk door de stad. De tocht stopte bij het Becket House waar asielzoekers zich regelmatig dienen te melden. Daar werd een brief overhandigd. In speeches werd beschreven wat er in het pand gebeurd en een manifest werd er voorgelezen. Omdat er een sterke Latijns-Amerikaanse groep was vertegenwoordigd, werd deze ook in het Spaans vertaald.

In Wenen vonden twee kleine acties plaats die werden gevolgd door een relatief grote demonstratie. De ‘Buitenlanderwet’werd symbolisch opgeblazen in de Kärtnerstraße. Bij de Stock im Eisen Platz stond een springkasteel die Fort Europa moest voorstellen. Niemand mocht er echter op springen.

Zo’n 350 mensen liepen vervolgens van het Hernalser Guertel detentiecentrum naar de Rossauer Laende bewaarplaats van de politie die deels ook als detentiecentrum wordt gebruikt. De demonstratie hielde verschillende malen halt waaronder bij het rechtbankgebouw in de Wickenburggasse waar mensen in afwachting van hun rechtszaak in detentie zitten. In een speech werd verteld over een man die daar 38 dagen lang een hongerstaking hield en over een nieuwe wet die dwangvoeding mogelijk maakt om hongerstakingen te breken.

In Brussel werd de dag gevierd met verschillende demonstraties waaronder een Reclaim the Street-feest, een betoging van Kongolezen zonder papieren(Congolese Against Borders). De streetparty werd vervolgens door 300-400 politiemanschappen omsingeld waarbij traangas werd ingezet, terwijl de muziek bleef spelen.

In Duitsland namen 400 mensen deel aan een anti-racisme demonstratie in Keulen om te protesteren tegen Fort Europa. In Hamburg gingen 700 mensen de straat op, waaronder de nodige vluchtelingen. Een vrouw uit Afghanistan sprak er over haar ervaringen en het deportatiebeleid van het Hamburgse stadsbestuur. In Lindau voerden activisten een theaterstuk op waarin een groep die op de kust van Lindau aankomt door de kustbewaking wordt opgepakt en ingesloten.

In Athene hielden honderden mensen een tocht door de stad waarin aandacht werd gevraagd voor de positie van migrantenkinderen die in Griekenland worden geboren. De oproep voor deze demonstratie was afkomstig van de Afrikaanse Vrouwenliga en het netwerk van Migrantenvrouwen in Griekenland, gesteund door tal van migrantenorganisaties, feministische groepen en maatschappelijke organisaties.

In Zwitserland demonstreerden in de straten van Lausanne zo’n 500 mensen waaronder vele immigranten zonder papieren. Een ‘global village’ kreeg gestalte waarin muziek werd gemaakt en kon worden gedanst.

In ons land vond een actie plaats in het winkelcentrum van Zaandam om het publiek te informeren over de twee nieuwe detentieboten die vluchtelingen gaan herbergen in de plaatselijke haven. De dag ervoor waren in Rotterdam opnieuw de detentieboten bezet. ’s Ochtends vroeg waren de schepen beklommen en sloten activisten de ingangen af door zich vast te ketenen met lock-ons. De bewaking bejegende de activisten gewelddadig en acht activisten werden gearresteerd.

In Spanje vonden tal van acties en demonstraties plaats en wel in Valencia, Madrid, Barcelona, Almería, Sévilla, Bilbao, Las Palmas, Motril en Ténérife.

Ook elders in Europa, Afrika en Noord-Amerika hebben protesten plaatsgevonden.

Bron: Indymedia UK


Powered by Greymatter