Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/07/2006: "Nederlandse bedrijven investeren in illegale joodse nederzettingen"

Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van United Civilians for Peace blijkt dat een dochtermaatschappij van Unilever en het bedrijf Soda-Club International investeren in joodse nederzettingen die gevestigd zijn op land dat van de Palestijnen is geroofd.
Beigel-ThinPretz (20k image)
Zoutjes van Beigel & Beigel worden geproduceerd in bezet gebied
Tientallen andere Nederlandse bedrijven zijn ook betrokken bij economische activiteiten in de nederzettingen die zich bevinden in de bezette gebieden op de Westelijke Jordaanover.
Klik op meer.

In 2005 en 2006 heeft United Civilans for Peace door bureau Profundo onderzoek laten doen naar relaties tussen de Nederlandse economie en de IsraŽlische bezetting van Palestijnse en Syrische gebieden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er tal van economische relaties met Nederland bestaan, die de bezetting direct of indirect ondersteunen of faciliteren.

Het bestaan van deze relaties staat haaks op de antwoorden die minister van Buitenlandse Zaken Bot eind 2005 op Kamervragen gaf. Toen verklaarde minister Bot dat hem geen Nederlandse bedrijven bekend zijn die investeren in de bezette Palestijnse gebieden of die handel drijven met bedrijven die gevestigd zijn in nederzettingen in deze gebieden.

Het onderzoek, waarvan mag worden aangenomen dat het niet volledig is, heeft 35 Nederlandse bedrijven geÔdentificeerd die directe of indirecte relaties onderhouden met de bezetting van Palestijnse en/of Syrische gebieden: 21 bedrijven met een Nederlands hoofdkantoor en 14 Nederlandse dochterondernemingen van IsraŽlische bedrijven. Wat hun relaties met de bezetting betreft, kunnen deze bedrijven als volgt worden onderverdeeld:

Er zijn 25 Nederlandse handelspartners gevonden van (23) bedrijven die gevestigd zijn in nederzettingen in de bezette Palestijnse en/of Syrische gebieden en die naar Nederland exporteren. Het gaat daarbij om 8 Nederlandse marketingdochters van de betreffende IsraŽlische bedrijven en 17 Nederlandse verkopers en importeurs;

Er zijn 2 Nederlandse bedrijven gevonden met investeringen in nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever (Dit zijn de dochtermaatschappij Beigel en Beigel van Unilever en Soda Club International);

Er zijn 2 Nederlandse bedrijven gevonden die diensten verlenen die de bezetting van de Palestijnse gebieden ondersteunen;

Er zijn 14 Nederlandse dochterondernemingen (inclusief de genoemde 8 marketingdochters) gevonden van zes bedrijven met activiteiten in nederzettingen in de bezette Palestijnse en/of Syrische gebieden.

Daarnaast zijn in dit onderzoek de Nederlandse economische relaties met dochterondernemingen van drie buitenlandse bedrijven onderzocht, omdat deze drie bedrijven internationaal sterk worden bekritiseerd om hun bijdrage aan de IsraŽlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Deze drie buitenlandse bedrijven hebben diverse dochterondernemingen in Nederland, waaronder winkelketens en busondernemingen. Een Nederlandse bank verleent financiŽle diensten aan een van deze drie buitenlandse bedrijven.

Aanleiding voor het onderzoek is de bijna 40-jaar durende IsraŽlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem), de Gazastrook en de Golan Hoogvlakte. Deze gebieden bevinden zich voorbij de Groene Lijn, de internationaal erkende grens van de staat IsraŽl.

Ondanks het feit dat ze bezet zijn, heeft IsraŽl in deze gebieden nederzettingen gevestigd. Volgens het internationale recht zijn nederzettingen illegaal. Artikel 49 van de Vierde Conventie van GenŤve (deel 1) bepaalt: "De bezettende macht zal geen delen van de eigen bevolking deporteren of transfereren naar gebieden die hij bezet."

IsraŽls nederzettingen in de Gazastrook zijn in augustus 2005 ontmanteld, maar op de Westelijke Jordaanoever en de Golan Hoogvlakte worden nederzettingen continu uitgebreid en nieuwe gesticht. Zoals mensenrechtenorganisaties hebben gedocumenteerd en gerapporteerd, zijn deze nederzettingen een bron van ernstige en systematische mensenrechtenschendingen die het dagelijkse leven schaden van miljoenen Palestijnen en enkele duizenden SyriŽrs, die onder bezetting moeten leven. Daarnaast zijn de nederzettingen een serieuze belemmering voor vrede tussen IsraŽl en de Palestijnen: zij fragmenteren de Palestijnse gebieden en nemen vruchtbaar en waterrijk land in beslag en voorkomen daardoor dat er een levensvatbare Palestijnse staat gesticht kan worden.

Internationale handelsrelaties dragen bij aan de economische levensvatbaarheid van de nederzettingen. Wanneer dergelijke relaties bestaan, kan het gebeuren dat buitenlandse bedrijven direct of indirect bijdragen aan mensenrechtenschendingen die voortkomen uit de aanwezigheid van de nederzettingen en het regime waarmee ze verbonden zijn.

Het onderhouden van dergelijke relaties staat op gespannen voet met fundamentele uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en normen die de VN hebben vastgelegd, waaronder: ďBedrijven dienen de bescherming van internationaal geproclameerde mensenrechten binnen hun invloedssfeer te ondersteunen en te respecteren; zij dienen te voorkomen dat zij medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.Ē

Ondanks de ernstige humanitaire en politieke gevolgen van de IsraŽlische bezetting van de Palestijnse en Syrische gebieden, zijn veel internationale bedrijven betrokken bij activiteiten die de bezetting ondersteunen of faciliteren. United Civilians for Peace heeft dit onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen of tot deze bedrijven ook Nederlandse bedrijven behoren. Het teleurstellende antwoord is: ja.

Het volledige rapport vind je hier.

United Civilians for Peace (een gezamenlijk initiatief van Cordaid, ICCO, Kerkinactie, Oxfam Novib, IKV en Pax Christi) gaf de Volkskrant uitgebreid gelegenheid om de primeur te verzorgen van dit onderzoeksnieuws. Zie voor artikelen in deze krant hier, hier en hier.

1 Reactie


Een staaltje klassenanalyse uit een van die Volkskrantartikelen:

"Het Isra√ęl Producten Centrum, een christelijk bedrijf uit Nijkerk, importeert uit overtuiging allerlei goederen uit Isra√ęl. Ook uit ‚Äėde dorpjes‚Äô in het bijbelse Judea en Samaria ‚Äď nederzettingen op de Westoever ‚Äėklinkt zo negatief‚Äô. Zo komt kruidenthee van de Westoever en wijn van de bezette Syrische Golan-hoogvlakte. De bedrijven zijn vooral vredesinitiatieven, zegt de zoon van oprichter Karel van Oordt. ‚ÄėAls er een joodse ondernemer is die Palestijnse werknemers in dienst heeft, dan stimuleert dat vriendschapsbanden. Want de man van wie je geld krijgt, haat je niet.‚Äô "

Afgezien van de psychologische misser - je kunt juist de man van wie jegeld krijgt haten omdat je hem dankbaar moet zijn -, moeten deze Nijkerker Vrienden van Israel - zonder dat ze nou meteen Das Kapital, zelfs niet slechts het eerste deel, hoeven te lezen - toch nog even leren dat je als arbeider geen geld krijgt van iemand. Het is andersom, christenluitjes.

zei: Prul op 07/10/2006 om: 20:29u


Powered by Greymatter