Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/02/2006: "Daar werd waarlijk iets groots verricht"

De gereformeerde corpspik Balkenende wil bloed zien. De geest van Jan Pieterszoon Coen dient te herleven, de Kaap wordt opnieuw en nu definitief ontdaan van alle nie-blankes en - dat hoort ook bij de Gouden Eeuw - Nederland gaat haringvangen en houthakken in het Oostzeegebied tot er niets meer te halen valt. (Of - is er nog iets te halen daar?)

Korakora_oorlogsvaartuig_Banda_eilanden_1600 (48k image)
Klik op meer

De Telegraaf meldt:
"Soms droom ik een beetje van de Gouden Eeuw'', zei Balkenende zaterdag tijdens het CDA-verkiezingscongres in Amsterdam, waar hij officieel tot lijsttrekker werd uitgeroepen.
,,De eeuw waarin het kleine Nederland zich op eigen kracht naar de top werkte. De eeuw van Michiel de Ruyter en van Rembrandt.''
Balkenende, die afgelopen week in de Tweede Kamer de linkse oppositie al opriep tot een ,,VOC-mentaliteit'', wil het verleden niet idealiseren. ,,Maar ondanks alle tekortkomingen van onze voorvaders, is onze vaderlandse geschiedenis wel inspirerend. Ze laat zien waarin een klein land groot kan zijn."

Het dient gezegd, de ideologische scheidslijnen worden duidelijk gelegd. Wie gaat het kiesvee er even op wijzen dat het regime weliswaar de bus en de tram, de post en Schiphol te vuur en te zwaard naar de beurs brengt, maar een staatsmaatschappij ter exploitatie van de halve wereld ten voorbeeld stelt aan het Jan-Salievolkje dat de zegeningen van dit heilsbewind nog steeds maar matig waardeert?

Van deze oprecht maar wat ongericht verontwaardigde site leen ik het volgende verhaal:

"Op de Banda-eilanden probeerde de VOC het monopolie te krijgen op de verkoop van o.m. nootmuskaat, dat lukte niet al te best. Onder dwang gemaakte afspraken werden herhaaldelijk geschonden en er waren meerdere concurrenten, w.o. de Britten.

Coen besloot er wat aan te doen. In 1621 verscheen hij voor de kust van het eiland Groot-Banda (Banda Besar) en werd zijn aanval afgeslagen door van de Britten overgenomen kanonnen (geruild voor nootmuskaat).
Bij een tweede aanval hadden de Nederlanders o.l.v. Coen meer succes. Onmiddellijk werden 800 gevangenen als slaven afgevoerd naar Batavia. Het wachten was nu nog op een aanleiding voor verdere maatregelen.

Op een nacht (aldus het verhaal) viel er een olielamp om in het Nederlandse kampement. Er ontstond paniek, want "de Bandanezen kwamen in opstand"

De bewoners van het dichtsbijzijnde dorp "bekenden" na wat martelingen, dit was het teken voor Coen....wat volgde was een bloedbad!
Op alle Banda-eilanden werden strafexpedities uitgevoerd, waarbij nauwelijks levens werden gespaard. 44 gevangenen werden na een showproces onthoofd en gevierendeeld door Japanse samoeraihuurlingen. Een Nederlandse officier liet een verslag na : " De mensen stierven zonder ook maar een geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak en zei : Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?
Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden."

In een museum op het eiland is een schilderij te zien dat de executie van 8 mei 1621 uitbeeldt, daar kun je als Nederlander niet te lang naar kijken, want op het schilderij (zo gaat het verhaal) is een Nederlands vlaggetje aangebracht...
Al in 1635 werd gemeld dat voor de komst van Coen er ca 15.000 mensen op de eilanden woonden, waarvan er in 1635 nog slechts 1000 over waren."

Ondanks de inspanningen onder leiding van Balkenende ziet het er niet naar uit dat de Nederlandse bijdragen in Irak en Afghanistan zulke spectaculaire bevolkingspoliteke gevolgen zullen hebben.

Sluiten we af met het couplet dat de chroniqueur aan het Wilhemuslied toevoegt:

Wilhelmus van Nassaue,
Ziet gij dien heldenstoet?
Zij schoten op de vrouwen
En drenkten 't land met bloed.
De kwasten der banieren
zijn darmen van een kind.
Licht dat ge aan hun rapieren,
nog vrouwenharen vindt.

(Kanttekeningen in plaats van radioprogramma - het is kiezen of delen met een loonslavenbestaantje).


Powered by Greymatter