Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/26/2006: "Zevende Domela Nieuwenhuis Lezing in Heerenveen"

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds organiseert op zondag 26 november 2006 de zevende Domela Nieuwenhuis Lezing.
FerdinandDomelaNieuwenhuis (11k image)
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, oprichter van De Vrije Socialist in 1898
Gastspreker is prof.dr. Cees Hamelink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Het onderwerp van zijn lezing is 'De mensenrechten en de rechtsstaat gemangeld tussen terreur en terreurbestrijding'.
Klik op meer.

De lezing wordt gehouden in het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum, Minckelersstraat 11 in Heerenveen. De lezing begint om 14.30 uur. Iedereen is welkom vanaf 13.00 uur. Bert Altena, secretaris van het fonds, verzorgt vanaf 13.00 uur een rondleiding door het museum.

Tijdens de bijeenkomst zal de Domela Nieuwenhuis-penning worden uitgereikt aan een persoon of groepering die actief is in de geest van Domela.

Cees Hamelink houdt zich bezig met de relatie tussen mensenrechten, communicatie en globalisering. Hij heeft tal van publicaties over deze onderwerpen geschreven. Hij heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten en is onder andere voorzitter van de Nederlandse Liga voor de Rechten van de Mens.

Hamelink was enige tijd persoonlijk adviseur voor mensenrechten en communicatie van Kofi Annan, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Hij bedankte toen de VN in 2005 een conferentie over het onderwerp organiseerden in Tunesië, een land waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Daarnaast werkte hij enige tijd mee aan het televisieprogramma 'De leugen regeert'.
De titel van de lezing spreekt voor zich. In de hele wereld worden in het kader van de terreurbestrijding de rechten van de mens, de privacy van de burger en de rechtsstaat geschonden, aangetast en bedreigd.

De entree voor de lezing bedraagt € 4,- (inclusief entree museum en rondleiding). Donateurs hebben gratis toegang.

Het Domela Nieuwenhuis Fonds beheert de nalatenschap van Ferdinand Domela Nieuwenhuis: vrijdenker, socialist en anarchist, maar voor alles strijder tegen maatschappelijk onrecht. Het fonds helpt het aan hem gewijde museum instandhouden, dat sinds 1999 onderdeel is van Museum Willem van Haren in Heerenveen. Het fonds wil het streven van Domela op ondogmatische en actuele wijze blijvend onder de aandacht brengen.

De Domela Nieuwenhuis Lezingen van Homme Wedman (1999), Flip Bool (2000), Lolle Nauta (2002) en Hans Visser (2004) zijn uitgegeven. Zij zijn verkrijgbaar in de museumwinkel voor € 6,80. Ook de lezing van Cees Hamelink zal te zijner tijd in brochurevorm verschijnen.

Meer informatie over het museum is te vinden op de website: www.fdnmuseum.nl.

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00 uur
zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur


Powered by Greymatter