Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/22/2006: "Martelpraktijken in Irak ernstiger dan ooit"

Martelpraktijken in Irak zijn ernstiger geworden dan tijdens het bewind van voormalige leider Saddam Hoessein, stelt de anti-martel expert van de Verenigde Naties.
Irak42115048torture (14k image)
Benen en rug van een man die door de Iraakse politie is gemarteld
Manfred Nowak beweert dat de situatie in Irak uit de hand is gelopen door misdragingen van veiligheidstroepen, milities en opstandelingen die zich tegen de VS keren.
Klik op meer.

Lichamen in het mortuarium van Bagdad terecht zijn gekomen, vertonen vaak sporen van ernstige folteringen, zegt het mensenrechtenkantoor van de ondersteuningsmissie van de VN in Irak in een rapport. Deze bewering komt overeen met verklaringen die vluchtelingen uit Irak hebben gegeven, aldus Nowak.

Op een persconferentie in Geneve vertelde hij journalisten dat hij weliswaar Irak nog gaat bezoeken, maar dat hij zijn informatie baseert op secties die zijn verricht en interviews die zijn gehouden met Iraki’s in buurland Jordanië.

“Wat de meeste mensen vertellen is dat de situatie wat betreft martelpraktijken in Irak totaal uit de hand is gelopen,” vertelt de Australische professor in de rechten. “De situatie is zo slecht dat veel mensen stellen dat de situatie slechter is dan onder het bewind van Saddam Hoessein,” voegt hij er aan toe.

Het VN-rapport vermeldt dat de lichamen van gevangenen vaak tekenen van slaag vertonen waarbij elektrische draden worden gebruikt, hoofdwonden, verwondingen aan geslachtsdelen, gebroken benen en handen, en brandwonden als gevolg van elektriciteit en sigaretten.

Lichamen in het lijkenhuis van Bagdad “vertonen vaak sporen van ernstige martelingen waaronder verwondingen veroorzaakt door het gebruik van zuren en brandwonden die het gevolg zijn van chemische substanties”.

Veel lichamen missen stukken huid, hebben gebroken botten of een gebroken rug, handen en benen, missen ogen en tanden en vertonen wonden veroorzaakt door spijker of elektrische drilboren.

De slachtoffers zijn afkomstig uit de gevangenissen die bestierd worden door de internationale troepenmacht die onder leiding van de VS staat of door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie.

De talloze milities maken zich echter schuldig aan de meest brute folterpraktijken, vertelde Nowak aan de journalisten. Vele door hen geëxecuteerde slachtoffers vertonen sporen van dergelijke praktijken.

Het rapport concludeert dat de martelpraktijken een bedreiging voor het land als zodanig vormen omdat slachtoffers op wraak uit zijn en het geweld op deze wijze verder wordt gevoed.

Novak stelt graag zelf Irak te bezoeken, maar vanwege de onveilige situatie buiten de zwaar bewaakte Groene Zone van Bagdad waar de Iraakse regering en de top van de VS zich ophouden, is het opstellen van een accuraat rapport onbegonnen werk.

Bron: BBC


Powered by Greymatter