Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/14/2006: "Partij voor de Dieren presenteert program en kandidaten"

De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar concept verkiezingsprogramma en haar concept kandidatenlijst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer gepresenteerd.
pvdd_programma_presentatie (21k image)
Het program getiteld “220x liever …” bevat 220 verbeterpunten. Deze hebben niet alleen betrekking op de rechten en het welzijn van dieren, maar ook op een aangenamere samenleving en het beschermen van natuur en milieu.
Klik op meer.

In het programma van de Partij voor de Dieren wordt onder meer gepleit voor een einde aan de bio-industrie, een sterke vermindering van het aantal dierproeven en een betere aanpak van dierenmishandeling, een hengelverbod en een verbod op het fokken van nertsen. De rechten van dieren moeten in de grondwet worden vastgelegd. Verder wilde de partij geen verdere aantasting van het leefgebied van in het wild levende dieren en beter toezicht op het welzijn van gezelschapsdieren. Ook wil de PvdD dat de comsumptie van plantaardig voedsel krachtig wordt bevorderd. Genetische manipulatie wijst de partij principieel af.

Naar eigen zeggen bevat het program ook creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het bouwen in de groene ruimte zonder dat de leefomgeving wordt aangetast. Verder pleit de PvdD voor meer handen aan het bed, herstel van het vakonderwijs en het centraal stellen van de leerling in plaats van het budget of het leerplan. Tevens wordt gepleit voor verbetering van de financiële situatie van studenten en behoud van de AOW voor de huidige generatie senioren.

De Partij voor de Dieren heeft grote ambities en verwacht als eerste partij met dierenrechten als belangrijkste thema door te breken in een nationaal parlement. Dat zou een wereldprimeur zijn. In 2004 haalde de Partij voor de Dieren tijdens de verkiezingen voor het Europese parlement al 3,2% van de stemmen, in Amsterdam zelfs 6,5%. Nu de partij via enkele sponsors kan beschikken over een substantieel verkiezingsbudget, is de verwachting dat de doorbraak ophanden is.

Lijsttrekker is wederom Marianne Thieme. De Partij verwacht bij de Tweede Kamerverkiezingen drie tot vijf zetels te halen. „We staan aan de vooravond van een historische doorbraak”, aldus lijsttrekker Marianne Thieme. Volgens Thieme is de PvdD geen one-issuepartij, maar ziet ze zich wel als „aanjager” van een diervriendelijk beleid. „We zijn geen partij voor de meerderheid, maar voor de maatschappelijke voorhoede.” Andere partijen die zeggen op te komen voor dierenbelangen, zoals GroenLinks, geven daaraan volgens Thieme te weinig prioriteit.

Op de lijst van de PvdD staan diverse bekende Nederlanders, zoals Maarten 't Hart, Rudy Kousbroek, Paul Clitteur, Jan Wolkers, Belinda Meuldijk, Georgina Verbaan, Martin Gaus en Kees van Kooten.


Powered by Greymatter