Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/13/2006: "Vredesactivisten verboden in toga voor rechter te verschijnen"

Vandaag (13 september) moest een tiental vredesactivisten voor de politierechter in Den Haag verschijnen vanwege een actie op 4 juli j.l.
KernwapenZijnIllegaalIMG_0193 (34k image)
De in toga gehulde activisten bij het centraal station in Den Haag
Zij begaven zich op deze dag in toga en met spandoeken gericht tegen kernwapens op het bordes van het Ministerie van Defensie aan het Plein in Den Haag.
Klik op meer.


De actie werd ondernomen naar aanleiding van het bezoek van burgemeester Akiba van Hiroshima aan zijn collega Deetman van Den Haag in het kader van de Mayors for Peace-campagne. Niet alleen het treffen van deze burgemeesters voor vrede en tegen kernwapens vormde de aanleiding, ook de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op 8 juli 1996 dat het gebruik of het dreigen met kernwapens in strijd is met met het internationale humanitair recht en een ultieme bedreiging voor de mensheid vormen, speelden hierbij een rol.

De uitspraak wordt al tien jaar door de Nederlandse overheid genegeerd want er ligt nog steeds een tien- tot twintigtal Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel (Noord Brabant) opgeslagen.

Omdat de vredesactivisten hun actie op 4 juli niet hadden aangemeld, werden zij binnen een uur gearresteerd en afgevoerd. Nadien kregen ze een schikkingsvoorstel van 200 euro per persoon. Doordat de boetes niet werden betaald, moesten ze vandaag voor de politierechter verschijnen. Advocaat Meindert Stelling had bezwaar gemaakt tegen hun vervolging, zodat er in eerste instantie een hoorzitting zou worden gehouden over de rechtmatigheid van deze beperking van het demonstratierecht en het vervolgen van de vredesactivisten.

Want waarom moesten zij vervolgd worden voor het houden van een niet-aangemelde demonstratie terwijl de grove overtreding van de overheid vanwege het meewerken aan de voorbereiding op oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vanwege de kernwapenpolitiek, juist niet wordt vervolgd?

Deze dag begon met een demonstratieve tocht vanaf het centraal station van Den Haag naar het Ministerie van Defensie om via de Tweede Kamer te eindigen bij het Paleis van Justitie, waar de rechtszaak zou plaatsvinden. Een tiental vredesactivisten, deels in toga gehuld, bezorgden op het Ministerie van Defensie een dwangbevel gericht aan minister Kamp wegens het niet voldoen aan de eerder gestuurde sommatie om de Amerikaanse kernwapens uit Volkel te verwijderen.
KernwapenZijnIllegaalIMG_0198 (33k image)
Het Ministerie van Defensie wordt door gebrek aan medewerking vertegenwoordigd door een pseudo-Henk Kamp (links in pak)

Met enige moeite werden ook 150 flyers bij de Tweede Kamer bezorgd, bestemd voor even zovele kamerleden. De ambassade van de VS weigerde de aan hen gerichte brief in ontvangst te nemen. Stel je voor welk gevaarlijk materiaal er wel niet door de vredesactivisten in gestopt zou kunnen zijn!. Aan het Haagse publiek dat minder bang bleek uitgevallen, werden zo'n 500 flyers uitgereikt.

Rond 13.30 uur begon de hoorzitting over de rechtmatigheid van het Openbaar Ministerie om de vredesactivisten te vervolgen. De politierechter opende met het verzoek aan advocaat Meindert Stelling om een passage uit zijn verweerschrift te verwijderen. De advocaat weigerde echter de zinsnede "de actieve collaboratie van de rechtelijke macht aan de misdadige voorbereiding van het gebruik van nucleaire massavernietigingswapens" in te trekken. De politierechter kondigde daarop aan een klacht in te zullen dienen bij de Orde van Advocaten.

Nadat vervolgens een aantal vredesactivisten in toga de rechtszaal betrad voor hun hoorzitting, eiste de rechter dat zij hun toga zouden uittrekken. Aangezien er geen kledingsvoorschriften in de wet staan vermeld hoe je daar dient te verschijnen, werd dit geweigerd. De rechter besloot vervolgens de hele zitting te schorsen en voor onbepaalde tijd te verdagen.

EÚn van de demonstranten die niet in de bezwaarprocedure zat, kreeg later te verstaan dat vanwege tijdgebrek ook haar zaak is verdaagd tot 19 december aanstaande. Kortom meer nieuws over deze zaak zal volgen.

Er zijn al talloze acties tegen kernwapens gevoerd, variŰrend van het ophalen van handtekeningen en burgerinspecties op militaire terreinen tot het onklaar maken van communicatie-apparatuur en infrastructuur ten behoeve van de kernwapens die in Volkel zijn gelegen. het parlement en de regring zij vele malen aangesproken op de aanwezigheid van kernwapens in Nederland. Toch weigert de regring zelfs maar te erkennen dat er kernwapens in Volkel opgeslagen liggen.

Tien jaar de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof negeren is genoeg. De illegale en misdadige praktijk van defensie moet worden gestopt.

Rob

1 Reactie


zogenaamde geleerde heren.
kinderachtige bal die rechter.
Goed zo laat je niet ringeloren door rare spelletjes met idiote kledingvoorschriften e.d.
Wie ziet er nou belachelijker uit dan die idioten op de rechtbank.
Afschaffen die flauwe kul gewoon een spijkerbroek en zo niet dan nemen we ze niet serieus.

zei: zeeschuimer op 20/09/2006 om: 22:58u


Powered by Greymatter